FARMACEUTICKÁ PRAX V NÓRSKU 

Pre študentov 4. a 5. ročníka farmácie na FaF UK v Bratislave ponúkame možnosť praxe v lekárni Vitusapotek Molde Storsenter.
Lekáreň sa nachádza v nákupnom stredisku Molde Storsenter v meste Molde v kraji Møre og Romsdal v Nórsku.

 Študenti sa počas praxe budú môcť zoznámiť:

- so systémom nórskeho lekárnictva, ktorý je odlišný od lekárnictva na Slovensku;

- so základnými predpismi, ktoré sa týkajú výdaja a úhrady liekov;

- s elektronickým kvalitatívnym systémom, kde sú uložené všetky potrebné SOP (štandardné operačné procedúry);

- s elektronickým portálom pre vzdelávanie zamestnancov lekárne;

- so skladovým systémom liekov/produktov;

- so službami farmaceutov pre pacientov, ktoré sú hradené z verejného poistenia - inhalasjonveiledning (informovanie/zaučenie pacientov o správnom pouzivani liekov pre inhaláciu), medisinstart (rozhovory s pacientmi ohľadom užívania liekov na vysoký krvný tlak a zníženie hladiny cholesterolu);

- s aplikáciou vakcín v lekárni.

Prax je možné uskutocniť v slovenskom jazyku. Jeden z farmaceutov v lekárni je pôvodom zo Slovenska a vedúci lekárnik je  z Českej republiky – obidvaja sú absolventi Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Pri prípadnej komunikácii so zákazníkmi sa vyžaduje angličtina alebo nórština. Získať základné znalosti v nórštine je výhoda pre samotného študenta, pretože dávkovanie liekov na etikety, ktoré sa lepia na lieky, sa píšu a vytlačia v nórštine. Lekáreň môže byť nápomocná s vyhľadaním ubytovania a vybavením prípadných administratívnych úkonov.

Zamestnanci lekárne poskytnú praktikantovi potrebné tútorstvo pre absolvovanie stáže. Ďalej pomôžu začleniť sa do kolektívu lekárne, ako aj do spoločenského života formou rôznych sociálnych aktivít. Náš záujem vychádza okrem iného aj      z pozitívnej skúsenosti so študentmi farmácie – praktikantmi z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutická univerzita Brno z rokov 2017 a 2019.


Ak študent prejaví veľký záujem o prácu farmaceuta v nórskej lekárni, lekáreň mu bude môcť ponúknuť stále pracovné miesto. Znalosť nórštiny je však podmienkou. Mesačný plat je min. 42000 NOK brutto (cca. 4200 EUR)

V prípade záujmu o prax, kontaktujte vedúceho lekárne (apoteker): Jan Havlas

e-mail: a.molde@vitusapotek.no, tel.: +47 71250333 – lekáreň