KATARÍNA ŠUMSKÁ

PharmDr. Katarína Šumská 

pozícia:

Vedúci lekárnik

pracovisko:

Nemocničná lekáreň, Národný ústav detských chorôb

Štúdium farmácie v Bratislave som ukončila v roku 2003 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializácie z odborov Lekárenstvo a Sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva som získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od roku 2015 pracujem v Národnom ústave detských chorôb ako vedúci lekárnik. Náročnosť lekárenskej starostlivosti poskytovanej v nemocničnej lekárni ktorú vediem vyplýva zo statusu nemocnice ako národného ústavu. V súčasnosti máme v rámci Nemocničnej lekárne zriadených sedem fungujúcich oddelení s viac ako 40 pracovníkmi. Mimoriadne široký sortiment požadovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík, vyplýva z veku pacientov od narodenia do 18 rokov + 364 dní + výnimky z veku. Budem rada keď nielen moje lekárenské skúsenosti a vedomosti, ale aj zručnosti mojich kolegov si osvoja a prevezmú študenti a budúci kolegovia.