KATARÍNA VAĽKOVÁ

KATARÍNA VAĽKOVÁ

FARMACEUT NA ODDELENÍ VÝDAJA PRE VEREJNOSŤ

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ UNB KRAMÁRE

Som klinický farmaceut, ktorý pracuje v oddelení výdaja pre verejnosť Nemocničnej lekárne UNB Kramáre. Mám za sebou skúsenosti v manažmente obéznych pacientov (stravovací plán s prihliadnutím na konkrétnu diagnózu, farmaceuticko-terapeutické konzultácie a suplementačné poradenstvo, meranie bioimpedancie s interpretáciou a iné). V súčasnej dobe sa zameriavame hlavne na farmaceutické konzultácie (ako súčasť poskytovania farmaceutickej starostlivosti) v ambulantnej sfére. Liekové poradenstvo sme rozbehli z vlastnej iniciatívy a tento pilotný projekt sme nazvali: Podporou adherencie k zlepšeniu zdravia.