MARTIN DRAGÚN

MARTIN DRAGÚN 

MEDICAL SCIENCE LIAISON   
CHIESI

Ako absolvent magisterského štúdia na FaF UK som sa rozhodol rozširovať svoje poznatky na doktorandskom štúdiu v odbore farmakológia, počas ktorého som pracoval na polovičný úväzok v lekárni. Po úspešnom ukončení PhD moja cesta pokračovala do firmy IQVIA, kde som bol na pozícii Project Management Analyst súčasťou globálneho tímu a naberal skúsenosti v projektovom manažmente klinických štúdii. Momentálne pracujem na pozícii Medical Science Liaison v originálnej farmaceutickej firme Chiesi v oblasti pneumológie a alergológie. Mojím hlavným zameraním je inhalačná liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc a astmy. Moja práca zahŕňa spoluprácu s viacerými oddeleniami vo firme, napr. pri príprave rôznych materiálov a organizácii podujatí, taktiež dohľad nad lokálnymi štúdiami, komunikáciu s KOLs v odbore a mnoho ďalšieho.