ĽUBICA SLIMÁKOVÁ

ĽUBICA SLIMÁKOVÁ  

VEDÚCI FARMACEUT, PREDSEDA SEKCIE NEMOCNIČNÝCH LEKÁRNIKOV SLEK

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ UNB KRAMÁRE

Po vyše dvadsiatich rokoch praxe v nemocničnej lekárni mám už detailné znalosti o procesoch nielen v rámci lekárne a nemocnice. Za tie roky som prešla všetkými oddeleniami a činnosťami lekárne až po súčasnú pozíciu vedúcej farmaceutky. Mám špecializáciu z lekárenstva a klinickej farmácie. Napĺňa ma práca s ľuďmi, ktorí majú rovnako ako ja záujem o podporu a rozvoj kompetencií nemocničného farmaceuta v rámci poskytovania farmaceutickej starostlivosti. O zvyšovanie povedomia o nemocničnom lekárenstve sa snažím aj prácou v Sekcii nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory (od roku 2018 na predsedníckej pozícii) a spoluprácou na európskej úrovni v rámci European Association of Hospital Pharmacists (EAHP).


Ak máš chuť dozvedieť sa niečo viac, rada sa podelím o svoje skúsenosti.