KATARÍNA BAUEROVÁ

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka
pracovisko:
Oddelenie farmakológie zápalu, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied

V súčasnosti pracujem ako vedúca Oddelenia farmakológie zápalu (OFZ) na CEM SAV.  Som zameraná na štúdium farmakologického ovplyvnenia reumatoidnej artritídy v experimentálnych podmienkach. Biologický model, ktorý najviac využívam, je model adjuvantnej artritídy. Na tomto modeli, sa mi spolu s kolegami  zo OFZ, podarilo preskúmať účinnosť chemicky rozmanitých molekúl, a to najmä prírodného pôvodu. Hodnotili sme aj účinnosť kombinovanej terapie antireumatík s prírodnými látkami, keďže v súčasnosti neexistuje štandardný medicínsky postup na takúto kombináciu. V rámci realizácie početných projektov spolupracujem s vedeckými partnermi z Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity, ako aj  s mnohými zahraničnými partnermi.

Okrem uvedeného smerovania môjho výskumu sa venujem aj vývoju nových liekových foriem. Mám skúsenosti aj ako spolupracovník ŠÚKL v oblasti zdravotníckych pomôcok. Rada pracujem s mladými kolegami, a to hlavne s mojimi  doktorandami. Teším sa aj na prácu mentora.  

Uprednostňujem netradičné postupy a riešenia, i keď tieto sú mnohokrát náročnejšie, ako tie zabehané a tak sa stáva výskum so mnou aj dobrodružstvom.