SPRIEVODCA ABSOLVENTA

Publikácia, ktorá čerstvým absolventom priblíži ich práva a povinnosti po ukončení vysokoškolského štúdia a ukáže, aké sú možnosti uplatnenia v obore… SSŠF pre všetkých úspešných magistrov/magisterky a študentov zaujímajúcich sa o vlastnú budúcnosť prináša Sprievodcu absolventa. 

Študenti Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a bývalí absolventi spojili hlavy dokopy a výsledkom je projekt s cieľom uľahčiť absolventom ich prvé kroky po úspešnom absolvovaní štúdia. Sprievodca ich prevedie cestou od študentských lavíc, cez čakacie okienko na študijnom oddelení, neskôr cez úrad práce až po pracovný́ stôl v ich zamestnaní, či za taru v lekárni.

Ukáže im všetky možnosti ich uplatnenia, kariérneho a vedeckého rastu. Prehľad aktuálnych voľných pozícií vo farmaceutických spoločnostiach, či možnosť zamestnať sa v Slovenskej lekárnickej komore alebo v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. 

Objasní mladým farmaceutom aj ich povinnosti k štátnym orgánom ako napr. SLeK, ŠÚKL a iné, cesty k dosiahnutiu ďalších titulov, atestácií a v neposlednom rade im poskytne informácie o povinnosti celoživotného vzdelávania farmaceutov… 

 Jednoducho všetko, čo potrebuje čerstvý absolvent, aby sa vo svete nestratil. Prajeme obohacujúci čitateľský zážitok.

Sprievodcu absolventa nájdete v elektronickej podobe na portály issuu.com/farmakoviny.