MICHAL RADIK

MICHAL RADIK  

LOCAL SAFETY OFFICER 

JOHNSON & JOHNSON 

Volám sa Michal a na našej alma mater, Univerzite Komenského v Bratislave, som získal vzdelanie doktor farmácie a PhD. z farmakológie.  

V rámci mojej viac ako 7-ročnej profesionálnej kariéry a po cenných domácich a medzinárodných skúsenostiach z akademickej, lekárenskej, štátnej a súkromnej sféry farmácie som sa rozhodol zamerať na oblasť bezpečnosti liekov - farmakovigilancie.

V tejto oblasti som pracoval ako nominovaný zástupca Slovenska na pozícii člena Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) v Európskej liekovej agentúre (EMA) a tiež ako posudzovateľ farmakovigilancie a vedúci Oddelenia farmakovigilancie v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Momentálne pracujem na pozícii Local Safety Officer v medzinárodnej spoločnosti Johnson & Johnson, kde zodpovedám za všetky bezpečnostné aspekty portfólia liekov firmy na Slovensku a profesne sa v oblasti farmakovigilancie rozvíjam z optiky farmaceutického priemyslu.

Túto odborno-vedeckú kariéru som si vybral s víziou a zároveň záväzkom zaručiť čo najviac bezpečné lieky pre všetkých pacientov a tento cieľ sa mi krok po kroku darí úspešne realizovať.

Ak ťa táto oblasť farmácie zaujala, rád sa s tebou podelím o svoje skúsenosti!