ADAM KOVÁČIK

Mgr. Adam Kováčik

pozícia:
Product Manager
pracovisko:
Glenmark Pharmaceuticals SK

Štúdium na FaF UK v Bratislave som úspešne ukončil pred dvoma rokmi, kde som štyry roky pôsobil v Slovenskom spolku študentov farmácie. Popri štúdiu som taktiež pracoval v spoločnosti Servier Slovensko a celý čas som sa aktívne zapájal prakticky všade, kde sa dalo. Hneď po štúdiu som absolvoval stáž Francúzskej vlády V.I.E. a pôsobil som ako Junior Digital Project Lead pre Servier Croatia. Po roku som vrátil na Slovensko a aktuálne pôsobím v spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals, v ktorej zastávam pozíciu produktového manažéra pre vybrané línie Rx a OTC liekov.  

V rámci mojej študijnej či profesionálnej kariéry, som sa vždy snažil hľadať príležitosti, ktoré ma posúvali dopredu. I keď som len dva roky po ukončení štúdia – verím, že mám študentom čo odovzdať. Najmä tým, ktorí vstupujú do profesionálneho života.