MICHAL RADIK

PharmDr. Michal Radik, PhD.

pozícia:

Drug Safety Manager

pracovisko:

Tillotts Pharma

Volám sa Michal a na našej alma mater, Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, som dosiahol vzdelanie doktor farmácie a PhD. z farmakológie. 

V rámci mojej profesionálnej kariéry som sa rozhodol zamerať na bezpečnosť liekov - farmakovigilanciu. Moju cestu v tejto oblasti farmácie dláždia cenné kombinované skúsenosti z akademickej, lekárenskej, štátnej a súkromnej sféry.

Pracoval som ako nominovaný zástupca Slovenska na pozícii člena Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) v Európskej liekovej agentúre (EMA) a tiež ako posudzovateľ a vedúci Oddelenia farmakovigilancie v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), kde som témy bezpečnosti liekov zastrešoval z pozície regulátora na domácej a európskej úrovni. Následne som v súkromnej sfére pracoval na pozícii Local Safety Officer v lokálnej pobočke spoločnosti Johnson & Johnson, kde som zodpovedal za farmakovigilanciu portfólia liekov firmy na Slovensku a v Českej republike. Aktuálne pôsobím ako Drug Safety Manager pre firmu Tillotts Pharma vo Švajčiarsku, kde sa v oblasti farmakovigilancie ďalej profesne rozvíjam na globálnej úrovni a z optiky centrály spoločnosti som zodpovedný za všetky aspekty bezpečnosti liekov s celosvetovým dosahom.

Túto odborno-vedeckú kariéru som si vybral s víziou a zároveň záväzkom zaručiť čo najviac bezpečné lieky pre všetkých pacientov a tento cieľ sa mi krok po kroku darí úspešne realizovať.

Ak ťa táto oblasť farmácie zaujala, rád sa s tebou podelím o svoje skúsenosti!