MILOŠ OKŠA

MILOŠ OKŠA

PRODUCT MANAGER

ALK SLOVAKIA

Ahoj! Volám sa Miloš, vždy som mal jasný cieľ - robiť niečo iné ako moji spolužiaci. Zbieranie reálnych skúseností z praxe bolo mojim poslaním už od začiatku štúdia na FaF UK, kde som sa venoval rôznym aktivitám v rámci lokálnej a európskej organizácie, ako napríklad softskillovým tréningom alebo som zastával pozíciu tajomníka. To ma následne posunulo do sveta farmaceutických firiem. Pracoval som na pozíciách od študenta v office, cez medical representative až po produktového manažéra.

Viem, že štúdium farmácie je náročné, avšak je to len začiatok. Čím skôr budeš schopný spraviť rozhodnutie a nastaviť si vhodný cieľ, tým jednoduchšia cesta to pre teba bude.

Verím, že sa nám spoločne podarí omladnúť!  

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.” - Henry Ford.