Referent správy dát o liekoch v Bratislave

Spoločnosť PharmINFO hľadá farmaceuta na pozíciu: referent správy dát o liekoch na plný úväzok

PharmINFO spol. s r.o. je lídrom v oblasti zdravotníckych znalostných systémov a vytvárania štandardov pre jednoznačnú identifikáciu a klasifikáciu farmaceutického sortimentu na Slovensku.

 

       Náplň práce: 

 • aktualizácia PIL/SPC, tvorba dispenzačných miním, manažment priraďovania piktogramov v ADC Číselníku
 •  napĺňanie, spracovávanie a správa dát so zameraním na lieky v rámci databázy ADC Číselník,
 •  zabezpečovanie poradenského servisu v rámci on-line zalistovávania liekov do ADC Číselníka,
 • štúdium legislatívnych noriem týkajúcich sa liekov a ich implementácia do procesu správy dát, štúdium a spracovávanie liekových interakcií u produktov zalistovaných v ADC Číselníku,
 • spolupráca na vývoji odborných systémov, textov a aplikácií využívajúcich ADC Číselník,
 • komunikácia s klientmi, obchodnými partnermi a užívateľmi produktov a služieb PharmINFO,  s orgánmi štátnej správy na úseku farmácie, medicíny a verejného zdravia a komunikácia s akademickými, odbornými a profesijnými organizáciami z oblasti zdravotníctva.

 

        Výhody:

 • Príjemné pracovné prostredie
 • Práca v malom kolektíve
 • Možnosť pracovať čiastočne v rámci home office
 • Primerané finančné ohodnotenie pracovnej pozície
 • Vianočný bonus
 • Príspevok na vzdelávanie
 • Štandardné nápoje zdarma 
 • Športovo-kultúrne príspevky
 •  Príspevok pri narodení dieťaťa
 • a ďalšie

Požiadavky

 • Vysokoškolské minimálne II. stupňa  odbor farmácia
 • Jazykové znalosti:  Anglický jazyk - výhododa
 •  Administratívne zručnosti 
 •  Počítačové znalosti - používateľ:
    PC a Windows - pokročilý
    Internet (e-mail, www) - pokročilý   
    Microsoft Outlook - pokročilý                          Microsoft Excel – mierne pokročilý 
    Microsoft Word – mierne pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Aktívny prístup k práci

 • Administratívne zručnosti, výhodou  technické myslenie

 • Schopnosť samostatne riešiť zverenú agendu a zadané úlohy

 • Silná orientácia na detail a precíznosť

Požadovaná prax

 •  Nevyžaduje sa prax, pozícia vhodná aj pre absolventa vysokej školy v odbore farmácia.

V prípade záujmu o túto pozíciu nám pošlite žiadosť spolu s profesijným životopisom v slovenskom jazyku na e-mailovú adresu peter.matejka@pharminfo.sk. Do predmetu uveďte názov obsadzovanej pozície. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Upozornenie: Reakciou na túto pracovnú ponuku – zaslaním životopisu a ostatných dokumentov udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti PharmINFO spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, IČO: 36658111 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v časti „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby“ Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Adresa spoločnosti:
PharmINFO spol. s r.o.

Ružová dolina 6,

821 08 Bratislava

Tel.:02/4825 2460

E-mail: info@pharminfo.skKontaktná osoba:

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

E-mail: peter.matejka@pharminfo.sk