Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák


Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Dnes sa pozrieme na to, ako by mohol nosový sprej predchádzať šíreniu koronavírusu, alebo na nový prelom v imunoterapii bežných typov rakoviny na základe jednoduchých mechanizmov. Poďme teda na to.Vedci tvrdia, že nové baktérie číhajúce na ISS nie sú ničím zvláštne

Na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) boli objavené štyri druhy baktérií. Tri z nich predtým neboli známe vedcom, ktorí sa teraz pýtajú, ako sa tam dostali a ako dokázali prežiť. Ich objav môže tiež podporiť budúce úsilie o pestovanie plodín počas dlhých misií na kozmických letoch, pretože je známe, že príbuzné druhy týchto baktérií podporujú rast rastlín a pomáhajú im bojovať proti patogénom. Predchádzajúce štúdie naznačovali, že určité odolné kmene baktérií môžu prežiť drsné podmienky vesmíru, vrátane sušených peliet baktérií rodu Deinococcus uvedených v Guinnessových svetových rekordoch ako najodolnejšie na svete, ktoré prežili na povrchu vesmírnej stanice tri roky. Boli tam umiestnené zámerne, aby otestovali teóriu „panspermie“, ktorá hovorí, že život existuje vo vesmíre a medzi planétami sa môže prenášať prostredníctvom vesmírneho prachu, asteroidov, komét alebo dokonca kontaminovaných kozmických lodí. Ďalšia nedávna štúdia identifikovala rôznorodú populáciu baktérií a plesní spojených s ľudským telom vo vnútri ISS, kde sú o niečo viac chránené, aj keď stále podliehajú nízkej gravitácii, recirkulácii vzduchu a vysokej hladine oxidu uhličitého. Nové baktérie boli podobne identifikované z výterov na rôznych miestach vo vnútri ISS. Jeden bol objavený na jedálenskom stole, ďalší na hornom paneli vo výskumnej oblasti používanej na štúdium nízkej gravitácie a tretí v observatóriu v kupole. Štvrtý druh, o ktorom sa už vedelo, sa našiel na starom filtri na čistenie vzduchu, ktorý sa vrátil na Zem. Všetko sú to tyčinkovité baktérie patriace do čeľade Methylobacteriaceae. Zvyčajne sa vyskytujú v pôde a sladkej vode, kde podporujú rast rastlín a chránia ich pred patogénmi. Je pravdepodobné, že boli prenesené na ISS zo Zeme, nie z vesmíru, a buď prežili od vzniku stanice, alebo boli prinesené pri príchode nových kozmonautov alebo nákladu. Christine Moissl-Eichinger, mikrobiologička na Lekárskej univerzite v Grazi v Rakúsku, povedala: „Všetky mikróby v ISS pochádzajú zo Zeme. Astronauti a náklad sa neustále vymieňajú. Žiadna z týchto vecí nie je úplne sterilná.“ Je dôležité poznať typy mikróbov, ktoré sa môžu v tomto jedinečnom prostredí akumulovať, prežiť a dokonca prosperovať, pretože môžu mať vplyv na zdravie posádky, štruktúru kozmickej lode alebo môžu kontaminovať planéty a astronomické telesá, ktoré navštevujú.

Viac sa dočítate:

https://www.theguardian.com/science/2021/mar/18/new-bacteria-lurking-on-iss-no-space-oddity-says-scientist


Britská klinická štúdia potvrdzuje prelomovú liečbu ochorenia COVID-19

Výsledky klinických štúdií uskutočnených vo Veľkej Británii preukázali, že nosový sprej na báze oxidu dusnatého (NONS, SaNOtize) je bezpečná prevencia prenosu COVID-19, ako aj na zníženie závažnosti symptómov tohto ochorenia. Počas randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie fázy 2 vyšetrovatelia hodnotili 79 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí dostali sprej včas po stanovení diagnózy. Výsledky po liečbe preukázali, že sprej podľa štúdie významne zmenšil výskyt symptómov, dokonca aj u pacientov s vysokou vírusovou záťažou. „NONS ničí vírus, blokuje jeho vstup do buniek a zastavuje vírusovú replikáciu v nosovej dutine, čo rýchlo znižuje vírusovú záťaž. Je to významné zistenie, pretože vírusová záťaž bola spojená s infekčnosťou a so zlými výsledkami,“ uviedol v tlačovej správe Chris Miller, PhD, RT, hlavný vedecký pracovník a spoluzakladateľ spoločnosti SaNOtize. „V súčasnosti chýba antivírusová terapia, ktorá by bola účinná proti COVID-19 a jeho variantom. Táto terapia by mohla zabrániť šíreniu alebo skrátiť priebeh ochorenia, znížiť poškodenie, znížiť závažnosť COVID-19 a môže byť široko a ľahko dostupná verejnosti.“ Počas prvých 24 hodín po ošetrení sprejom vedci zistili, že priemerná redukcia vírusu dosiahla hodnotu približne 95 %. Po 72 hodinách po liečbe sa vírusová záťaž znížila o viac ako 99 %. Ďalej sa zistilo, že väčšina pacientov zahrnutých do štúdie bola infikovaná britskou mutáciou SARS-CoV-2, ktorá bola z hľadiska liečby najviac znepokojujúcim variantom. Po liečbe nosovým sprejom nezažili pacienti počas štúdie vo Veľkej Británii žiadne nežiaduce udalosti, čo korešponduje s výsledkami z predchádzajúcich kanadských klinických štúdií, ktoré hodnotili výsledky z viac ako 7 000 ošetrení pacientov nosovými sprejmi. V súčasnosti je sprej jediným novým terapeutickým ošetrením, pri ktorom sa preukázalo významné zníženie vírusovej záťaže u ľudí, okrem použitia monoklonálnych protilátok. To môže byť veľký prínos, pretože liečba monoklonálnymi protilátkami je nielen veľmi špecifická, ale aj nákladná a vyžaduje si intravenózne podanie v klinickom prostredí. Nový sprej nevyžaduje klinické použitie a môžu si ho sami podávať pacienti, pričom je tiež cenovo dostupnejší.

Viac sa dočítate:

https://www.businesswire.com/news/home/20210315005197/en


Liečba HIV pomocou TAF má nebezpečné riziko

Nová štúdia skúma dôkazy nadmerného prírastku hmotnosti u pacientov s HIV po prechode z liečby TDF (tenofovir, dizoproxilfumarát) na liečbu TAF (tenofovir, alafenamid). Tenofovir sa používa ako súčasť štandardnej liečby HIV. Terapia TDF je spojená s nepriaznivými účinkami na obličky (AE) a stratou kostnej hmoty, zatiaľ čo terapia založená na TAF je spájaná s menším počtom AE, uvádza štúdia vedcov z Bernskej univerzitnej nemocnice vo Švajčiarsku. Kontrola telesnej hmotnosti hrá v liečbe HIV dôležitú úlohu, pretože podľa autorov štúdie sa na začiatku liečby HIV často pozoruje prírastok hmotnosti v dôsledku adaptácie metabolizmu a úspešnej časti liečby. Kľúčové zistenie štúdie ukazuje, že jedinci, ktorí prešli na terapiu TAF, pribrali na váhe významne viac ako jedinci, ktorí zostali na liečbe TDF počas pozorovaných 18 mesiacov. Tento účinok bol pozorovaný aj vo všetkých podskupinách štúdie a bol nezávislý od predchádzajúcej liečby. V skupine s normálnym indexom telesnej hmotnosti malo 12,8 % účastníkov s TAF nadváhu alebo obezitu, v porovnaní s 8,4 % liečených TDF. Autori štúdie zaznamenali negatívny vývoj lipidového metabolizmu s celkovým zvýšením hladín lipidov v krvi. „Výsledok bol veľmi konzistentný. Kardiovaskulárne komplikácie sú hlavnou príčinou chorôb a úmrtí u ľudí s HIV,“ uviedol autor štúdie Bernard Surial v tlačovej správe. „Zistené metabolické zmeny majú teda veľký význam.“ Štúdia zahŕňala 4 375 účastníkov švajčiarskej kohortovej štúdie HIV, ktorí boli liečení terapiou založenou na TDF najmenej 6 mesiacov pred začiatkom štúdie. Ústredná výskumná otázka sa podľa autorov štúdie zamerala na problém stanovenia zmeny hmotnosti a hladín tukov vyvolaných prechodom z TDF na TAF. Otázka, či bude cukrovka diagnostikovaná častejšie pomocou TAF, sa taktiež riešila, ale jednoznačná odpoveď sa zatiaľ nenašla. Štúdia ukazuje, že pri prechode na TAF je potrebné venovať zvýšenú pozornosť otázke prírastku hmotnosti. Analýza výhod lepšej tolerancie obličiek a zabránenia úbytku kostnej hmoty sa musia vyvážiť oproti nevýhodám prírastku hmotnosti a zvýšenej hladiny lipidov v krvi.

Viac sa dočítate:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/ibuh-hri031221.php


Hladina inzulínu stúpa skôr, ako si bunky vyvinú rezistenciu, naznačuje nový výskum cukrovky

Nový výskum cukrovky naznačuje, že voľné mastné kyseliny (FFA) v krvi spúšťajú uvoľňovanie inzulínu aj pri normálnej hladine cukru v krvi. Toto zistenie môže mať dôsledky na liečbu cukrovky a súvisí s obezitou, pretože množstvo FFA do značnej miery závisí od nadbytku tukového tkaniva. Vedci z univerzity v Göteborgu pracujú na presnom objasnení toho, čo sa v tele deje, keď cukrovka 2. typu postupuje, a prečo je obezita hlavným rizikovým faktorom tohto ochorenia. Vedci tento problém prirovnali k otázke „Čo bolo skôr – kura alebo vajce?“, pričom pojmy kura a vajce nahrádzajú inzulínová rezistencia a zvýšená hladina inzulínu. Dominantnou hypotézou bolo, že pankreas zvyšuje produkciu inzulínu, pretože bunky sa už stali inzulínovo rezistentnými, čo vedie k zvýšeniu hladiny cukru v krvi. Nové zistenia štúdie sú proti tejto myšlienke a naznačujú, že najskôr sa zvyšuje inzulín. Výskumníci porovnávali metabolizmus v tukovom tkanive medzi 27 výskumnými subjektmi, z ktorých 9 malo normálnu hmotnosť, 9 bolo obéznych, ale s normálnou hladinou cukru v krvi, a 9 osôb trpelo obezitou s progresiou cukrovky 2. typu. Počas niekoľkých dní účastníci podstúpili rozsiahle vyšetrenia a vedci analyzovali metabolizmus a génovú expresiu v podkožnom tuku účastníkov a hladiny cukru, inzulínu a FFA v krvi. Podľa ich zistení mali účastníci s obezitou, ale nie s cukrovkou, rovnakú normálnu hladinu cukru v krvi ako zdraví jedinci s normálnou hmotnosťou. „Je zaujímavé, že nediabetik s obezitou mal v krvi zvýšené hladiny voľných mastných kyselín aj inzulínu a tieto hladiny boli podobné alebo vyššie ako hladiny, ktoré sme boli schopní zmerať v krvi od účastníkov s obezitou aj s cukrovkou 2. typu,“ uviedol v tlačovej správe prvý autor Emanuel Fryk, doktorand na Sahlgrenskej akadémii Univerzity v Göteborgu. Ďalej Fryk a jeho kolegovia zistili, že vysoké hladiny FFA v krvi po celonočnom hladovaní zvýšili rannú produkciu inzulínu. To by mohlo naznačovať, že FFA majú podľa autorov štúdie úlohu v progresii cukrovky 2. typu. „Skutočnosť, že sme tiež videli súvislosť medzi voľnými mastnými kyselinami a inzulínom, naznačuje, že mastné kyseliny súvisia s uvoľňovaním inzulínu a prispievajú k zvýšenej produkcii inzulínu nalačno, keď hladina cukru v krvi nestúpla,“ uviedol Fryk v tlačovej správe. Autori štúdie poznamenali, že diabetici majú výrazne zvýšené riziko závažných stavov, ako sú srdcovo-cievne ochorenia. Zmeny životného štýlu, ako je zdravšia strava a zvýšená fyzická aktivita, sú nevyhnutné na minimalizáciu týchto rizík alebo dokonca úplnú prevenciu vzniku cukrovky. „Existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k progresii cukrovky 2. typu, ale práve náš životný štýl má v absolútnych číslach najväčší dopad na väčšinu ľudí,“ uviedol Fryk v tlačovej správe. „Naša štúdia poskytuje ďalší argument, že najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môžete urobiť pre spomalenie progresie cukrovky, je zmena životného štýlu na začiatku progresie ochorenia, skôr ako dôjde k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi.“

Viac sa dočítate:

https://www.gu.se/en/news/insulin-rises-before-cells-develop-resistance-new-diabetes-research-implies


Bežné genetické zmeny v bunke ako cieľ novej imunoterapie rakoviny

Podľa vedcov z Ludwig Center, Lustgarten Laboratory a Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy sa zistilo, že nový typ imunoterapie rakoviny pomocou umelo vytvorených T-buniek sa zameriava na genetické zmeny bežné pri všetkých druhoch rakoviny. Tento prístup podľa tlačovej správy stimuluje imunitnú reakciu proti bunkám, ktorým chýba jedna kópia génu. Aj keď väčšina génov má 2 alely, genetické zmeny spojené s rakovinou obvykle zahŕňajú stratu jednej z týchto génových kópií, známu ako strata heterozygotnosti (LOH). „Táto strata kópie alebo LOH je jednou z najbežnejších genetických udalostí pri rakovine,“ uviedol v tlačovej správe vedúci štúdie Kenneth Kinzler, PhD, spoluriaditeľ Ludwigovho centra. Nový prístup imunoterapie invertuje túto chýbajúcu génovú kópiu na signál aktivujúci imunitné bunky. Tieto chýbajúce alely neboli historicky terapeutickým cieľom liekov, pretože podľa Kinzlera chýbal na niečo také konkrétne nejaký proteín. Imunoterapia a terapia T-bunkovými receptormi chimérického antigénu (CAR) podľa tlačovej správy teraz umožňujú zamerať sa na LOH T-bunkami. CAR sú upravené receptory, ktoré sa viažu na špecifické antigény na povrchu rakovinových buniek, ktoré označujú rakovinové bunky na deštrukciu. V novom prístupe sa CAR viaže na bunky a zabíja ich pomocou odhalenia LOH. Vedci pomenovali svoj prístup „na neoplazmy zamerané na alelu-snímajúce CAR“ (NASCAR). T-bunky NASCAR sú skonštruované tak, aby exprimovali aktivačnú molekulu (CAR) a inhibičnú molekulu (iCAR). Tento prístup sa spolieha na bránu „NOT“, čo je termín používaný na opísanie negácie signálu vstupu, teda na zapnutie alebo vypnutie T-bunky. Pre prístup NASCAR brána dáva pokyn skonštruovanej T-bunke, či má alebo nemá konať pri stretnutí s normálnou bunkou alebo rakovinovou bunkou. Ak sú prítomné obidve génové kópie, aktivuje sa inhibičná molekula, zatiaľ čo ak je prítomná jedna génová kópia a druhá chýba, aktivované T-bunky sa aktivujú a rakovinovú bunku usmrtia. „V normálnych bunkách, kde sú prítomné a exprimované obidve alely, NASCAR T-bunky súčasne prijímajú signály zapínania aj vypínania, ktoré sa v podstate navzájom rušia,“ uviedol v tlačovej správe prvý autor Michael Hwang. „Avšak pri rakovine sa stráca jedna alela, takže neexistuje žiadny inhibítor alebo signál vypnutia.“ Vedecký tím úspešne testoval svoju terapiu NASCAR na troch nezávislých bunkových líniách a modeloch s LOH aj bez LOH, aby potvrdil konkrétnosť prístupu. Pre svoje laboratórne štúdie použil tím HLA gény, ale plánuje rozšíriť prístup k ďalším génom, ktoré prechádzajú LOH. Prebiehajúci výskum tiež preskúma potenciálne vylepšené verzie týchto skonštruovaných T-buniek s presnejšie regulovanými CAR a iCAR. „Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že tento prístup je možné použiť na selektívne ničenie rakovinových buniek,“ uviedol v tlačovej správe vedúci štúdie Shibin Zhou, PhD. Dodal, že bude trvať ešte niekoľko rokov testovania, kým bude možné prístup implementovať klinicky. „Zostavenie a úplné otestovanie všetkých komponentov je dlhý a zložitý proces,“ uviedol Zhou.

Viac sa dočítate:

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/cancer-immunotherapy-approach-targets-common-genetic-alteration