IVANA PANKUCHOVÁ

PharmDr. Ivana Pankuchová

pozícia:

Vedúca Sekcie registrácie liekov

Podpredseda Kategorizačnej komisie

pracovisko:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Som veľmi rada, že sa v tomto projekte ujalo veľa mojich kolegov zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a to aj priamo zo Sekcie registrácie liekov, ktorú vediem už takmer 7 rokov. Predtým (4roky) som si prešla v rámci sekcie rôznymi pozíciami od koordinátora registrácie a iných procesov až po posudzovateľa kliniky. Následne sa vyskytli príležitosti a dôvera vo mňa viesť kolektív 3 ľudí, potom 25 a skončilo to pri čísle 58. Vďaka ŠÚKL som mala možnosť vyše roka sa zúčastňovať na zasadnutiach Výboru pre lieky (CHMP) v EMA a od roku 2019 som sa stala aj podpredsedom Kategorizačnej komisie na MZ SR. Vďaka všetkým týmto skutočnostiam v mojom profesionálnom živote sa viem pozerať na liek komplexne z nadhľadu a dokážem prepájať a spájať s cieľom pomôcť pacientovi. Pretože byť farmaceutom je poslanie. Ak sa chceš utvrdiť v Tvojom poslaní, ak chceš nadobudnúť väčší pohľad na liek a dostať k tomu aj základy vedenia ľudí, tak neváhaj.