LUCIA GONDOVÁ

Mgr. Lucia Gondová, MPH

pozícia:

vedúci farmaceut

pracovisko:

Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Levoča

Po skončení štúdia na UVLF v Košiciach som nastúpila do Levočskej nemocnice na pozíciu farmaceuta aj do verejnej aj do nemocničnej lekárne, čím som získala nenahraditeľné skúsenosti a zručnosti z oboch oblastí farmácie a vybudovala si obľubu v nemocničnom lekárenstve. Momentálne pracujem ako vedúca farmaceutka v Nemocničnej lekárni s právom výdaja verejnosti. V rámci nemocničnej časti lekárne zásobujeme liekmi okrem svojej nemocnice aj oddelenia ďalších dvoch nemocníc, máme oddelenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a pripravujeme širokú škálu individuálne pripravovaných liekov. Na oddelení výdaja verejnosti ponúkame široký sortiment humánnych aj veterinárnych liekov, individuálne pripravovaných liekov, doplnkového sortimentu aj zdravotníckych pomôcok.

V roku 2021 som ukončila špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo na SZU v Bratislave a v roku 2022 postgraduálne štúdium MPH.