Jana Vlachynská

Mgr. Jana Vlachynská 

pozícia:

Vedúci farmaceut, Oddelenie prípravy humánnych liekov

pracovisko:

Nemocničná lekáreň, Univerzitná nemocnica Martin


Štúdium na FaF UK v Bratislave som ukončila v roku 1991 a špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo v roku 1996.

Viac ako 20 rokov som pôsobila a zbierala skúsenosti ako farmaceut vo verejných lekárňach, predovšetkým v Čechách ale aj na Slovensku.

V roku 2014 sa mi naskytla príležitosť pracovať v Nemocničnej lekárni Univerzitnej nemocnice v Martine, kde pôsobím dodnes.

Naša lekáreň poskytuje komplexnú lekárenskú starostlivosť a je zapojená do projektu praktického vzdelávania študentov.

Pracujem ako vedúca Oddelenia prípravy humánnych liekov.

Podieľam sa na príprave všetkých liekových foriem pre jednotlivé oddelenia a ambulancie nemocnice, vrátane aseptickej prípravy.

Práca nemocničného farmaceuta ma napĺňa a rada sa podelím o svoje znalosti a skúsenosti z dlhoročnej praxe s budúcimi kolegami.