SPRIEVODCA PRVÁKA

Príručka pre každého nováčika na našej fakulte, ktorá mu uľahčuje jeho školské začiatky na FaF UK. Sprievodca obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje každý prvák počas prvých dní na akademickej pôde.

S myšlienkou vytvoriť publikáciu pre prvákov na FaF UK prišli študenti farmácie, ktorí si spomínali na svoje prvé dni v roli vysokoškoláka ako na veľmi neisté a chaotické. Nové mesto, nová škola, noví ľudia a absencia domova sú šokom, ktorý musí prekonať každý vysokoškolák počas prvých dní. Práve na pomoc prvákom zorientovať sa a naskočiť do vysokoškolského života vznikla v roku 2012 publikácia pod názvom Sprievodca prváka, ktorá vychádza každý rok v septembri a je distribuovaná medzi študentov prvého ročníka počas zápisu. Tí v ňom nachádzajú informácie o ubytovaní, stravovaní, štúdiu a živote v hlavnom meste. Publikácia má z radov študentov len pozitívne ohlasy a vďaka partnerom môže byť pomedzi študentov distribuovaná zadarmo.

Sprievodcu prváka nájdete aj v elektronickej podobe na portály issuu.com/farmakoviny.