Klinická farmácia – kam smeruje rola farmaceuta?

Autor: Natália Hromníková


KLINICKÁ FARMÁCIA – KAM SMERUJE ROLA FARMACEUTA?

Farmaceutické odvetvie je nesmierne rozsiahle a široko zamerané. Ktoré povolanie sa môže pýšiť takýmto rozmanitým uplatnením ako máme my, farmaceuti? Pred nástupom na fakultu a úprimne aj počas prvých rokov štúdia sme sa členili na tých, ktorí plánujú ísť pracovať do lekárne, a na tých, ktorí sa chcú zamestnať vo firme, ešte nepoznajúc jednotlivé pozície a zamerania, ktoré ponúkajú. Avšak ani toto smerovanie nie je len čierno-biele a ako farmaceuti nachádzame uplatnenia aj v štátnych inštitúciách, akými sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR), Slovenská lekárnická komora (SLeK) či mnoho európskych inštitúcií. V tomto článku sa budeme venovať uplatneniu kompetencií lekárnika ako zdravotníka v prvej línii starostlivosti o pacienta.

Ako plynul čas nášho štúdia a začínali sa nám rozširovať obzory, zistili sme, že okrem verejných lekární je farmaceut aj dôležitou súčasťou nemocníc. Ako nemocničný lekárnik – zdravotnícky profesionál chystá lieky pre pacientov, pripravuje individuálne pripravované lieky (IPL), vo vybraných nemocniciach sa špecializuje na výrobu sterilných liekov, parenterálnej výživy či cytostatík (liekov pre onkologických pacientov). V súčasnosti sa u nás na Slovensku pomaly, ale isto formuje aj postavenie klinického farmaceuta. Ako vyzerá jeho náplň práce? Klinickí farmaceuti monitorujú hladiny liečiv pacientov v nemocnici, napr. antibiotík, aby zistili, či pacienti dostávajú dostatočné silnú dávku na dosiahnutie terapeutického účinku, ale zároveň takú, ktorá pacientovi nespôsobí závažné nežiaduce účinky. V prípade nemocničných pacientov to môže byť napríklad ototoxicita, ktorej sa lekári často obávajú. Zvyšujúcou sa polyfarmáciou – užívaním nadmerného množstva liekov najmä u starších pacientov – zohrávajú farmaceuti dôležitú úlohu pri kontrole interakcií jednotlivých liečiv, detekcii a manažmente nežiaducich účinkov, ktoré sa môžu u pacienta objaviť. Prispôsobujú dávky liečiv pacientom s narušenou funkciou orgánov, napr. pečene a obličiek, alebo s patologicky zmenenými biochemickými parametrami. Svoje zistenia konzultujú s lekármi, ktorí následne liečbu pacienta upravia. Farmaceuti sú tými poslednými, ktorí kontrolujú rozhodnutie lekára a lieky ním predpísané, a poslednými, ktorí do tohto procesu môžu ešte nejakým spôsobom zasiahnuť. Do manažmentu starostlivosti o pacienta spadá aj pravidelná konzultácia liečby s pacientom či edukácia ohľadom novej terapie. Pre predstavu, klinickí farmaceuti edukujú nových pacientov, ktorým bol predpísaný napr. warfarín. Ten zabraňuje zrážaniu krvi a vieme o ňom, že kvôli zvýšenému riziku interakcií a úzkemu terapeutickému indexu býva pre pacientov problémovým liečivom vo vzťahu k adherencii k liečbe. Takýmto spôsobom vieme adherenciu – a teda prístup pacienta k liečbe preukázateľne zlepšiť. Toto je len zopár z úloh klinického farmaceuta u nás na Slovensku, no kompetencií všetkých farmaceutov by mohlo byť omnoho viac, ak sa zvýši podpora a ochota spolupracovať aj zo strany iných zdravotníckych profesionálov či vnímania postavenia farmaceuta v spoločnosti.

V zahraničí sú tímy zdravotníckych pracovníkov, ktorých súčasťou sú bežne aj farmaceuti. Napríklad v susednom Česku je podmienkou akreditácie nemocníc prítomnosť klinického farmaceuta a zriadenie klinického pracoviska ako súčasť nemocničnej lekárne. To, ako spoločnosť vníma farmaceutov, vieme ovplyvniť len my preukázaním našej odbornosti. V Čechách najnovšie rozbehli projekty v lekárňach zamerané na skríning Alzheimerovej choroby pomocou testov a prispôsobili si na to aj pracoviská. Klinická starostlivosť o pacientov má teda rozsiahle a dôležité uplatnenie aj vo verejných lekárňach.

Ak zájdeme ešte ďalej a pozrieme na postavenie farmaceutov v anglickom modeli, lekárne tu zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v manažmente liečby chronických stavov. Farmaceut je dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti a v istých smeroch vie odbremeniť vyťažené pracovné prostredie lekárov, ktorých je nedostatok, a tým zvýšiť efektivitu zdravotného systému. Už zaužívaný pojem „farmaceutická starostlivosť“ opisuje hodnotu farmaceutov ako odborníkov v oblasti terapeutického rozhodovania, monitorovania terapie a terapeutických výsledkov spolu so základnými tradičnými úlohami dispenzácie liekov. Vo verejných lekárňach majú farmaceuti prístup do online zdravotnej karty pacientov, kde môžu vidieť ich liekovú anamnézu, ale i záznamy z nemocnice a konzultovať s pacientmi lieky, ktoré užívajú. Očkovanie je bežne vykonávané farmaceutmi v lekárňach. Farmaceuti sa tu môžu špecializovať a stať sa tak klinickými farmaceutmi alebo tzv. nezávislými predpisujúcimi (independent prescribers).

  • Klinický farmaceut pracuje priamo s obvodným lekárom a garantuje, že lieky predpísané lekárom prispievajú k najlepším možným výsledkom, vyhodnocuje výber a efektivitu lieku pre pacienta, zohľadňuje polyfarmáciu a nadbytočné predpisovanie liekov pre pacientov, aby identifikoval problémy pri ich užívaní a zvyšoval bezpečnosť pacientov.  

  • Independent prescriber po absolvovaní minimálne dvojročnej praxe v lekárni a nadstavbovej štúdie na univerzite samostatne nahrádza úlohu lekára v danej špecifickej oblasti (napríklad farmaceuti zameraní na onkologickú liečbu, diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, infekčné choroby a iné) a môže priamo predpisovať lieky pacientom či vykonávať vyšetrenia.

Znie to pre nás ako sci-fi? Momentálne možno áno, ale treba si pamätať, že budúcnosť bude len taká, akú si ju sami vytvoríme. Úspešnosť tejto evolúcie (revolúcie?) však závisí od vnímania farmaceutov verejnosťou, od jej povedomia o tom, čo presne pre ňu môže lekárnik urobiť. My vieme, že spoločenské postavenie lekárnika nezodpovedá náročnosti nášho štúdia. Záleží však na nás, v akom rozsahu svoju odbornosť využívame a akým spôsobom dokážeme ponúknuť získané vedomosti pacientovi v prospech jeho zdravia. V najbližších desiatich rokoch sa úlohy farmaceutov pravdepodobne premenia z výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok na poskytovanie individuálnej liečby zameranej na zlepšenie klinických výsledkov. Úlohou farmaceuta nie je už len vydávanie („predávanie“?) liekov, ale aj aktívna účasť pri riešení klinických problémov, odhaľovaní príčin ochorení a rovnocenné partnerstvo s inými zdravotníkmi pri poskytovaní komplexnej a modernej starostlivosti o pacienta.

Pre toto všetko vznikla aj táto rubrika, v ktorej sa budeme pravidelne venovať klinickému manažmentu pacientov zo strany farmaceuta a ktorú dnes dostávate ako svoj adventný darček. Dozviete sa tak o starostlivosti o pacientov s určitou diagnózou, napríklad o diabetických pacientoch, pacientoch trpiacich Alzheimerovou chorobou či kardiovaskulárnymi ochoreniami, onkologických pacientoch či pacientoch trpiacich depresiou. A to všetko z pohľadu zapojenia farmaceuta.

Ak vás zaujíma klinická farmácia a chceli by ste sa pričiniť o jej smerovanie na Slovensku alebo len pozorovať jej vývoj zblízka, odporúčam pozrieť si stránku Slovenskej lekárskej spoločnosti – Sekcia klinickej farmácie: https://sekciaklinfarm.sk/. Do Sekcie klinickej farmácie sa môžete pridať už aj ako študenti a byť tak v obraze už počas štúdia.

Tým z vás, ktorých klinická farmácia zaujíma aj na európskej úrovni, určite odporúčam stránku Európskej spoločnosti klinickej farmácie (ESCP) https://www.escpweb.org/, kde sa dozviete o najnovšom dianí či plánovaných podujatiach. Zdroje:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507660/CfWI_Review_of_the_Future_Pharmacist_Workforce.pdf

https://www.pharmacyregulation.org/education/pharmacist-independent-prescriber

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/opinion/blogs/pharmacy-history-past-present-and-future/20202661.blog

https://www.beckershospitalreview.com/pharmacy/dispensing-is-dying-a-look-at-the-future-of-pharmacy.html

https://www.trend.sk/trend-archiv/klinicki-farmaceuti-pomahaju-bezpecnej-lacnejsej-liecbe-nemocniciach-ich-nepoznaju

https://www.benu.cz/testovani-pameti


Články z cyklu o klinickej farmácii vychádzajú vždy v prvý štvrtok v mesiaci.