Magdaléna Senešiová

PharmDr. Magdaléna Senešiová

pozícia:

Regional manager

pracovisko:

BENU Slovensko

Farmaceutickú fakultu v Bratislave som ukončila v roku 1999 a v roku 2000 som úspešne obhájila rigoróznu prácu na Katedre galenickej farmácie. Moja púť , ako u väčšiny vtedajších absolventov , začala v súkromnej lekárni, ktorá patrila medzi tradičné lekárne a bola pre mňa veľmi dobrou školou. Špecializáciu z odboru Lekárenstvo som získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v roku 2005. Mojim snom bola vždy práca v lekárni a počas dlhoročnej praxe som mala možnosť získavať skúsenosti na pozícii farmaceut alebo odborný zástupca či už v súkromných lekárňach alebo aj v sieťach.

Aktuálne pôsobím takmer 7 rokov na pozícii regionálny manager v sieti lekárni BENU a mám tak možnosť pretaviť všetky vedomosti do vedenia lekární a odovzdať ich aj mojim kolegom. Naučím ťa pozrieť sa na lekáreň nielen spoza táry, ale získať aj nový pohľad na vedenie lekárne tak, aby sa stala úspešnou.

Moje krédo : 

„Prekážky sú to čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ”

Teším sa na teba !