MATEJ FÁBRY

MATEJ FÁBRY 

AFFILIATE QUALITY MANAGER/RESPONSIBLE PHARMACIST

ZENTIVA 

Som absolvent FaF UK a aktuálne pracujem v spoločnosti Zentiva ako manažér kvality a odborný zástupca pre veľkodistribúciu. Moje doterajšie pracovné skúsenosti sú z rôznych oblastí farmácie. Začalo sa to ešte počas štúdia, keď som absolvoval stáž na oddelení klinickej farmakológie vo FN v Nitre. Po ukončení štúdia som strávil pár týždňov v lekárni, odkiaľ moje kroky smerovali do projektového manažmentu v rámci klinického skúšania. Po skúsenostiach s klinickým skúšaním som začal pracovať ako Medical Advisor pre CZ a SK so zameraním najmä na kardiovaskulárny systém. Po práci v tejto oblasti som sa ujal svojej aktuálnej pozície, ktorá je diametrálne odlišná, avšak presne šitá pre farmaceuta.