MARGARÉTA MARUŠÁKOVÁ

MARGARÉTA MARUŠÁKOVÁ 

PV SPECIALIST – LEAD

Moja kariérna cesta začala doktorandským štúdiom na Katedre farmakológie a toxikológie, kde som sa venovala laboratórnym experimentom a absolvovala som viaceré odborné zahraničné stáže. Minulý rok som sa začala orientovať na farmakovigilanciu a momentálne pracujem vo farmafirme na pozícii Pharmacovigilance (PV) Specialist – Lead. Okrem každodenných PV aktivít som zodpovedná aj za časť tímu, čo je viac manažérsky orientovaná rola.