MIROSLAVA HORVÁTH PETRIKOVÁ

MIROSLAVA HORVÁTH PETRIKOVÁ 

VEDÚCA ODDELENIA KOORDINÁCIE NOVÝCH REGISTRÁCIÍ

ŠUKL

Momentálne pôsobím v pozícii vedúcej oddelenia koordinácie nových registrácií v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Vediem tím koordinátoriek, ktoré zabezpečujú zdarný priebeh registrácie nového lieku decentralizovaným postupom, postupom vzájomného uznania a národným postupom, pre ktoré je hlavnou regulačnou autoritou ŠÚKL a takisto centralizovaným postupom, v rámci ktorého spolupracujeme s Európskou liekovou agentúrou (EMA). V súčasnosti sa teda zaoberám oblasťou farmácie, ktorá sa označuje ako regulatory affairs. Okrem pôsobenia v ŠÚKL-i pôsobím ako členka Výboru pre rastlinné lieky (HMPC) pôsobiacom pri EMA a členka koordinačnej skupiny CMDh, ktorá sa zaoberá regulačnými a farmakovigilančnými aspektami registrácie liekov. V minulosti som pôsobila v nemocničných lekárňach Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda a v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.  

Absolvovala som kurz mentorstva a poznatky využila v praxi pri zaškoľovaní nových kolegýň na našom oddelení. Ak vás zaujímajú témy z oblasti registrácie liekov, liekovej legislatívy a farmakovigilancie, budem rada, ak sa stanete mojím "mentee".