Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

Pondelkový pokec s Peťom

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Po prázdninách, ktoré ste si všetci dúfam poriadne užili a načerpali nové sily na semester, sa k vám opäť vraciam s pondelkovým pokecom. V dnešnom prvom diele sa môžete dočítať napríklad o autoimunitných protilátkach, ktoré môžu určiť závažnosť priebehu COVID-19. Taktiež nájdete aj novinky z výskumu imunoterapie rakoviny či to, ako dokáže umelá inteligencia pomôcť pri jej diagnostike. Poďme na to.

Autoimunitné protilátky môžu predpovedať závažnosť ochorenia COVID-19

Nové výsledky štúdie ukazujú, že prítomnosť špeciálnych obranných molekúl imunitného systému, nazývaných autoimunitné protilátky, je silne spätá s tým, ako zle si jednotlivci počínajú pri hospitalizácii s COVID-19. „Aj keď sú potrebné ďalšie testy, naše zistenia naznačujú, že test na prítomnosť protilátok anti-DNA a anti-fosfatidylserínu by mohol pomôcť identifikovať tých pacientov s COVID-19 prijatých do nemocnice, ktorí sú najviac ohrození potrebou intenzívnej starostlivosti a ktorí musia byť pozornejšie monitorovaní,“ uviedla vo vyhlásení Marisol Zuniga, MS, spoluvyšetrovateľka štúdie z NYU Langone. Výsledky štúdie ukazujú, že okrem vysokých hladín protilátok proti DNA a anti-fosfatidylserínu, ktoré sú spojené so závažnosťou COVID-19, súvisia aj so zvýšením koagulácie krvi a bunkovej smrti, najmä vo svalovom tkanive. Tieto autoimunitné protilátky sa viažu na DNA alebo fosfatidylserínové lipidy a napádali bunky infikovaného jedinca namiesto baktérií a vírusov, ukázali výsledky štúdie. Vedci zistili, že u jedincov so zvýšenými hladinami autoimunitných protilátok bola 5- až 7-krát vyššia pravdepodobnosť výskytu závažných chorôb a tí, ktorí mali nižšie hladiny, mohli zvyčajne dýchať bez použitia ventilátora a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zotavili. Vedci skúmali krvné testy a lekárske záznamy od 115 osôb hospitalizovaných s COVID-19 od apríla do júna 2020 v NYU Langone. Výsledky testu zahŕňali viac ako 100 meraní vrátane hladín kyslíka v krvi, funkcií obličiek a pečeňových enzýmov, ktoré boli porovnávané s hladinami týchto autoimunitných protilátok. Zhruba rovnaký počet jedincov buď prežil, alebo zomrel s ťažkým ochorením COVID-19, alebo nevyžadoval intenzívnu starostlivosť a rýchlo sa zotavil.

 

Viac sa dočítate: https://medicalxpress.com/news/2021-09-off-target-immune-response-covid-severity.html

 

Umelá inteligencia by mohla pomôcť diagnostikovať rakovinu pľúc o rok skôr

Podľa výskumu prezentovaného na medzinárodnom kongrese Európskej respiračnej spoločnosti môže program umelej inteligencie (AI) v kombinácii s počítačovou tomografiou (CT) rozpoznať príznaky rakoviny pľúc rok predtým, ako ju bude možné diagnostikovať inými doposiaľ existujúcimi metódami. „Skríning rakoviny pľúc by znamenal oveľa viac CT vyšetrení a nemáme dostatok rádiológov, ktorí by ich všetky skontrolovali. Preto musíme vyvinúť počítačové programy, ktoré môžu pomôcť,“ uviedol vo vyhlásení Benoît Audelan, vedec z projektového tímu Epione centra Inria (francúzsky Národný inštitút pre výskum digitálnej vedy a technológie) na Université Côte d'Azur. „Cieľom nášho výskumu nie je nahradiť rádiológov, ale pomôcť im tým, že im poskytneme nástroj, ktorý dokáže rozpoznať najskoršie príznaky rakoviny pľúc.“ Program AI dokázal identifikovať 172 zo 177 malígnych nádorov pri CT vyšetrení, vďaka čomu je jeho účinnosť 97 %, ukázali výsledky štúdie. Program AI tiež identifikoval 152 oblastí pľúcneho tkaniva, ktoré boli o rok neskôr diagnostikované ako rakovina u rovnakých osôb. Výsledky štúdie tiež ukázali, že program AI identifikoval oblasti, ktoré nie sú rakovinou, takže podľa vyhlásenia by bolo potrebné ho pred použitím na klinikách vylepšiť. Na vyšetrenie znakov pľúcnych nádorov sa použilo CT vyšetrenie, po ktorom nasledovala biopsia alebo chirurgický zákrok, aby sa zistilo, či je nádor malígny. Rádiológ ale musí skontrolovať približne 300 snímok, aby vyhľadal príznaky rakoviny, čo môže byť náročné, uvádza sa vo vyhlásení. Cieľom programu AI je zrýchliť a zlepšiť prácu rádiológov.

 

Viac sa dočítate: https://www.ersnet.org/news-and-features/news/artificial-intelligence-diagnose-lung-cancer-a-year-earlier/

IMFINZI a tremelimumab s chemoterapiou zlepšili prežívanie bez progresie ochorenia o 28 % a celkové prežitie o 23 % v nemalobunkovom karcinóme pľúc štádia IV 1. línie

Durvalumab (Imfinzi) a tremelimumab od spoločnosti AstraZeneca vykazovali klinicky významné a štatisticky významné zlepšenia v celkovom prežívaní (OS) a prežívaní bez progresie (PFS) pri pridaní k chemoterapii na báze platiny pri liečbe prvej línie nemalobunkového karcinómu pľúc štádia IV (NSCLC) v porovnaní so samotnou chemoterapiou. Durvalumab je monoklonálna protilátka, ktorá blokuje programovaný ligand smrti 1 (PD-L1), programovaný proteín 1 bunkovej smrti a CD80 v interakcii a uvoľňovaní inhibítorov imunitnej odpovede. „Údaje POSEIDON ponúkajú pacientom ďalšie výhody Imfinzi a sú dôležitou validáciou našej rozvojovej stratégie na skúmanie nových kombinácií. Pridanie krátkeho kurzu tremelimumabu k lieku Imfinzi u pacientov, ktorí už dostávajú chemoterapiu, znížilo riziko progresie rakoviny alebo smrti o 28 % v porovnaní so samotnou chemoterapiou,“ uviedla v tlačovej správe Susan Galbraith, výkonná viceprezidentka spoločnosti AstraZeneca pre onkologický výskum a vývoj. „Výsledky tiež ukázali, že výrazné zlepšenie prežitia neohrozilo znášanlivosť v prvej línii liečby pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc.“ Tešíme sa na diskusiu o týchto údajoch s regulačnými úradmi.“ Výsledky z POSEIDONU, randomizovanej otvorenej štúdie fázy 3, ukázali, že u pacientov, ktorým bolo podávaných 5 cyklov tremelimumabu plus durvalumabu a chemoterapie počas 16 týždňov, došlo k 23 %-nému zníženiu rizika smrti v porovnaní s rôznymi možnosťami chemoterapie. Výsledky ukázali, že medián OS bol 14,0 mesiaca pri kombinácii durvalumabu v porovnaní s 11,7 mesiaca pri chemoterapii. Ďalej približne 33 % pacientov žilo po dvoch rokoch v porovnaní s 22 % v chemoterapii pozdĺž kohorty. Zistilo sa tiež, že kombinácia durvalumabu znižuje riziko progresie ochorenia alebo smrti o 28 % v porovnaní so samotnou chemoterapiou s mediánom PFS 6,2 mesiaca a v porovnaní s 4,8 mesiaca s chemoterapiou a samotným tremelimumabom. Bezpečnostný profil durvalumabu bol v súlade s profilmi jednotlivých liekov a podľa štúdie sa nezistilo nič nové. V priebehu štúdie 51,8 % pacientov liečených durvalumabom, tremelimumabom a chemoterapiou malo skúsenosti s liečbou súvisiacimi nežiaducimi účinkami (TRAE) stupňa 3 alebo 4 v porovnaní so 44,6 % pacientov liečených chemoterapiou durvalumab plus a 44,4 % v kohorte so samotnou chemoterapiou. TRAE spôsobili prerušenie liečby u 15,5 % pacientov liečených durvalumabom, tremelimumabom a chemoterapiou, oproti 14,1 % pacientov liečených durvalumabom plus chemoterapiou a 9,9 % pre samotnú chemoterapiu. „Nové kombinácie sú čoraz dôležitejšie pri riešení zostávajúcich nesplnených potrieb, ktoré majú vplyv na pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc – obzvlášť kombinácie, ktoré majú potenciál zlepšiť účinnosť u pacientov s nižšou expresiou PD-L1 a priniesť výhody dlhodobého prežitia, ktoré boli pozorované pri inhibícii CTLA-4,“ uviedla Melissa Johnson, MD, riaditeľka programu výskumu rakoviny pľúc vo Výskumnom ústave a Sarah Cannon, onkológička z Tennessee Oncology, PLLC v Nashville, Tennessee, v tlačovej správe. Výsledky lieku POSEIDON potvrdzujú, že tremelimumab pridaný k lieku Imfinzi a chemoterapia je v tomto prostredí účinnou a dobre tolerovanou liečbou. „Kombinácia liekov sa testuje aj vo všetkých štádiách rakoviny pľúc naprieč NSCLC a malobunkovým karcinómom pľúc, ako aj s rakovinou močového mechúra a pečene.“

Viac sa dočítate: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005511/en/IMFINZI-and-tremelimumab-with-chemotherapy-improved-progression-free-survival-by-28-and-overall-survival-by-23-in-1st-line-Stage-IV-non-small-cell-lung-cancer-vs.-chemotherapy

 

Starší pacienti majú prospech z imunoterapie rakoviny

Podľa štúdie publikovanej v Cell Reports môžu mať starší pacienti s rakovinou z imunoterapie rovnaký úžitok ako mladší pacienti. Vedci uviedli, že výsledky naznačujú potenciálne rozšírenie použitia týchto terapií u starších ľudí, populácie, v ktorej môže byť imunoterapia nedostatočne predpisovaná. „Interakcia medzi vekom, imunitou a rakovinou bola študovaná, najmä s nárastom imunoterapie rakoviny,“ povedal Rossin Erbe, doktorand na Lekárskej fakulte Univerzity Johna Hopkinsa, v tlačovej správe. Podľa vedcov starnutie súčasne zvyšuje výskyt rakoviny a znižuje celkovú imunitu, pričom starší pacienti sú čoraz menej schopní vytvoriť účinnú imunitnú odpoveď na choroby. Výsledkom je, že imunoterapia sa predpisuje starším dospelým menej často, napriek niektorým klinickým štúdiám naznačujúcim, že starší pacienti s rakovinou majú v porovnaní s mladšími pacientmi rovnakú alebo lepšiu odpoveď na imunoterapiu. Na vykonanie štúdie vedci zhromaždili genomiku a klinické údaje získané z nádorov a zdravých tkanív uložených v niekoľkých databázach vrátane atlasu genómu rakoviny, výmeny informácií o genomických dôkazoch o neoplázii, databázy prevádzkovanej spoločnosťami Caris Life Sciences, molekulárnu taxonómiu rakoviny prsníka a projekt Genotype-Tissue Expression. Celkovo preskúmali údaje od 77 732 pacientov s 31 rôznymi druhmi rakoviny. Podľa výsledkov štúdie je starnutie spojené s mnohými faktormi, o ktorých je známe, že korelujú so zvýšenou odpoveďou na imunoterapie. Patrí sem zvýšenie počtu mutácií v nádorových bunkách, zvýšená expresia proteínov imunitného kontrolného bodu a zvýšená signalizácia interferónu gama. Je však tiež spojený s faktormi, ktoré by mohli znížiť imunitnú odpoveď, vrátane nedostatku rozmanitosti receptorov T-buniek a väčšej populácie makrofágov, konkrétne pri niektorých rakovinách prsníka. „Charakteristiky nádorov od starších pacientov majú určite biologické vlastnosti konzistentné s robustnou imunitnou odpoveďou,“ uviedla v správe Elana Fertig, PhD. „Myslíme si, že je to niečo, čo si zaslúži viac štúdií s použitím atlasov nádorov s prospektívnymi návrhmi štúdií, ktoré sú prispôsobené na štúdium reakcie starnutia a imunoterapie.“ Vyšetrovatelia uviedli, že tieto údaje naznačujú, že biomarkery pre imunoterapie by mohli byť stále použité ako základ pre výber imunoterapie u starších pacientov. Dodávajú však tiež, že je potrebné vziať do úvahy viac faktorov, ako sú biomarkery, vrátane krehkosti a zdravotných stavov, ktoré by mohli ovplyvniť reakciu pacientov a schopnosť zvládať nepriaznivé účinky imunoterapie.

Viac sa dočítate: https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/older-patients-benefit-from-cancer-immunotherapies

 

 

Inhibítor BTK je sľubný pri chronickej malej lymfocytovej leukémii

Pirtobrutinib, vysokoselektívny nekovalentný inhibítor Bruton tyrozínkinázy (BTK) ďalšej generácie, ukazuje veľký prísľub pri liečbe chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) a malej lymfocytovej leukémie (SLL). Vedkyňa Catherine C. Coombsová z Cancer Center University of North Carolina preskúmala zistenia zo štúdie pirtobrutinibu fázy 1 a 2 s názvom BRUIN. Coombsová uviedla, že liečivo môže byť obzvlášť dôležité, pretože jeho účinnosť nie je relatívne ovplyvnená predchádzajúcim vysadením inhibítora BTK, čo môže pre niektorých pacientov predstavovať významný problém. Mnoho novodiagnostikovaných pacientov s CLL alebo SLL dostáva ibrutinib, ďalší inhibítor BTK. Ukončenie liečby ibrutinibom z dôvodu intolerancie alebo progresie ochorenia však môže spôsobiť značné problémy. Mnoho pacientov, ktorí prerušia liečbu, má výrazne nižšiu účinnosť v neskorších líniách terapie, uviedla Coombsová. Pirtobrutinib vykazoval in vivo účinnosť podobnú ako ibrutinib v divokom type, ale vynikajúcu účinnosť v C481-mutantnom BTK. Štúdia BRUIN okrem bezpečnosti pirtobrutinibu skúmala túto účinnosť ďalej. Štúdia mala široké požiadavky na spôsobilosť a zaradení účastníci boli typickou populáciou pre štúdiu CLL v tom, že boli silne predliečení a väčšina z nich mala predchádzajúcu liečbu inhibíciou BTK. Väčšina účastníkov boli muži s priemerným vekom 69 rokov. Analýza účinnosti zistila, že veľká väčšina pacientov zaznamenala významné zníženie veľkosti lymfatických uzlín so 63 %-nou celkovou mierou odpovede (ORR) u všetkých pacientov s CLL a SLL. Táto miera sa výrazne nelíši od podskupiny pacientov, ktorí boli predtým liečení inhibítormi BTK, ktorí mali ORR 62 %. Je dôležité, že táto účinnosť nezávisí od predchádzajúcej terapie, dôvodu predchádzajúceho prerušenia činnosti inhibítora BTK alebo stavu mutácie C481. Okrem toho sa ORR časom zvyšovala, a to zo 63 % na 86 % u pacientov, ktorí dostávali pirtobrutinib 10 mesiacov alebo dlhšie. Počas prezentácie Coombsová uviedla, že liečba 94 % pacientov naďalej prebieha a zaberá. Iba 5 pacientov prerušilo liečbu, z toho štyria z dôvodu progresie ochorenia. Iba 1,5 % účastníkov prerušilo liečbu kvôli nežiaducim udalostiam súvisiacim s liečbou (AE) a zaujímavé AE boli zriedkavé. Najčastejšími nežiaducimi účinkami boli únava a hnačka a zvlášť zaujímavé nežiaduce účinky boli podliatiny, vyrážka, artralgia, krvácanie, hypertenzia a fibrilácia predsiení. Na základe týchto zistení Coombsová uviedla, že pirtobrutinib ukazuje sľubnú účinnosť u pacientov s CLL alebo SLL, ktorí boli predtým liečení všetkými triedami dostupnej terapie. Odpovede boli pozorované pri všetkých dávkových hladinách a priaznivý profil bezpečnosti a znášanlivosti je v súlade s návrhom pirtobrutinibu ako vysoko selektívneho a nekovalentného inhibítora BTK.

 

Viac sa dočítate: https://www.nature.com/articles/s41571-021-00505-0

Na záver prehľad farmaceutických noviniek za minulý týždeň jednou vetou:

Štúdia zistila, že matky, ktoré majú cukrovku pred alebo počas tehotenstva, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať deti, u ktorých sa neskôr objavia problémy s očami. (https://www.ophthalmologytimes.com/view/diabetes-during-pregnancy-linked-to-eye-issues-in-children)

Kalibrácie kalkulačiek rizika Európskej randomizovanej štúdie o rakovine prostaty (ERSPC) a skúške prevencie rakoviny prostaty (PCPT) je možné úspešne prispôsobiť rôznym populáciám, než pre ktoré boli kalkulačky pôvodne navrhnuté, podľa výsledkov systematického prehľadu publikovaného v JMIR Rak. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34477564/)

T-bunky, ktoré obsahujú určité lymfatické uzliny, môžu byť prírodnými bojovníkmi proti rakovine, vyplýva z výsledkov novej štúdie Yale Cancer Center. (https://www.healtheuropa.eu/stem-like-t-cells-may-enhance-immunotherapy-cancer-treatment/110751/)

FDA udelil empagliflozínu (Jardiance; Eli Lilly) označenie Breakthrough Therapy na výskumnú liečbu srdcového zlyhania so zachovanou ejekčnou frakciou na základe výsledkov klinického skúšania s konzerváciou EMPEROR. (https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/fda-grants-jardiancer-breakthrough-therapy-designation-heart)

Cirkadiánny systém zohráva kľúčovú úlohu v prispievaní k zhoršeniu závažnosti astmy, vyplýva z výsledkov novej štúdie, ktorú uskutočnili Brigham Women’s Hospital a Oregon Health & Science University. (https://thedailyguardian.com/study-explores-why-asthma-worsens-at-night/)

Určenie nových regulačných oblastí, ktoré kontrolujú gény spojené s chorobami, môže pomôcť posunúť presnú medicínu založenú na genomike dopredu a podľa výsledkov novej štúdie by mohlo pomôcť odhaliť, ktorá liečba by bola pre konkrétnych jednotlivcov najprínosnejšia. (https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210902124917.htm)

Testy krvi a moču boli identifikované ako potenciálne spôsoby identifikácie a sledovania rakoviny močového mechúra a nádorov periférnych nervov podľa výsledkov dvoch štúdií uskutočnených Lekárskou fakultou Washingtonskej univerzity v St. Louis. (https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210901100326.htm)