Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák


Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Dnes sa spolu opäť pozrieme na najnovšie aktuality zo zdravotníckeho sveta. Zároveň by som vám chcel popriať pekné a pokojné farmaceutické Vianoce, buďte zodpovední a dúfam, že sa po Vianociach a jarnom skúškovom období opäť budeme stretávať na chodbách našej fakulty. Poďme sa pozrieť na predvianočné novinky.Afrika zintenzívňuje boj proti HIV

Prvý pokus v Afrike, v ktorom sa skúmajú dve nové vakcíny na ochranu proti HIV, začal minulý týždeň v Ugande a vzbudzuje nádej na ukončenie epidémie, ktorá postihuje milióny ľudí na celom kontinente. Štúdia PrEPVacc otestuje dve experimentálne kombinované vakcíny, aby sa zistilo, či môžu poskytnúť ochranu pred HIV u ľudí najviac ohrozených infekciou. PrEPVacc ponúka Afrike dve veľké príležitosti. Prvou z nich je, že sa Afričania môžu zúčastniť a viesť prvé pokusy o prevenciu HIV, tou druhou je možnosť zvýšiť kapacitu afrických miest na uskutočňovanie ďalších klinických skúšok, ktoré v budúcnosti môžu viesť sami. Účastníkom sa zároveň ponúkne nová forma dennej orálnej preexpozičnej profylaxie (PrEP), ktorá podľa vedcov poskytne vakcínam najlepšiu možnú šancu na uplatnenie. Bezpečnosť týchto dvoch vakcín bola testovaná v predchádzajúcich klinických skúškach v Afrike, Európe a USA. Očakáva sa, že sa v priebehu nasledujúcich troch rokov zúčastní na klinických skúškach viac ako 1 600 ľudí vo veku od 18 do 40 rokov v Ugande, Tanzánii, Mozambiku a Južnej Afrike. Štúdia je financovaná z partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických skúšok s podporou EÚ. Do procesu v Ugande je zapojených viac ako 35 vedcov, klinikov, sociálnych vedcov, styčných úradníkov a pomocný personál z Uganda Virus Research Institute a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Vo východnej a južnej Afrike žije s HIV približne 20,7 milióna ľudí. V roku 2019 podľa údajov UNAids región zaznamenal 730 000 nových infekcií a 300 000 úmrtí súvisiacich s AIDS. Najmenej 15 miliónov ľudí sa lieči.

Viac sa dočítate: 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/18/africa-steps-up-fight-against-hiv-with-trial-of-new-combination-vaccines


FDA schválila prvú adjuvantnú terapiu pre bežný typ rakoviny pľúc

Úradníci FDA schválili osimertinib (Tagrisso; AstraZeneca) ako prvú adjuvantnú liečbu pre pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), ktorých nádory majú špecifický typ genetickej mutácie. Podľa FDA má asi 20 % pacientov s NSCLC mutácie receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR), čo sú mutácie proteínu, ktoré spôsobujú rýchly rast buniek, a následne pomáhajú šíriť rakovinu. Aj keď má väčšina pacientov s diagnostikovanou NSCLC neodstrániteľné nádory, 30 % má resekovateľné ochorenie; teda viac ako 10 000 pacientov na celom svete každý rok môže byť kandidátom na osimertinib ako adjuvantnú liečbu po odstránení nádoru. Osimertinib bol hodnotený v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii so 682 pacientmi s deléciami NSCLC a EGFR v počiatočnom štádiu exónu 19 alebo s pozitivitou mutácie L858R na exón 21, ktorí podstúpili úplné odstránenie nádoru. Počas štúdie dostávalo 339 pacientov po zotavení z chirurgického zákroku a štandardnej adjuvantnej chemoterapie osimertinib perorálne jedenkrát denne a 343 dostávalo placebo. Hlavným meradlom výsledku bolo množstvo času, ktorý uplynul, kým sa rakovina vrátila, alebo kým došlo k úmrtiu z akejkoľvek príčiny. V celkovej populácii skúšaní mali pacienti, ktorí dostávali osimertinib, 80 %-ný pokles v pravdepodobnosti recidívy choroby v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo. Podľa Richarda Pazdura, riaditeľa Oncology Center of Excellence a úradujúceho riaditeľa Office of Oncologic Diseases in the FDA’s Center for Drug Evaluation and Research, piatkové schválenie osimertinibu demonštruje, ako môže byť ďalší výskum liečby rakoviny v neskorších fázach nápomocný pre pacientov v skorších štádiách. S týmto súhlasom môžu byť pacienti liečení touto cielenou terapiou v skoršom a potenciálne liečiteľnejšom štádiu nemalobunkového karcinómu pľúc.

Viac sa dočítate:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-adjuvant-therapy-most-common-type-lung-cancer 

Kvalitný spánok, pohyb a nespracované ovocie a zelenina ovplyvňujú duševné zdravie u mladých dospelých

Štúdia z University of Otago na Novom Zélande zistila, že kvalitný spánok, časté cvičenie a konzumácia väčšieho množstva surového ovocia a zeleniny sú tri kľúče k dobrému duševnému zdraviu mladých dospelých. Štúdia skúmala viac ako 1 100 mladých dospelých ľudí na Novom Zélande a v USA a zaoberala sa ich spánkom, fyzickou aktivitou, stravovaním a duševným zdravím. Zistenia boli publikované v časopise Frontiers in Psychology, kde hlavná autorka Shay-Ruby Wickham uviedla, že najsilnejším prediktorom duševného zdravia je podľa ich zistení skôr kvalita spánku ako jeho kvantita. Ide o prekvapujúci záver, pretože odporúčania týkajúce sa spánku sa zvyknú zameriavať predovšetkým na dĺžku spánku. Aj keď príliš málo spánku – menej ako 8 hodín – a príliš veľa spánku – viac ako 12 hodín – bolo spájaných s vyššími depresívnymi príznakmi a nižšou pohodou, kvalita spánku výrazne predstihla množstvo spánku pri predpovedaní duševného zdravia. Aj keď spánok najviac súvisel s duševným zdravím, výskumníci tvrdili, že je tiež dôležité cvičiť a jesť viac surového ovocia a zeleniny. Depresívne príznaky boli najnižšie u mladých dospelých, ktorí spali 9,7 hodín za noc, a pocity pohody boli najvyššie u tých, ktorí spali 8 hodín za noc. Pohoda bola navyše najvyššia u mladých dospelých, ktorí jedli 4,8 porcií surového ovocia a zeleniny denne, a tí, ktorí jedli menej ako 2 porcie alebo viac ako 8 porcií, hlásili nižší pocit pohody. Hlavná autorka Tamlin Connerová, PhD., uviedla, že väčšina doterajších výskumov skúmala tieto zdravotné správania navzájom, a zdôraznila, že zistenia štúdie boli iba koreláciami.

Viac sa dočítate:

https://www.otago.ac.nz/news/news/otago759511.html


Melatonín zlepšuje pamäť

Nová štúdia zistila, že melatonín a jeho metabolity podporujú tvorbu dlhodobých spomienok u myší a chránia pred kognitívnym poklesom, vyplýva z výskumu Tokyo Medical and Dental University. Vedci oboznámili myši s predmetmi, podali im dávky melatonínu a dvoch jeho metabolitov o hodinu neskôr a následne testovali ich pamäť na nasledujúci deň. Vedecký tím zistil, že pamäť sa po liečbe zlepšila a že metabolit N1-acetyl-5-metoxykynuramín (AMK) bol po podaní najúčinnejší. Podľa autorov štúdie sa všetky tri látky nahromadili v hipokampálnej oblasti mozgu dôležitej pre premenu zážitkov na spomienky. Expozícia objektu trikrát denne stačila na to, aby si mladé myši vybavili spomienku na ďalší deň pri úlohe rozpoznávania nových predmetov. Naopak, staršie myši sa správajú, akoby boli objekty nové a nepoznané, čo je podľa štúdie znakom kognitívneho poklesu. Podľa štúdie však jedna dávka AMK 15 minút po jednorazovom vystavení predmetu pomohla starším myšiam spomenúť si na objekty až o 4 dni neskôr. Vedci tiež zistili, že tvorbu dlhodobej pamäte nie je možné zvýšiť po blokovaní premeny melatonínu na AMK v mozgu. „Ukázali sme, že metabolit melatonínu AMK môže uľahčiť formovanie pamäti u všetkých vekových skupín myší,“ uviedol v tlačovej správe vedúci výskumník Atsuhiko Hattori. „Jeho účinok na staršie myši je obzvlášť povzbudzujúci a dúfame, že budúce štúdie ukážu podobné účinky aj na starších ľuďoch. Ak k tomu dôjde, terapia AMK by sa nakoniec mohla použiť na zníženie závažnosti mierneho kognitívneho poškodenia a jeho potenciálnej premeny na Alzheimerovu chorobu. “

Viac sa dočítate:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/tmad-mfa121020.php


WHO posiela do Číny expertov na preskúmanie pôvodu COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že v januári 2021 vycestuje do Číny medzinárodný tím expertov, aby pomohol pri vyšetrovaní možného pôvodu ochorenia COVID-19 u zvierat. V tíme týchto odborníkov majú byť epidemiológovia a veterinárni špecialisti. Vedci pod vedením WHO by sa radi vrátili na trhovisko v čínskom meste Wu-chan, kde vlani v decembri zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2, napísala tento mesiac agentúra Reuters. Peter Ben Embarek, špecialista WHO na choroby zvierat, v novembri uviedol, že vedci nemajú veľa poznatkov z obdobia pred decembrom 2019. „Nevieme, ako sa vírus rozšíril z najpravdepodobnejšieho prírodného prostredia v populácii netopierov na človeka,“ povedal. Rozhovory o pôvode vírusu boli pomerne rôznorodé, čo vyvolalo politické spory v mnohých krajinách – najmä medzi Čínou a vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Viedli tiež k obvineniam z krytia a korupcie. Svetová zdravotnícka organizácia však uviedla, že je presvedčená, že vírus je zoonotický, a preto sa na človeka prenáša zo zvieraťa, potenciálne prostredníctvom medziproduktu. Leendertz uviedol, že jednou z liniek vyšetrovania jeho tímu bude trh s morskými plodmi vo Wu-chane, ktorý bol počas pandémie opakovane označovaný ako potenciálny východiskový bod. Čínski vedci podľa Reuters vykonávali epidemiologické štúdie v súvislosti s prvými prípadmi a podmienkami na tržnici vo Wu-chane. Medzinárodní experti majú vykonať druhú fázu tohto výskumu. Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 73 miliónov ľudí a viac ako 1,6 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19 – chorobou, ktorú tento vírus spôsobuje.

Viac sa dočítate na:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55333200


Farmácia a šport

A na záver novinky zo športu. Futbalisti Bayeru Leverkusen odohrali v minulom týždni hneď dva zápasy. V prvom zápase na štadióne v Kolíne zdolali farmaceuti domáci celok s vysokým skóre 0:4. Za Bayer sa presadili hneď štyria strelci, a to Weiser, Diaby, Schick a Wirtz. V nedeľňajšom šlágri kola nastúpili hráči Bayeru Leverkusen v zápase o prvé miesto pred vianočnou pauzou proti futbalistom Bayernu Mníchov. V úvode prvého polčasu sa krásnym spôsobom presadil český útočník Patrik Schick. Následne v závere prvého polčasu korigoval za hostí poľský ostrostrelec a čerstvý držiteľ ocenenia The Best FIFA Men’s Player za rok 2020 Robert Lewandovski. Vyrovnaný zápas na svoju stranu bohužiaľ strhol minuloročný majster po veľkej chybe Jonathana Taha v 93. minúte, kde sa presadil opäť Lewandovski. Bayer Leverkusen tak prezimuje na skvelom druhom mieste o 2 body za Bayernom Mníchov.