KRISTIÁN STOLLÁR

KRISTIÁN STOLLÁR  

FARMACEUT  

VEREJNÁ LEKÁREŇ (NITRA)

Po ukončení magisterského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK som začal pracovať v našej rodinnej lekárni. Vďaka tomu som počas piatich rokov získal nielen lekárenské zručnosti spojené s farmaceutickou starostlivosťou o pacienta, akými sú dispenzácia liekov a poradenstvo, ale aj zručnosti spojené s riadením vlastnej lekárne, jej manažmentom a ekonomickou stránkou. Naša lekáreň sa nachádza v blízkosti nemocnice, a teda pacienti u nás môžu nájsť rozmanitý sortiment od biologickej liečby cez vakcíny, opiáty a zdravotnícke pomôcky až po bežné OTC lieky a výživové doplnky. Keďže súčasťou farmaceutického povolania je celoživotné vzdelávanie, pokračoval som v štúdiu v rigoróznom konaní na Katedre farmakológie a toxikológie, kde sme sa venovali patologickému starnutiu buniek (bunkovej senescencii). Navyše som absolvoval aj špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo. Ak vás teda zaujíma povolanie a poslanie farmaceuta v lekárni spojené s manažmentom vlastnej lekárne a napĺňa vás neustále vzdelávanie, veľmi rád vám na tejto ceste pomôžem a ponúknem svoje skúsenosti.