Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

O skleróze multiplex či o kvalite života pacientov s TNBC

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Docielenie spomalenia imobilizácie u pacientov s relapsujúcou sklerózou multiplex, nový spôsob liečby, ktorý skvalitňuje život pacientov s karcinómom prsníka alebo ako súvisí Crohnova choroba s ukladaním tukov v tele? Aj na tieto témy sa dnes pozrieme v novom diele pondelkového pokecu. Poďme teda na to.

 

Deucravacitinib nesúvisiaci s klinickou remisiou pre pacientov so stredne závažnou až závažnou ulceróznou kolitídou

Druhá fáza štúdie LATTICE-UC hodnotiaca deucravacitinib na použitie pri stredne ťažkej až ťažkej ulceróznej kolitíde (UC) nesplnila primárny koncový ukazovateľ účinnosti klinickej remisie v 12. týždni, tvrdí tlačová správa od Bristol Myers Squibb. Štúdia tiež nesplnila svoje sekundárne cieľové ukazovatele účinnosti a nepozorovali sa žiadne nové bezpečnostné signály. LATTICE-UC je randomizovaná, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia s primárnym cieľom klinickej remisie. Sekundárne cieľové body zahŕňajú klinickú odpoveď, endoskopickú odpoveď a histologické zlepšenie v čase hodnotenia. „Ukázalo sa, že deucravacitinib je vysoko účinný, prvotriedny, orálny, selektívny inhibítor TYK2 pri psoriáze a prebiehajú štúdie fázy 3, ktoré skúmajú potenciál deucravacitinibu pri psoriatickej artritíde,“ povedal Samit Hirawat, MD, hlavný lekár v Bristol Myers Squibb. „Aj keď sme v tejto štúdii nedosiahli dôkaz koncepcie, zaviazali sme sa zlepšiť náš klinický program deucravacitinibu pri zápalových ochoreniach čriev vrátane ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby, ako aj pri psoriatickej artritíde, lupuse a iných autoimunitných ochoreniach.“ Podľa vedcov je deucravacitinib prvým a jediným selektívnym inhibítorom tyrozínkinázy 2 (TYK2) v klinických štúdiách s viacerými autoimunitnými ochoreniami. Liečivo bolo navrhnuté tak, aby selektívne zacielilo na TYK2 a inhibovalo signalizáciu interleukínu IL-23, IL-12 a interferónu typu 1. Tieto cytokíny sú rozhodujúce pre patogenézu viacerých autoimunitných chorôb. Pri terapeutických dávkach deucravacitinib neinhibuje Janus kinázu (JAK) 1, JAK2 alebo JAK3. Bristol Myers Squibb plánuje dokončiť úplný prehľad údajov z LATTICE-UC. Použitie deucravacitinibu pri UC sa tiež hodnotí v IM011-127, druhej štúdii fázy 2, ktorá zahŕňa vyššiu dávku lieku. Deucravacitinib sa v súčasnej dobe študuje na viacerých autoimunitných ochoreniach, vrátane psoriázy, psoriatickej artritídy, lupusu a zápalového ochorenia čriev.

Viac sa dočítate: https://news.bms.com/news/corporate-financial/2021/Bristol-Myers-Squibb-Provides-Update-on-Phase-2-Study-of-Deucravacitinib-in-Patients-With-Moderate-to-Severe-Ulcerative-Colitis/default.aspx

 

Ocrevus je prospešný pre spomalenie progresie invalidity u pacientov s relapsujúcou sklerózou multiplex

Nové dlhodobé údaje potvrdzujú prínos včasného začatia a pokračujúcej liečby ocrelizumabom (Ocrevus, Roche) pri progresii postihnutia pri relapsujúcej skleróze multiplex (RMS) a primárnej progresívnej skleróze multiplex (PPMS), uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti. „Nová analýza bezpečnosti kratšej dvojhodinovej infúzie Ocrevus je povzbudivá, najmä pre skupiny, ktoré sú v klinických štúdiách často nedostatočne zastúpené. Pokračujeme v úsilí o rozmanitosť a rovnosť v zdraví v účasti na klinických skúškach a v prístupe k liečbe,“ uviedol Levi Garraway, MD, PhD, hlavný lekár a vedúci globálneho vývoja produktov v spoločnosti Roche. Údaje ukazujú, že ocrelizumab mal počas ôsmich rokov priaznivý profil prínosu a rizika. Včasná intervencia s ocrelizumabom viedla k 35 %-nému zníženiu rizika u jedincov s RMS, ktorí potrebovali pomôcku pri chôdzi, počas sedem a pol roka v porovnaní s tými, ktorí po 96-týždňovom období prešli z interferónu beta-1a na ocrelizumab. Ocrelizumab navyše spomaľoval progresiu invalidity u jedincov s PPMS po ôsmich rokoch s predchádzajúcim zásahom znížením o 29 % za 48 týždňov v porovnaní s tými, ktorí po najmenej 120 týždňoch prešli z ocrelizumabu na placebo.

Viac sa dočítate: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2021-10-13.htm

 

Nedostatok spánku neruší schopnosť spracovať emocionálne situácie

Nedostatok spánku môže ovplyvniť náladu jednotlivca, ale neovplyvňuje schopnosť vyhodnotiť emocionálne situácie, ukazujú výsledky novej štúdie Washington State University (WSU). „Normálna reakcia na emocionálne situácie, ale neschopnosť ovládať svoje vlastné emócie, môže byť jedným z dôvodov, prečo strata spánku niekedy spôsobuje katastrofické chyby v stresových situáciách,“ uviedol Paul Whitney, profesor psychológie na WSU. Vedci zistili, že boli ovplyvnené nálady jednotlivcov, ktorí boli 24 hodín bez spánku. Ich schopnosť spracovať emocionálne obrazy a slová sa však nezmenila. Výsledky ukazujú, že strata spánku nespôsobuje znecitlivenie zdravotníckych pracovníkov v emocionálnych situáciách, ale môže spôsobiť, že budú mať menšiu pravdepodobnosť kontroly nad svojou vlastnou emočnou reakciou. Štúdia zahŕňala 60 osôb, ktoré strávili štyri dni v Centre výskumu spánku a výkonnosti na WSU Elson S. Floyd College of Medicine. Prvú noc mohli jednotlivci normálne spať, pričom tento stav bol použitý na vyhodnotenie ich základnej emocionálnej regulácie, reakcie a schopnosti spracovania. Jednotlivci boli rozdelení do dvoch skupín – 40 osôb, ktoré strávili druhú noc bdením a 20, ktorým bolo umožnené normálne spať. Testy emocionálnej regulácie a spracovania zahŕňali sériu obrázkov s negatívnymi a pozitívnymi emocionálnymi konotáciami. Jednotlivci dostali výzvu, aby im pomohla rekontextualizovať negatívne obrazy skôr, ako ich uvidia a budú ovládať svoje pocity. Výsledky štúdie ukázali, že skupina s nedostatkom spánku mala väčšie problémy so znižovaním emócií, ktoré cítili. Test spracovania zahŕňal jednotlivcov reagujúcich na obrázky a slová s emocionálnym obsahom a všetci jednotlivci v týchto testoch postupovali rovnako.

Viac sa dočítate: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256983

 

Sacituzumab govitecan zlepšuje kvalitu života u pacientok s metastatickým trojitým negatívnym karcinómom prsníka

Nové údaje zo štúdie ASCENT tretej fázy ukazujú, že pacientky s relapsujúcim alebo refraktérnym metastatickým trojitým negatívnym karcinómom prsníka (TNBC), ktoré dostávali sakituzumab govitecan (Trodelvy; Gilead), zaznamenali významné a klinicky zmysluplné zlepšenia kvality života. Tieto zistenia sú dodatkom k predtým hláseným výhodám celkového prežitia (OS). Podľa tlačovej správy spoločnosti Gilead mali pacienti, ktorí dostávali sakituzumab govitecan, OS 11,8 mesiaca v porovnaní so 6,9 mesiacmi u pacientov, ktorým sa poskytla štandardná starostlivosť. Nové výsledky štúdie boli predstavené na kongrese Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu 2021. „V TNBC sú obmedzené možnosti liečby a zlé výsledky prežitia znásobené výrazným znížením kvality života, najmä pri relapse alebo refraktérnom metastatickom ochorení, kde môžu pacienti podstúpiť mnoho cyklov chemoterapie,“ hovorí MD Sibylle Loibl z Centra pre hematológiu a onkológiu v nemocnici Bethanien-Frankfurt. „Trodelvy nie je len prvou liečbou na predĺženie prežitia u týchto pacientov, ale táto analýza ukazuje, že môže tiež významne znížiť záťaž symptómami.“ TNBC je najagresívnejšia forma ochorenia a podľa tlačovej správy predstavuje približne 15 % všetkých rakovín prsníka. Je najčastejšie diagnostikovaná u mladších a premenopauzálnych žien a je častejšia u čiernych a hispánskych žien. Vzhľadom na nedostatok estrogénových a progesterónových receptorov v bunkách TNBC sú možnosti liečby v porovnaní s inými typmi rakoviny prsníka obmedzené. Podľa tlačovej správy bola kvalita života v súvislosti so zdravím v klinickom skúšaní hodnotená na začiatku, v 1. deň každého liečebného cyklu a na konci liečby dotazníkom o kvalite života, ktorý meral vnímanie pacientov z hľadiska ich vlastného fyzického, duševného a sociálneho zdravia. Analýza dotazníkov zistila, že pacienti, ktorí dostávali sakituzumab govitecan, mali významné a klinicky zmysluplné zlepšenia v skóre kvality života v súvislosti so zdravím vrátane globálneho zdravotného stavu, fyzického fungovania a emocionálneho fungovania v porovnaní s pacientmi, ktorí dostali chemoterapiu podľa výberu lekára. Okrem toho pacienti, ktorí dostávali sacituzumab govitecan, tiež hlásili nižší symptomatický vplyv únavy, bolesti, dyspnoe a nespavosti.

Viac sa dočítate: https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/9/trodelvy-significantly-improved-quality-of-life-over-standard-of-care-in-2l-metastatic-triplenegative-breast-cancer-in-phase-3-ascent-study

 

Nedávna štúdia odhaľuje prepojenie medzi Crohnovou chorobou a tukovým tkanivom v čreve

Nová štúdia vedená Univerzitou v Limericku našla priamu súvislosť medzi tukovým tkanivom a Crohnovou chorobou, čo podľa autorov prvýkrát naznačuje, že Crohnovu chorobu možno klasifikovať ako stav tukového čreva. Vedci použili analýzu zloženia tela pacientov s Crohnovou chorobou v spolupráci s gastroenterológmi a chirurgickými odborníkmi. „Ľudia s Crohnovou chorobou začleňujú tuk do svojho tela spôsobom, ktorý je odlišný od ľudí, ktorí Crohnovu chorobu nemajú, a zdá sa, že prednostne ukladajú tuk na spodné časti tela než na brucho,“ povedal vedúci štúdie Colum Dunne, nadačný predseda a riaditeľ výskumu na Lekárskej fakulte UL, v tlačovej správe. Dunne dodal, že je evidentné, že v brušných oblastiach, v ktorých sa nachádzajú črevá, sú vredy alebo lézie a zápaly súvisiace s Crohnovou chorobou spojené s vyšším ukladaním tuku. „Jednoducho, v tej časti ich tela, ktorá má relatívne menej celkového tuku, sa choroba prejavuje ako spojená s tukovým tkanivom obklopujúcim črevo,“ povedal Dunne v tlačovej správe. Táto štúdia bola založená na predchádzajúcom výskume, ktorý sa zameral na črevné choroby pomocou nových prístupov. Autori preto uviedli, že je dôležité, aby nová štúdia podľa Dunna spojila nové poznatky o anatómii čreva, biochemických signáloch a odbornosti v analýze zloženia tela. „Zistili sme tiež, že pacienti s Crohnovou chorobou zrejme začleňujú tuk do svojho tela spôsobom, ktorý nie je rovnaký ako u ľudí, ktorí túto chorobu nemajú.“ Dunne dodal, že tento vznikajúci výskum poskytuje praktický príklad dôsledkov práce univerzity v klinickej starostlivosti v reálnom svete. „Na univerzite v Limericku sa v tejto oblasti deje veľa.“ Náš výskum ťaží zo schopnosti pozerať sa na klinické problémy ako súčasť interdisciplinárnych tímov. Náš prístup pri skúmaní zápalových ochorení čriev napríklad viedol k vývoju nového diagnostického testu, ktorý odlišuje Crohnovu chorobu od ulceróznej kolitídy na základe biomarkerov prenášaných krvou a môže umožniť monitorovanie liečby bez potreby endoskopie.“ Tento typ inovácií sa spolieha na členov tímu, ktorí prispievajú rôznymi odbornými znalosťami, od laboratórnych analýz až po špičkových klinických špecialistov.

Viac sa dočítate: https://www.ul.ie/news-centre/news/university-limerick-study-reveals-link-between-crohn’s-disease-and-fatty-tissue-gut