MICHAL RADIK

MICHAL RADIK  

POSUDZOVATEĽ FARMAKOVIGILANCIE/PRAC MEMBER

ŠÚKL/EMA

Volám sa Michal a som vzdelaním farmaceut s titulom PhD. z farmakológie. Po cenných skúsenostiach z akademického a lekárenského prostredia som sa po profesionálnej stránke rozhodol zamerať na oblasť bezpečnosti liekov – farmakovigilanciu na domácej aj medzinárodnej úrovni. Viac ako tri roky som pôsobil ako nominovaný zástupca Slovenska na pozícii člena Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) v Európskej liekovej agentúre (EMA) a zároveň som pracoval ako posudzovateľ farmakovigilancie v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), kde som zastával aj funkciu vedúceho Oddelenia farmakovigilancie. Túto kariéru som si vybral s víziou a zároveň záväzkom zabezpečiť bezpečné lieky pre všetkých pacientov a tento cieľ sa mi krok po kroku darí úspešne realizovať. Ak ťa táto oblasť farmácie zaujala, rád sa s tebou podelím o svoje skúsenosti!