PRACOVNÁ PONUKA

Farmaceut v ÚVN v Ružomberku

Verejná lekáreň ÚVN v Ružomberku hľadá farmaceuta.
Pracovná doba pondelok až piatok 7.00-15.30
Základná mzda od 01.01.2024: farmaceut bez špecializácie –  1657,00 eur/mes

životopis + súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať na emailovú adresu: zamestnanie@uvn.sk