Antibiotický čaj o piatej

Autor: Mgr. Simona Mäsiarová

 

Karbapenémy

 

Antibiotiká sú jedinečné. Prečo? Pretože sú účinnými látkami, ktoré postupom času vykazujú stratu účinnosti. Poslaním zdravotníckych pracovníkov a nielen ich, je zabránenie zániku ich pôsobenia a to rozvážnym používaním založeným na mikrobiológii, farmakológii a genetike. Ich bezohľadné užívanie by mohlo viesť k súčasnej kríze rezistencie patogénov, k zvýšenej chorobnosti a dokonca úmrtnosti pacientov.

 

Koncom 60. rokov minulého storočia, kedy začali  β-laktamázy ohrozovať penicilíny, rástla iniciatíva hľadania inhibítorov týchto enzýmov. V roku 1976 boli objavené prvé prírodné enzýmy, pôsobiace inhibujúcim spôsobom. Tými boli kyseliny olivanové, produkované grampozitívnou baktériou Streptomyces clavuligerus. Neskôr boli objavené dva ďalšie účinné inhibítory – kyselina klavulánová zo Streptomyces clavuligerus a tienamycín zo Streptomyces cattleya.

 

Aj príbeh jednej z najúčinnejších skupín antibiotík na trhu, začal málo poznanou materskou zlúčeninou. Objav 70. rokov 20. storočia prispel poznaním o antibiotiku s najväčšou antimikrobiálnou aktivitou. Práve látka produkovaná Streptomyces cattleya, vzbudzovala veľký záujem vedcov. Avšak, kvôli jej nestabilite záujem klesal. Po modifikácii tienamycínu sa získalo a registrovalo v roku 1985 liečivo po názvom imipeném. Po niekoľkých rokov sa získali ďalšie polosyntetické antibiotiká – meropeném, ertapeném a doripeném. Sú to antibiotiká radené do skupiny karbapenémov.

 

Karbapenémy sú β-laktamávé antibiotiká, s afinitou k PBPs (penicillin-binding proteins) baktérií, čím narúšajú rast a štrukturálnu integritu bakteriálnych bunkových stien. Inými slovami – inhibujú syntézu bakteriálnej bunkovej steny. Svojou štruktúrou sú podobné penicilínom, avšak síra v β-laktamávom kruhu je nahradená uhlíkom. Ich výhodou je, že sú odolnejšie voči β-laktamázam.

imipenempng

Obrázok 1: Chemická štruktúra imipenému


Karbapenémy sú vysoko lipofilné antibiotiká, ktoré sa vstrebávajú z tráviaceho traktu len minimálne. Tým pádom sa aplikujú parenterálne. Ich koncentrácia v rôznych tkanivách sa odhaduje na hodnotu okolo 10 – 30 % sérových hladín. Avšak, pri zápale sa môže zvýšiť na viac ako 50 %. Vylučujú sa nezmenené alebo vo forme metabolitov prevažne glomerulárnou filtráciou – obličkami. Do žlče sa vylučujú v nižšej miere, ale aj napriek tomu tu môžu dosiahnuť terapeutické hodnoty.

Nežiadúce účinky sú väčšinou mierne a prechodné. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú komplikácie v mieste podania infúzie a gastrointestinálne ťažkosti. Sprevádzajú ich – nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť hlavy, exantém alebo flebitídy v mieste vpichu injekcie. Pomocou laboratórnych testov boli u liečených pacientov zistené aj: trombocytóza, eozinofília, neutropénia alebo mierne zvýšenie pečeňových enzýmov. Zriedkavým nežiadúcim účinkom sú samotné kŕče.

Vďaka vysokej lipofilite a účinnosti karbapenémy pôsobia voči širokému spektru baktérií. Sú určené na najzávažnejšie infekcie, väčšinou nozokomiálneho pôvodu alebo infekcie vyvolané kmeňmi, ktoré sú rezistentné na iné antibiotiká.

 

IMIPENÉM

Najznámejšou vlastnosťou imipenému je skutočnosť, že sa rozkladá renálnou dehydropeptidázou v obličkách. Preto sa v liekovej forme nachádza v kombinácii s cilastatínom. Enzýmom, ktorý degraduje renálnu dehydropeptidázu a znižuje jej toxicitu. Pridáva sa k imipenému v pomere 1 : 1.  Imipeném sa preukazuje najširším antibakteriálnym spektrom v rámci β-laktámových antibiotík, s vysokou baktericídnou aktivitou.

Použitie:

Pôsobí na G– baktérie a je schopný ľahko prechádzať cez ich membrány. Avšak, je menej účinný voči Proteus a Morganella. V prípade G+ baktérií je v porovnaní s inými karbapenénmi účinnejší na Enterococcus faecalis.

Medzi závažný nežiadúci účinok patria kŕče, ktoré môžu byť spôsobené zvýšenou dávkou alebo predchádzajúcim mozgovým poškodením. Maximálne dávkovanie je 4g/deň.

 

MEROPENÉM

Použitie:

Je účinnejší na G– baktérie, predovšetkým na anaeróbne rastúce.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa nežiadúce účinky sú nauzea, vracanie, bolesti hlavy. Maximálne dávkovanie je 6g/deň.

 

ERTAPENÉM

Použitie:

Účinok proti enterobaktériám, neisseriám, stafylokokom, streptokokom, pneumokokom a hemofilným baktériám. Ertapeném je sprevádzaný obmedzenou účinnosťou na infekcie vzniknuté v komunite kvôli zníženému pôsobeniu na G- nefermentujúce baktérie.

Nežiadúce účinky sú menej závažné – nauzea, hnačka, vyrážka, flebitída v mieste podania, bolesti hlavy. Dospelým pacientom je odporúčané dávkovanie 1 g ertapenému v infúzii počas doby 30 minút.

 

DORIPENÉM

Použitie:

Pôsobí na G+ baktérie podobne ako imipeném a na G– baktérie podobne ako meropeném.

Je charakterizovaný ako najúčinnejší karbapeném proti nefermentujúcim tyčinkám.

Dávkovanie pre dospelých je 3× denne 0,5 – 1 g počas 1 hodiny v infúzii. V prípade renálnej insuficiencie je nutné dávky znížiť.

TEHOTENSTVO

V prípade karbapenémov sú nedostatočné informácie o ich užívaní počas obdobia tehotenstva. Ich použitie je určené len na prísne stanovené indikácie.  

LAKTÁCIA

Karbapenémy môžu prechádzať v malej miere do materského mlieka. Preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri predpisovaní daných liečiv. Teoreticky nie sú prítomné systémové nežiadúce účinky na dieťa. Je možný negatívny vplyv na črevnú mikroflóru dieťaťa, ktorého výsledkom môže byť hnačka.

REZISTENCIA

Rezistencia na antimikrobiálne látky je stále prítomná a podobne je to aj v prípade karbapenémov. Veľa nezodpovedaných otázok sa týka rezistencie baktérií Enterobacteriaceae. Postupom času sa enzýmy, ktoré narúšajú β-laktámové jadro, rozvíjali a následkom toho vznikli nové. Penicilinázy, cefalosporinázy, širokospektrálne betalaktamázy (ESBL) a najnovšie aj lektín viažúci manózu (MBL) a iné karbapenemázy. Niektoré karbapenemázy, ktoré sa nachádzajú v Enterobacteriaceae sa šíria medzi bakteriálnymi izolátmi niekoľkými spôsobmi. Vďaka tomu sú schopné ľahšie hydrolyzovať β-laktámový kruh. Spomedzi karbapenémov je najviac postihnutý ertapeném.

 

Zdroje


BENEŠ, J. Antibiotika systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018.

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Imipenem

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/ertapenem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548708/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1517/14656566.9.1.23?journalCode=ieop20

https://www.mdpi.com/2076-3271/6/1/1

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/imipenem-cilastatin-kabi-500-mg-500-mg-724885.html

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/meropenem-kabi-500-mg-297431.html

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/invanz-1-g-prasok-na-koncentrat-na-infuzny-roztok-998038.html