DANIELA JEŽOVÁ

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

pracovisko:
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied
pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Charakter mojej práce je v konečnom dôsledku v pomoci ľudom.  Robím lekársky výskum a mojou úlohou jej odhaľovať nepoznané veci. V práci ma ženie túžba po poznaní a snaha pomáhať. Veľmi ma motivuje práca s mladými ľuďmi a možnosť nasmerovať ich v kariérnom rozlete. Základom môjho vedeckého záberu je neuroendokrinológia, veľká časť môjho výskumu sa týka sekrécie a pôsobenia hormónov. Experimentálne sa venujem napríklad skúmaniu hormónov stresu – dôsledkom ich pôsobenia (poruchy nálady, občasná úzkosť a depresívna nálada) a farmakologickému riešeniu dôsledkov. Výskum realizujem nielen na zvieratách, ale aj na zdravých ľuďoch či na pacientoch v spolupráci s klinickými pracoviskami. Ďalšou z oblastí je skúmame vzťahov medzi mamičkami a ich deťmi na hormonálnej úrovni. Laická verejnosť považuje za samozrejmosť, že matka je „prepojená“ s dieťaťom, no doposiaľ máme málo uspokojivých vedeckých dôkazov, aké mechanizmy sú v týchto vzťahoch zapojené. Dobrý vedec dokáže zbadať súvislosti, ktoré ostatní nevidia. Študentom ponúkam možnosť zistiť – ako na to.