Servier je globálna farmaceutická spoločnosť spravovaná nadáciou 

Spoločnosť Servier sa opiera o solídne geografické zastúpenie a príjmy vo výške 4,9 miliárd EUR v roku 2021/ 2022 dosiahnuté v 150 krajinách, Servier zamestnáva po celom svete 21 400 ľudí. Servier je nezávislá spoločnosť, ktorá každý rok investuje viac ako 20% zo svojich výnosov originálnych liekov do výskumu a vývoja. S cieľom urýchliť terapeutické inovácie v prospech pacientov sa spoločnosť Servier zaviazala k otvorenej a kooperatívnej inovácii s akademickými partnermi, farmaceutickými spoločnosťami a biotechnologickými spoločnosťami. Integruje tiež názor pacienta do centra svojich aktivít.

Ambíciou spoločnosti Servier, ktorá je lídrom v kardiológii, je stať sa uznávaným a inovatívnym hráčom v onkológii. Náš rast je založený na trvalom odhodlaní venovať sa kardiovaskulárnym a metabolickým chorobám, onkológii a imuno-zápalovým a neurodegeneratívnym ochoreniam. Na podporu prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých ponúka spoločnosť Servier tiež celý rad kvalitných generických liekov pokrývajúcich väčšinu terapeutických oblastí.