LIBUŠE KAMASOVÁ

PharmDr. Libuše Kamasová

pozícia:

osoba zodpovedná za zabezpečovanie kvality liekov
pracovisko:
GALVEX


Som spoluzakladateľka a konateľka spoločnosti GALVEX, spol. s r. o., pôsobím na pozícii odbornej zástupkyne zodpovednej za zabezpečovanie kvality liekov. Študenta prevediem kompletnou cestou lieku vo výrobnej firme od prijatia suroviny a obalov cez výrobu hotového produktu a jeho kontrolu až po prepustenie na trh. V praxi sa študent oboznámi s procesom výroby rôznych liekových foriem, prejde si všetkými oddeleniami vrátane samotnej výroby a získa prehľad aj v legislatívnej oblasti. Diapazón portfólia a samotných výrobných či administratívnych úkonov študentovi zabezpečí prehľad, ktorý bude pre neho užitočný v akejkoľvek oblasti jeho budúcej kariéry.