PETER ŠIŠOVSKÝ

PharmDr. Peter Šišovský

pozície:

posudzovateľ predklinickej a klinickej dokumentácie, 

člen pediatrického výboru

pracoviská:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
Európska lieková agentúra

Pracujem v oblasti vývoja liekov pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako jeden z posudzovateľov klinickej a predklinickej dokumentácie. V práci posudzovateľa sa zaoberáme interpretáciou či vytváraním klinických a predklinických štúdií, vhodnosťou a zložením liekových foriem, prioritizáciou najmodernejších foriem liečby či vyhodnocovaním prínosov a rizík tých najrozličnejších liekov, aké len nájdete na európskom trhu.

Keď som na Slovensku, mojou úlohou je posudzovať účinnosť a bezpečnosť liekov pred ich registráciou alebo ak sa v účinnosti/bezpečnosti už zaregistrovaného lieku niečo zmení. Druhú polovicu svojho pracovného času venujem Európskej liekovej agentúre, konkrétne vývoju nových liekov pre deti. Mojou špecializáciou je pediatrická onkológia, v rámci ktorej riešime s farmaceutickým priemyslom, ako vyvíjať lieky tak, aby bol tento vývoj úspešný a aby na jeho konci stál vyliečený detský pacient. Rád u nás privítam študentov tretieho, štvrtého a piateho ročníka a naučím ich čo najviac!