MARTIN BEŽO

MARTIN BEŽO 

THERAPEUTIC AREA LEAD  

NOVARTIS SLOVAKIA S.R.O. 

Moja profesijná cesta vo „farmapriemysle“ sa začala po dokončení doktorandského štúdia na SPU v Nitre v odbore aplikovaná biológia. Moje prvé kroky viedli do spoločnosti Fournier, kde som pracoval na pozícii medicínskeho reprezentanta. Počas akvizície spoločnosti som prešiel do spoločnosti Boehringer Ingelheim, kde som bol zodpovedný za kardiologické portfólio spoločnosti. Po štyroch rokoch som prestúpil do spoločnosti Pfizer na pozíciu Key Account Manager a neskôr na pozíciu Product Specialist. Na základe svojich skúseností s launchom nových produktov v týchto spoločnostiach som dostal príležitosť v spoločnosti Novartis ako Medical Scientific Liaison, čo znamenalo presun z komerčnej časti farmapriemyslu do odbornej medicínskej časti. V spoločnosti Novartis som sa po štyroch rokoch presunul na pozíciu Field Medical Excellence Head a teraz na pozíciu Therapeutic Area Lead. Obidve pozície sú spojené s vedením ľudí, či už v rámci práce v teréne alebo správnej odbornej komunikácie, a taktiež som zodpovedný za odbornú stránku produktov.