Saneca Pharmaceuticals 

„Sme hrdí na tradíciu a dobré meno. Pomáhame zlepšovať kvalitu života.“

Saneca Pharmaceuticals je najväčšou a najdlhšie pôsobiacou farmaceutickou spoločnosťou na Slovensku. V súčasnosti pôsobí výlučne ako zmluvný výrobca a vývojár hotových liekov, čo kombinuje s chemickou výrobou vlastných účinných látok. V posledných rokoch zaviedla aj výrobu sterilných liekových foriem. Spolupracuje s viac ako 100 zákazníkmi a takmer celá produkcia smeruje na export do rôznych krajín sveta, hlavne EÚ. 


V Saneca Pharmaceuticals si veľmi zakladáme na vysokej odbornosti, kompetentnosti a zároveň spokojnosti našich kolegov.  


Viac informácií o spoločnosti Saneca Pharmaceuticals získate na www.saneca.com