VLASTA GOMBÁROVÁ

VLASTA GOMBÁROVÁ

VEDÚCI FARMACEUT, NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Pätnásť rokov som súčasťou tímu Národného onkologického ústavu, kde poskytujeme komplexnú lekárenskú starostlivosť na najvyššej odbornej úrovni. Vediem tri oddelenia - Oddelenie klinickej farmácie, Oddelenie zdravotníckych pomôcok a Oddelenie prípravy cytostatík. Tu sa pripravujú cytostatiká pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. Je to odborná práca, ktorá si vyžaduje vysokú koncentráciu a precíznosť. Podieľame sa na vedecko-výskumnej činnosti, výchove kvalifikovaných pracovníkov, klinickom skúšaní a spolupráci v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi inštitúciami. Rada sa podelím o svoje vedomosti a skúsenosti.