TECHNOLÓG PRE FARMACEUTICKÚ VÝROBU


Miesto výkonu práce: Saneca Pharmaceuticals a. s., Hlohovec

Mzda: 1400 EUR (a viac, závisí podľa skúseností)
Nástup: jún 2021 alebo dohodou
Kontaktná osoba: Miriam Zacharová, 0903 420 541, miriam.zacharova@saneca.com

Čo požadujeme?

 • VŠ so zameraním na farmáciu (príp. chémiu, alebo prírodné vedy).
 • Komunikačné schopnosti, spoľahlivosť, vysoký výkon, flexibilita.
 • Zmysel pre detail, precíznosť, systematickosť, analytické myslenie, zodpovednosť.
 • Schopnosť rýchlej orientácie v riešených úlohách a tímová spolupráca.
 • Orientácia na vysoký výkon a výsledky práce.
 • PC zručnosti, znalosť MS Office (Excel, Word).
 • Znalosť anglického jazyka – min. B2.


Čo bude Vaša práca?

 • Navrhovať zloženia a technológie u riešených projektov, zavádzať ich do výroby, riešiť pridelené projekty z pohľadu technológie.

 • Zabezpečovať a podporovať zavádzanie výrobných postupov farmaceutických prípravkov od zmluvných a licenčných partnerov alebo z vlastného vývoja do výroby.

 • Vypracovávať technologické postupy, optimalizáciu výrobných procesov a navrhovať zlepšenia.

 • Spolupráca na pridelených projektoch s členmi projektového tímu v rámci projektových tímov.

 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami v priebehu postupu projektu a koordinácia potrebných aktivít.

 • Vypracovanie dokumentácie počas vývoja prípravku, vypracovanie dokumentácie súvisiacej so zavedením výroby prípravku a príslušných častí registračnej dokumentácie.