SLOVAK-POLISH-CZECH LEADERSHIP CAMP

Bežnému farmaceutovi pri skratke SPC ihneď napadne summary of product characteristics, čiže súhrn charakteristických vlastností o lieku. Budúcim lídrom vo farmácií sa však automaticky vybaví názov Slovak-Polish-Czech Leadership Camp (SPC). 

História SPC sa začala písať v roku 2012, kedy sa stretli traja motivovaní študenti z troch susedných krajín, ktorí si povedali, že prinesú IPSF projekt Leaders in Training na regionálnu úroveň, vďaka čomu sa 22. 11. 2012 začal prvý SPC Leadership Camp v Hradci Králové.

Cieľom SPC je formovanie aktívnych študentov, ktorí chcú vystúpiť z davu a stať sa lídrami v oblasti farmácie. Náplňou celého Campu je trénovanie účastníkov zamerané na soft skills, čiže jemné zručnosti. Účastníci sú rozdelení do skupín a zúčastňujú sa workshopov, ktoré sú pod vedením vyškolených EPSA a IPSF trénerov. Účastníci sa zlepšujú napríklad v oblastiach ako public speaking, kde si precvičia správne zásady verejného prejavu a ako sa vyvarovať častým chybám reči tela, time management, kde sa človek naučí ako si správne rozdeliť úlohy počas dňa a ako efektívne využívať čas, project management vďaka čomu spoznajú zásady plánovania a organizovania rôznych projektov alebo conflict management na predchádzanie, či riešenie už vzniknutých konfliktov a problémov napríklad v pracovnej skupine a mnoho iného. 

SPC sa organizuje pravidelne každý rok a zúčastňuje sa ho približne 10 ľudí z každej krajiny vždy v Poľsku, Česku alebo na Slovensku. Okrem kvalitných tréningov môžu účastníci nadviazať kontakt s kolegami zo susedných krajín, s ktorými majú možnosť zabaviť sa na večernom programe a vytvoriť priateľstvá, ktoré vydržia ešte dlhé roky.