Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák


 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Máme pred sebou nový diel Pondelkového pokecu. V tom dnešnom sa môžete dočítať o nedostatku antimykotík v Indii, o vakcíne proti rakovine, ktorá zvyšuje účinnosť imunoterapie, alebo aj o tom, akú úlohu hrá genetický spínač pri pigmentácii a melanóme bunky. Poďme na to.

 

Obavy z nedostatku antimykotík s pribúdajúcimi prípadmi mykotického ochorenia v Indii rastú

Antimykotický liek používaný pri liečbe zriedkavej infekcie nazývanej mucormykóza alebo (ľudovo „čierna huba“) je v indických štátoch nedostatkový. Na čiernom trhu sa objavili obchodníci, ktorí ponúkajú amfotericín B, ktorý vyrábajú mnohé indické firmy. V súvislosti s výskytom prípadov mucormykózy existuje na sociálnych sieťach veľa naliehavých žiadostí o lieky. Lekári tvrdia, že infekciu môže vyvolať užívanie steroidov u ťažko chorých pacientov s ochorením COVID-19. Mucormykóza je spôsobená vystavením plesni rodu Mucor, ktorá sa bežne nachádza v pôde, rastlinách, hnoji a hnijúcom ovocí a zelenine. Táto huba negatívne ovplyvňuje mozog a pľúca a môže byť nebezpečná hlavne pre diabetikov alebo ľudí s výrazným oslabením imunity, ako sú pacienti s rakovinou alebo ľudia s HIV/AIDS. Mnoho pacientov prichádza na ošetrenie neskoro, keď už začínajú strácať zrak, a lekári musia následne chirurgicky odstrániť oko, aby zabránili prenikaniu infekcie do mozgu. Minulý týždeň indický minister zdravotníctva Rajesh Tope uviedol, že v štáte Maharashtra sa vyskytlo 1 500 prípadov infekcie, čo je najvyššie číslo postihnutých v druhej vlne COVID-19 v Indii. Od vlaňajšieho prepuknutia koronavírusu zomrelo v dôsledku mucormykózy až 52 ľudí, informoval minulý týždeň tlačovú agentúru PTI vedúci zdravotníckeho oddelenia. Úradníci v štáte Gudžarát uviedli, že za posledný mesiac bolo hlásených takmer 900 prípadov „čiernej huby“. Majiteľ veľkej lekárne v meste Ghaziabad v štáte Uttarpradéš pre BBC uviedol, že lieky boli predtým ľahko dostupné, ale momentálne je ťažké ich zohnať, pretože dopyt stúpol pred tromi týždňami. S veľkým nedostatkom liekov v rôznych mestách došlo na Twitteri k záplavám zúrivých prosieb. Amfotericín B je intravenózny antifungálny liek, ktorý sa musí podávať každý deň až osem týždňov pacientom s diagnostikovanou mucormykózou. K dispozícii sú dve formy liečiva: štandardný amfotericín B deoxycholát a lipozomálny amfotericín. „Preferujeme lipozomálnu formu, pretože je bezpečnejšia, efektívnejšia a má menšie vedľajšie účinky. Odvrátenou stránkou je, že je nákladnejšia,“ uviedol pre BBC Dr. Akshay Nair, očný chirurg v Bombaji. Obavy z mucormykózy spôsobujú ďalší finančný tlak na niektoré rodiny. Platba za liečbu sa môže vyšplhať na státisíce rupií. Rodiny pritom platia oveľa viac, ak si musia lieky musia kúpiť na čiernom trhu. Proti tomuto nelegálnemu predaju liekov sa snaží zakročiť indická vláda, ale pri nadmernom dopyte a nedostatku lieku v lekárňach je to momentálne neriešiteľný problém.

Viac sa dočítate: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57167322

 

 Štúdia ukazuje, že vakcína proti rakovine môže zvýšiť účinnosť imunoterapie

Nová vakcína proti rakovine by mohla zvýšiť pozitívne účinky existujúcich imunoterapeutických liekov a zvýšiť tak úspešnosť liečby z 20 % na 75 %, uvádza štúdia zverejnená v Nature Communications. Vedci zistili, že použitie vakcíny v kombinácii s CTLA-4 inhibítormi, ktoré majú úspešnosť terapie okolo 20 %, môže výrazne zvýšiť podiel jedincov, ktorí odpovedajú na liečbu, a eliminovať nádory u 75 % prípadov ochorenia pri myšiach. Inhibítory imunitného kontrolného bodu (CTLA-4 inhibítory) prirodzené znižujú imunitné odpovede tela, čo vedie k trvalému útoku len na nádorové bunky, a nie na bežné bunky tela. Toto sa ukázalo ako účinné pri niektorých druhoch rakoviny, ako je melanóm a rakovina dlaždicových buniek, rakovina pľúc, rakovina obličiek a pečene. Nie všetci pacienti však reagujú na tento typ imunoterapie, vyliečiť sa dá iba 20 % pacientov s melanómom. Je to čiastočne kvôli spoliehaniu sa inhibítorov imunitného kontrolného bodu na existujúcu imunitnú odpoveď, ktorú potom lieky predlžujú. Ak telo nerozpozná svoje nádorové bunky ako cudzie, inhibítory imunitného kontrolného bodu nemajú žiadne imunitné bunky, s ktorými by mohli pracovať. Vedci vyvinuli techniku, ktorá dokáže naštartovať imunitnú odpoveď tela na nádor. Vakcína proti rakovine na báze mikročastíc, ktorá používa ligand podobný receptoru 3 (TLR3). Tento imunostimulant môže generovať odpoveď T-buniek, ktorá je nevyhnutná pre účinnosť liekov blokujúcich imunitný kontrolný bod. „Hlavným nedostatkom vakcín proti rakovine je dostupnosť imunostimulantov, ktoré sa môžu používať u ľudí,“ uviedol v tlačovej správe Marcus Groettrup, predseda Katedry imunológie na univerzite v Kostnici v Nemecku. „Môžeme preukázať, že naša klinicky použiteľná vakcína v kombinácii s blokovaním imunitného kontrolného bodu vedie k zvýšeniu podielu myší, ktoré je možné vyliečiť z existujúcich nádorov, na 75 %.“ Podľa štúdie na myšiach, ktorým bola injekčne podaná jedna dávka vakcíny na báze mikročastíc, vyvolala silnú protinádorovú imunitnú reakciu, ktorú bolo možné zistiť aj po ôsmich týždňoch. Vakcína bola testovaná proti radu fragmentov rakovinových proteínov, vrátane fragmentov rakoviny prostaty, rakoviny prsníka a melanómu. Silné bunkové imunitné reakcie proti všetkým týmto fragmentom antigénu boli zistené u myší, čo naznačuje, že nový prístup je možné uplatniť pri rôznych druhoch rakoviny. Nádory sa postupne vrátili 30 dní po očkovaní z dôvodu prirodzenej regulácie imunitnej odpovede tela. Avšak použitie inhibítora imunitného kontrolného bodu v kombinácii s vakcínou predĺžilo terapeutické výhody a nádory boli eliminované. Vedci navrhujú, aby sa tieto predklinické výsledky preniesli do klinickej aplikácie. Terapeutický koncept vyvinutý v tejto štúdii sa v súčasnosti testuje v prvom, malom klinickom skúšaní fázy 1 s cieľom zistiť, či je podobne účinný aj u ľudí.

Viac sa dočítate: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/uok-cia051821.php


Pirfenidón redukuje zjazvené tkanivo u pacientov so srdcovým zlyhaním

Užívanie antifibrotického liečiva pirfenidón viedlo k významnému zníženiu zjazvenia srdcového svalu u pacientov so srdcovým zlyhaním so zachovanou ejekčnou frakciou (HFpEF) v porovnaní s placebom, hovoria zistenia z ranej fázy štúdie predloženej na American College of Cardiology. Približne polovica pacientov so srdcovým zlyhaním má HFpEF, kde je preload srdca alebo ejekčná frakcia normálna. Srdcové zlyhanie môže zahŕňať viac faktorov, ale zjazvenie srdcového svalu sa považuje za dôležitý faktor, ktorý sa vyskytuje až u dvoch tretín pacientov s HFpEF. Podľa autorov súčasná štúdia naznačuje, že lekári môžu jedného dňa použiť osobný prístup na prevenciu alebo zvrátenie tvorby jaziev u týchto jedincov a spomalenie progresie srdcového zlyhania. „Pozorované údaje naznačujú, že zjazvenie srdcového svalu alebo fibróza je dôležitým chorobným procesom pre prognózu srdcového zlyhania,“ uviedol Chris Miller, MD, kardiológ a vedec klinického ústavu pre výskum zdravia na University of Manchester a Manchester University NHS Foundation Trust. „Pomocou srdcového MRI sme boli schopní vybrať skupinu pacientov, u ktorých sa zdá byť fibróza dôležitá, a potom zvrátiť tvorbu týchto jaziev. Aj keď je potrebné ďalšie skúmanie, zistenia naznačujú, že fibróza je efektívnym cieľom liečby.“ Pirfenidón je v súčasnosti schválený FDA pre dospelých pacientov s idiopatickou fibrózou pľúc, ktorá zjazvuje pľúca a zhoršuje tým dýchanie. Predpokladá sa, že tento liek účinkuje inhibíciou biologických procesov podieľajúcich sa na tvorbe jaziev, aj keď presný mechanizmus účinku ešte nebol objasnený. Predklinické štúdie naznačujú, že pirfenidón môže jednak znižovať tvorbu jazvového tkaniva, a jednak redukovať existujúce jazvy na srdci. Vedecký tím zaradil do svojej štúdie pacientov so srdcovým zlyhaním, ejekčnou frakciou 45 % alebo vyššou a zvýšenou hladinou nátriuretických peptidov, ktoré sú markermi zadržiavania tekutín. Títo pacienti podstúpili srdcové MRI vyšetrenie a tí, ktorí mali známky zjazvenia srdcového svalu, čo bolo naznačené extracelulárnym objemom 27 % alebo väčším, boli náhodne zaradení k užívaniu pirfenidónu alebo placeba denne. Celkovo bolo randomizovaných 94 účastníkov, z toho 47 v každej liečebnej skupine. Po jednom roku boli pacienti podrobení druhému MRI vyšetreniu na meranie zmeny extracelulárneho objemu srdcového svalu, čo je primárny koncový ukazovateľ štúdie. Extracelulárny objem poklesol v priemere o 1,21 % u pacientov, ktorí užívali pirfenidón, v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo, čo je podľa vyšetrovateľov pravdepodobne klinicky významné. „Na základe údajov, ktoré máme z predchádzajúcich pozorovacích štúdií, by sa toto množstvo zmeny fibrózy mohlo premietnuť do významného zníženia počtu úmrtí a hospitalizácií pre zlyhanie srdca, je však potrebné ďalej pracovať, aby sme túto štúdiu presne potvrdili,“ uviedol Miller. Štúdia tiež našla dôkaz, že retencia tekutín meraná pomocou nátriuretických peptidov sa zlepšila u pacientov užívajúcich pirfenidón v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. „Dúfajme, že táto práca môže viesť k ďalšiemu vývoju terapeutík zameraných na srdcovú fibrózu.“

Viac sa dočítate: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/acoc-prs051721.php

 

Kombinovaná imunoterapia poskytuje potenciálne výhody pri kontrole redukcie HIV

Kombinovaná imunoterapia interleukínom-21 (IL-21) a interferónom alfa (IFN-alfa) v kombinácii s antiretrovírusovou terapiou (ART) je účinná pri generovaní vysoko funkčných NK buniek, ktoré môžu pomôcť kontrolovať a redukovať vírus opičieho imunodeficitu (SIV) na zvieracích modeloch, zistila štúdia publikovaná v Nature Communications. Vyšetrovatelia uviedli, že toto zistenie je rozhodujúce pre vývoj ďalších možností liečby na kontrolu HIV a AIDS. ART je v súčasnosti poprednou liečbou HIV/AIDS, ktorá je schopná znížiť úroveň vírusu na nedetekovateľnú úroveň. ART však nie je liečbou a podľa štúdie ho brzdia problémy, ako sú náklady, dodržiavanie liečebného plánu a sociálna stigma. Aby sa znížila závislosť od ART, vedci pracovali s 16 jedincami druhu makak rhesus pozitívnymi na SIV. U väčšiny nehumánnych primátov (NHP), vrátane druhu makak rhesus, neliečená SIV infekcia progreduje do choroby podobnej AIDS a generuje NK bunky so zhoršenou funkčnosťou. To je v kontraste s prirodzenými hostiteľmi SIV, u ktorých nedochádza k progresii choroby podobnej AIDS. Určenie, prečo prirodzení hostitelia nepokračujú v infekcii alebo ako zastaviť progresiu, je kritickým krokom pri zastavení HIV u ľudí. Vedci porovnávali zvieratá, ktoré dostávali iba liečbu ART, so zvieratami, ktoré dostávali ART, IL-21 a IFN-alfa, aby vyhodnotili, ako kombinovaná imunoterapia ovplyvnila množstvo vírusu v tkanive zvierat. „Naše výsledky naznačujú, že jedince druhu makak rhesus liečené kombináciou ART plus IL-21 a IFN-alfa preukázali zosilnené protivírusové reakcie NK buniek,“ uviedol v tlačovej správe Justin Harper, PhD. „Tieto robustné reakcie NK buniek pomohli vyčistiť bunky v lymfatických uzlinách, ktoré sú známe tým, že skrývajú vírus a umožňujú jeho replikáciu, a teda aj jeho perzistenciu. Cielenie na oblasti, kde vírus hľadá útočisko, a poznatky o tom, ako obmedziť replikáciu, uľahčujú kontrolu HIV.“ Liečba HIV sa historicky zameriavala na úlohu T-buniek v imunite. Táto štúdia podľa jej autorov pomáha demonštrovať, ako môže aktivita NK buniek prispieť k riadeniu vírusu. „To otvára dvere k navrhovaniu ďalších liečebných stratégií na vyvolanie remisie SIV a HIV pri absencii ART a v konečnom dôsledku k zníženiu záťaže HIV pre jednotlivcov, rodiny a svet.“

Viac sa dočítate: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23189-7


Vedci odhaľujú úlohu genetického spínača v pigmentácii a pri melanóme

Nedávna štúdia inštitútu The Salk odhaľuje nové poznatky o proteíne nazývanom CRTC3, genetickom prepínači, ktorý by mohol byť prínosom pri vývoji nových spôsobov liečby melanómu tým, že by bol vypnutý. „Podarilo sa nám dať do súvislosti aktivitu tohto genetického prechodu na produkciu melanínu a rakovinu,“ uviedol v tlačovej správe zodpovedajúci autor štúdie Salk, Marc Montminy, profesor z Clayton Foundation Laboratories for Peptide Biology. Melanóm sa tvorí, keď bunky produkujúce pigment nazývané melanocyty mutujú a nekontrolovateľne sa množia. Mutácie melanocytov vedú k proteínom, ako je CRTC3. Podľa autorov štúdie tieto proteíny spôsobujú, že bunky začnú produkovať abnormálne množstvo pigmentu alebo migrujú a sú invazívnejšie. Vedci tvrdia, že je známe, že rodina proteínov CRTC (CRTC1, CRTC2 a CRTC3) je zapojená do pigmentácie a melanómu. Poznamenali však, že je ťažké získať konkrétne informácie o jednotlivých proteínoch. „Je to naozaj zaujímavá situácia, keď rôzne spôsoby správania sa týchto proteínov alebo genetických prepínačov môžu skutočne poskytnúť špecifickosť, keď začneme uvažovať o terapiách zameraných na ne,“ uviedla prvá autorka Jelena Ostojić, bývalá vedkyňa spoločnosti The Salk a momentálne hlavná vedkyňa na DermTech, v tlačovej správe. Vedecký tím zistil, že keď bol CRTC3 odstránený z myších modelov, spôsobil farebnú zmenu srsti zvieraťa, čo naznačuje, že proteín je nevyhnutný na produkciu melanínu. Autori štúdie ďalej zistili, že keď v bunkách melanómu chýbal CRTC3, bunky migrovali menej a boli menej agresívne, čo naznačuje, že inhibícia proteínu by mohla byť pri liečbe choroby prospešná. Vedci dokázali podľa štúdie po prvýkrát charakterizovať spojenie medzi 2 bunkovými signálnymi systémami, ktoré sa spájajú s proteínom CRTC3 v melanocytoch. Tieto dva systémy vedú bunku k množeniu alebo k produkcii melanínu. Montminy prirovnal proces k štafetovému behu, v ktorom chemická správa prechádza medzi proteínmi, kým nedosiahne prepínač CRTC3, či už ju zapína alebo vypína. „Skutočnosť, že CRTC3 bol integračným miestom pre dve signalizačné cesty, teória štafetového behu bola najprekvapujúcejšia,“ uviedol Montminy v tlačovej správe. „CRTC3 vytvára medzi nimi kontaktné miesto, ktoré zvyšuje špecifickosť signálu.“ V budúcich štúdiách budú vedci ďalej hodnotiť mechanizmus vplyvu CTRC3 na rovnováhu diferenciácie melanocytov, aby lepšie pochopili jeho úlohu pri vývoji rakoviny.

Viac sa dočítate: 

https://www.salk.edu/news-release/salk-scientists-reveal-role-of-genetic-switch-in-pigmentation-and-melanoma/