NINA MAČUGOVÁ

NINA MAČUGOVÁ 

ONCOLOGY MEDICAL ADVISOR 

PFIZER

Študovala som na našej FaF UK, z ktorej som si odniesla titul PharmDr. Momentálne pracujem na pozícii Medical Advisor pre oblasť onkológie. V minulosti som pôsobila ako medicínsky reprezentant pre oblasť imunoonkológie a taktiež ako marketingový stážista pre diabetológiu a chronické venózne ochorenie. Krátko som pracovala aj v lekárni, rozhodla som sa však pre kariéru vo farmaceutickom priemysle. V súčasnosti pracujem na svojom ďalšom vzdelávaní v odbore farmakoekonomika na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Moja práca zahŕňa kooperáciu na rôznych projektoch a snáď so všetkými oddeleniami, ktoré vo farmaceutickej spoločnosti nájdete, vrátane medzinárodných európskych projektov, spolupráce na lokálnom kategorizačnom procese, organizácie rôznych odborných podujatí, či už interných alebo externých, ale aj mnoho ďalšieho. Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac, veľmi rada s vami budem zdieľať svoje poznatky, postrehy a skúsenosti, ktoré by vám v budúcnosti mohli pomôcť rozhodnúť sa o ďalších kariérnych krokoch.