MARGARÉTA DUDÍKOVÁ

MARGARÉTA DUDÍKOVÁ 

PV SPECIALIST – LEAD

Moja kariérna cesta začala doktorandským štúdiom na Katedre farmakológie a toxikológie, kde som sa venovala laboratórnym experimentom a absolvovala som viaceré odborné zahraničné stáže. O vedu som sa zaujímala už aj počas magisterského štúdia - na katedre som sa zapájala už ako druháčka, neskôr som strávila semester na Utrechtskej univerzite v Holandsku, kde som vypracovala odbornú diplomovú prácu. Počas PhD. štúdia som zas deväť mesiacov pracovala s vedeckým tímom na Univerzite Martina Luthera v Halle v Nemecku.  

Pred dvomi rokmi som sa začala orientovať na farmakovigilanciu a momentálne pracujem vo farmafirme na pozícii Pharmacovigilance (PV) Specialist – Lead. Okrem každodenných PV aktivít (z pohladu držitela rozhodnutia o registrácii lieku) som zodpovedná aj za časť tímu, čo je viac manažérsky orientovaná rola.  

Svojmu mentee viem teda odovzdať informácie zo sveta vedy aj zo sveta farmafirmy.