Kam na diplomovku?

Autor: Mgr. Dominika Žigrayová
Katedra galenickej farmácie FaF UK v Bratislave

Oddelenie hromadne vyrábaných liekov

Pracovná skupina „NANOČASTICE“

 

Možno ma už niektorí registrujete z cvičení z Farmaceutickej technológie, ale pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, tak sa v krátkosti predstavím. Som Dominika Žigrayová – absolventka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorá sa rozhodla pokračovať v štúdiu ako interná doktorandka na Katedre galenickej farmácie. Nech začínate kdekoľvek, začiatok je vždy náročný. A aj keď máte 26 rokov – strach, obavy a očakávania vám zamestnajú hlavu na plné obrátky.

Odkedy som na katedre a podieľam sa na vedení cvičení, ale aj záverečných prác, tak si všímam radosť, nadšenie a enormný záujem byť diplomantom na galenike. Aby ste mali predstavu, akému výskumu sa katedra venuje, tak vám veľmi stručne poviem o tom svojom na Oddelení HVL. Téma mojej dizertačnej práce pod vedením Dr. Veroniky Mikušovej a prof. Petra Mikuša, je zameraná na tvorbu nanočastíc. Viem, znie to ako niečo sci-fi, ale v skutočnosti to vôbec nie je také komplikované. Keď si to rozmeníme na drobné, prvý krok v každej práci a je jedno či v diplomovej alebo dizertačnej je urobiť si prehľad o danej problematike. Hľadanie aktuálnych myšlienok a nápadov, kam sa veda uberá v súvislosti s vašou témou diplomovky, je kľúčová časť. Zistíte si niečo o tej téme, pretože častokrát (povedzme si úprimne – nemáme šajnu o tom, čo robí náš vedúci...). Moja práca cieli na využitie chitozánu (polosyntetický polysacharid), ktorý by tvoril nosič pre konkrétne liečivo a celý systém by bol vo forme nanočastice. Budúcnosť patrí nanovede počnúc farmáciou, medicínou až po biotechnológie a enviromentálne otázky.

Po vypracovaní rešerše nasledujú prvé pokusy od tých najviac triviálnych, kde sa zistí ako sa liečivo správa cez jeho chemizmus až po zložitejšie merania, ktoré môžu viesť až ku skúškam in vivo a klinickému testovaniu. Aktuálne pracujem s nesteroidným antiflogistikom ibuprofénom, aby som zmiernila jeho negatívne nežiaduce účinky, ako je napr. tvorba žalúdočných vredov, ulcerácie a perforácie žalúdočnej sliznice a umožnila jeho užívanie aj pacientom, u ktorých je kontraindikovaný. Pracujem s chitozánovými gélmi, ktoré som následne vysušila pomocou lyofilizátora a v ďalšom kroku robím disolučné merania. Pripravím si prostredia simulujúce žalúdočnú šťavu alebo črevnú šťavu a sledujem pomocou merania absorbancie aké percento liečiva sa mi uvoľnilo do systému. Tým, že chcem vytvoriť liekový systém s oneskoreným uvoľňovaním, aby som ochránila žalúdočnú sliznicu, očakávam najvyššie hodnoty liečiva práve v prostredí s črevnou šťavou. Momentálne som vo fáze, kedy dokončujem disolučné merania a v priebehu decembra/januára sa dostanem k tvorbe samotných nanočastíc. Laboratóriá sú na galenike vybavené špičkovými prístrojmi a v spolupráci s Katedrou farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, môžem rozšíriť svoje merania o prístroje aj z ich katedry.

Prečo to vlastne robím? Nemôžeme dať pacientom jednoducho iné analgetikum? Tieto otázky ste si možno kládli počas čítania riadkov vyššie. Samozrejme terapia sa môže uberať aj substitúciou za iné liečivo, ktoré ich neohrozuje. Ale nie je práve táto myšlienka výzvou pre farmaceuta, aby vytvoril niečo moderné, nové a pokrokové? Výskum, ktorý robím, je len pilotnou štúdiou, aby som sa naučila pracovať a tvoriť nanočastice. Záverom mojej dizertačnej práce má byť zabudovanie antivirotík do nanočasticových systémov. Predstavte si, že nanočastice by vedeli vyliečiť ochorenia ako AIDS. Nie je to len o tom, aby som našla liek na nevyliečiteľné ochorenie, ale vďaka nanočasticiam sa zníži riziko nežiaducich účinkov, zníži sa dávka liečiv, pretože sa zabezpečí dopravenie liečiv ku konkrétnym poškodeným tkanivám a orgánom prostredníctvom špecifických receptorov.

Môj výskum môže znieť ako niečo vymyslené a nereálne, ale ako ste už možno počuli: Vaše úspechy sú také veľké, aké odvážne sú vaše sny.“ Takže nemajte obavy z diplomovej práce, nič nie je také desivé a náročné ako sa na prvý pohľad môže zdať. Minimálne sama za seba viem povedať, že diplomantov, ktorí sú pod mojim vedením podržím a úspešne dovediem až k obhajobe.


IMG_3509jpg     IMG_2367jpg