Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

O cvičení alebo o vplyve zdravia matky na dieťa

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako vie cvičenie pomôcť v boji pri už diagnostikovanej rakovine. Taktiež na nové liečivo, ktoré pomáha pacientom s diagnostikovaným diabetom druhého typu udržiavať a znižovať telesnú hmotnosť alebo ako ovplyvňuje vysoký cholesterol u tehotných matiek zdravie ich detí v priebehu života. Poďme teda na to.

 

Cvičenie ako boj proti rakovine

Nový výskum z Edith Cowan University naznačuje, že proteíny vylučované po cvičení by mohli potlačiť rast nádorov a aktívne bojovať proti rakovinovým bunkám. Proteíny nazývané myokíny sú podľa vedcov vylučované svalmi počas cvičenia. V klinickom skúšaní pacienti s obezitou a rakovinou prostaty absolvovali pravidelný cvičebný tréning počas 12 týždňov a pred a po programe poskytli vedcom vzorky krvi. Výskumníci použili tieto vzorky a aplikovali ich priamo na živé bunky rakoviny prostaty. „Hladina protirakovinových myokínov u pacientov sa za tri mesiace zvýšila,“ uviedol v tlačovej správe vedúci štúdie Robert Newton, PhD, profesor cvičebnej medicíny na Univerzite Edith Cowan. „Keď sme im odobrali krv pred cvičením a po cvičení a umiestnili ju na živé bunky rakoviny prostaty, videli sme výrazné potlačenie rastu týchto buniek z krvi po tréningu. To je dosť podstatné, čo naznačuje, že pravidelné cvičenie vytvára v tele prostredie potláčajúce rakovinu.“ Hoci myokíny mohli signalizovať rakovinovým bunkám, aby rástli pomalšie alebo úplne prestali rásť, vedci poznamenali, že samy neboli schopné bunky zabiť. Myokíny však dokážu spolupracovať s inými bunkami v krvi a aktívne bojovať proti rakovine. „Myokíny samy osebe nesignalizujú bunkám, aby zomreli,“ uviedol Jin-Soo Kim, kandidát na doktorandské štúdium v ​​tlačovej správe. „Ale signalizujú našim imunitným bunkám, aby napadli a zabili rakovinové bunky.“ Newton dodal, že cvičenie môže dopĺňať inú liečbu rakoviny prostaty, vrátane androgénovej deprivačnej terapie (ADT), ktorá môže viesť k výraznému zníženiu svalovej hmoty a zvýšeniu tukovej hmoty. Táto zmena môže viesť k sarkopénickej obezite, horšiemu zdraviu a horším výsledkom terapie rakoviny.

Viac sa dočítate: https://www.ecu.edu.au/newsroom/articles/research/cancer-breakthrough-exercise-may-stop-disease-in-its-tracks

 

Muži s dedičným Lynchovým syndrómom môžu mať prospech z PSA testovania

Muži, ktorí majú zvýšené riziko rakoviny v dôsledku dedičného Lynchovho syndrómu, by mohli mať úžitok z každoročného testovania PSA (prostatický špecifický antigén) od veku 40 rokov na zistenie skorých príznakov rakoviny prostaty, ukazujú výsledky novej štúdie Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne. „Cielený skríning má potenciál odhaliť agresívne rakoviny prostaty v ranom štádiu u mužov s vysokým dedičným rizikom, čím sa zvýšia ich šance na prežitie. A keďže u týchto mužov je väčšia pravdepodobnosť, že rakovina bude agresívna a potenciálne život ohrozujúca, budú musieť podstúpiť radikálnu liečbu,“ hovorí Rosalind Eeles, profesorka onkogenetiky na Inštitúte pre výskum rakoviny a konzultantka v klinickej onkológii a onkogenetike v Royal Marsden. NHS Foundation Trust. „Predpokladám, že tieto výsledky a dôkazy z našej pokračujúcej práce ovplyvnia budúce národné a medzinárodné skríningové usmernenia pre túto skupinu mužov s cieľom včas odhaliť rakovinu prostaty a potenciálne zachrániť životy,“ povedala. Vyšetrovatelia zistili, že každoročné testovanie PSA by mohlo zachytiť prípady rakoviny prostaty až 8-krát častejšie u mužov s genetickým Lynchovým syndrómom, ale skríning PSA sa neodporúča pre bežnú populáciu. Existuje čoraz viac dôkazov, že imunoterapia by mohla byť účinná s týmito mutáciami. Klinická štúdia IMPACT zahŕňala 828 mužov z rodín s Lynchovým syndrómom z 8 rôznych krajín. Z 828 jedincov má viac ako 600 chyby v génoch MLH1, MSH2 alebo MSH6, ktoré sú spojené s Lynchovým syndrómom. Výsledky ukázali, že z 305 mužov s chybami v géne MSH2 malo 4,3 % rakovinu prostaty, zatiaľ čo u 3 % zo 135 mužov s chybami v géne MSH6 bola diagnostikovaná rakovina prostaty. Len jeden jedinec – nenosič v skupine MSH2 bol diagnostikovaný s rakovinou, zatiaľ čo žiadny zo 177 nenosičov v skupine MSH6 nemal rakovinu. V skupine MSH2 malo 85 % pacientov s rakovinou prostaty agresívnejšie, potenciálne život ohrozujúce nádory v porovnaní so 75 % v skupine MSH6. Výsledky štúdie nepreukázali žiadnu rakovinu v skupine s mutáciami MLH1. Vyšetrovatelia plánujú sledovanie o 5 rokov, aby porovnali výsledky liečby týchto jedincov. Lynchov syndróm zvyšuje riziko výskytu niekoľkých typov rakoviny, ale najviac sa spája s rakovinou čreva. Výsledky boli publikované v The Lancet Oncology.

Viac sa dočítate: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00571-4/fulltext

Tirzepatid znižuje telesnú hmotnosť u pacientov s diabetom druhého typu

Jedinci s diabetom typu 2 (T2D) so zvýšeným kardiovaskulárnym (CV) rizikom zaznamenali pri liečbe všetkými troma dávkami tirzepatidu v porovnaní s titrovaným inzulínom glargínom vynikajúce zníženie A1C (glykovaný hemoglobín) a telesnej hmotnosti, vyplýva z klinického skúšania spoločnosti Eli Lilly a Company. „Sme povzbudení pokračujúcim A1C a kontrolou hmotnosti, ktoré účastníci zažili po počiatočnom 52-týždňovom liečebnom období, pretože pokračujeme v skúmaní potenciálneho vplyvu tirzepatidu na liečbu T2D,“ povedal John Doupis, MD, PhD, riaditeľ divízie diabetu a klinického výskumného centra v Iatriko Paleou Falirou Medical Center. V 52. týždni viedla najvyššia dávka tirzepatidu k zníženiu A1C o 2,58 % a zníženiu telesnej hmotnosti o 13 % v porovnaní s pacientmi liečenými inzulínom glargín, ktorí mali zníženie A1C o 1,44 % a zvýšenie telesnej hmotnosti o 2,2 %. Počas 3. fázy klinickej štúdie, SURPASS-4, bol primárny koncový ukazovateľ meraný po 52. týždni u jedincov, ktorí pokračovali v liečbe až do 104 týždňov alebo do ukončenia štúdie. Jedinci užívajúci tirzepatid si udržali A1C a kontrolu hmotnosti až dva roky. Všetky tri dávky tirzepatidu, 5, 10 a 15 mg, viedli k štatisticky významnému a lepšiemu zníženiu A1C a telesnej hmotnosti. Jednotlivci v štúdii mali východiskovú hodnotu A1C 8,52 %, základnú hmotnosť 90,31 kilogramu a priemerné trvanie diabetu 11,8 rokov. Viac ako 85 % jedincov malo v anamnéze kardiovaskulárne príhody. Jedinci liečení najvyššou dávkou zaznamenali 5,6 % pokles cholesterolu, 7,9 % pokles lipoproteínov s nízkou hustotou, 21,8 % pokles lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou, 22,5 % pokles triglyceridov a 10,8 % nárast VLDL proteínov. Tirzepatid je skúšaný nový inzulinotropný polypeptid závislý od dvojitej dávky, ktorý sa podáva raz týždenne.

Viac sa dočítate: https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/tirzepatide-results-published-lancet-show-superior-a1c-and-body

Ľuďom s diagnostikovanou rakovinou v nízkopríjmových a vidieckych oblastiach hrozí väčšie riziko samovraždy

Jednotlivci s rakovinou, ktorí žijú v nízkopríjmových alebo vidieckych oblastiach, majú podľa výsledkov štúdie, ktorú vykonalo Centrum pre vedu zdravia Texaskej univerzity v Houstone, zvýšené riziko samovrážd v porovnaní s ľuďmi s vysokými príjmami alebo mestskými oblasťami. „Ľudia, ktorým bola diagnostikovaná rakovina, čelia množstvu problémov, ako je prístup k spoľahlivej a dostupnej starostlivosti, ktorá môže prispieť k existujúcej úzkosti alebo depresii spojenej s ich chorobou,“ hovorí Ryan Suk, PhD, odborný asistent na oddelení manažmentu, politiky a komunitného zdravia na UTHealth School of Public Health. „Ale tí, ktorí žijú v ekonomicky alebo medicínsky nedostatočne obsluhovaných oblastiach, môžu byť obzvlášť postihnutí.“ Výsledky ukázali, že jedinci s rakovinou a tí, ktorí prežili, mali takmer dvojnásobné riziko samovraždy v porovnaní s bežnou populáciou. Jedinci, ktorí boli v kvartile s najnižším príjmom, mali 1,94-krát vyššie riziko a vidiecke kraje mali 1,81-násobne vyššie riziko samovražednej morálky ako jednotlivci s rakovinou v kvartile s najvyšším príjmom (1,30-krát) a mestských krajoch (1,35-krát). Morálne riziko samovraždy bolo najvyššie do jedného roka po diagnóze a časom klesalo pre všetky skupiny oblastí. Riziko zostalo takmer dvojnásobné oproti bežnej populácii po viac ako desaťročí v prípade tých, ktorí žijú v krajinách s najnižším príjmom. Tí v iných okresných skupinách, vrátane okresov s vyššími príjmami, nemali žiadny rozdiel od bežnej populácie po viac ako 10 rokoch od diagnostikovania rakoviny. „Pacienti s rakovinou a pacienti, ktorí prežili rakovinu, čelia mnohým komplexným výzvam, najmä tí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach alebo v oblastiach s nízkymi príjmami. Rozšírené možnosti telemedicíny pre duševné zdravie a ďalšie potreby zdravotnej starostlivosti by mohli byť jedným zo spôsobov, ako zvýšiť prístup k týmto dôležitým službám pre túto populáciu a pomôcť znížiť riziko samovrážd,“ povedal Suk. Vedci použili údaje zozbierané v rokoch 2000 až 2016 z programu Surveillance, Epidemiology a End Results Program z Národného onkologického ústavu, kde bolo hospitalizovaných 5 362 782 osôb s rakovinou v USA a 6 357 spáchalo samovraždu.

Viac sa dočítate: https://www.uth.edu/news/story.htm?id=cc8d2999-5ed3-45cd-9ab9-bba83c49af36

 

Vysoký cholesterol matky počas tehotenstva môže spôsobiť vážnejšie srdcové problémy u ich detí

Výsledky malej štúdie ukazujú, že vysoký cholesterol u matky počas tehotenstva môže byť spojený s vážnejšími srdcovými infarktmi u mladých dospelých potomkov. „Na overenie našich zistení je potrebný ďalší výskum,“ uviedol vo vyhlásení Francesco Cacciatore, PhD z Neapolskej univerzity Federica II., Taliansko. „Ak sa potvrdí, táto asociácia by naznačovala, že vysoký cholesterol v tehotenstve by sa mal považovať za varovný signál a ženy by mali byť povzbudzované, aby cvičili a znížili príjem cholesterolu,“ povedal. „Okrem toho by sa postihnutým deťom mohlo poskytnúť poradenstvo v oblasti stravovania a životného štýlu zamerané na prevenciu srdcových chorôb neskôr v živote.“ Štúdia zahŕňala 310 jedincov, ktorí boli prijatí do nemocnice v rokoch 1991 až 2019. Z nich 89 bolo prijatých pre srdcový infarkt a zvyšok bol hospitalizovaný z iných dôvodov. U všetkých jedincov sa zhromaždili údaje o hladine cholesterolu ich matky počas prvého a druhého trimestra tehotenstva. Jednotlivci boli klasifikovaní ako pacienti s ťažkým alebo nezávažným srdcovým infarktom podľa troch kľúčových ukazovateľov: počet koronárnych artérií, kde tri boli považované za závažné, a vrcholové hladiny kreatinínkinázy (CK) a enzýmov CK-MB, kde vrchol CK nad 1 200 mg/dl alebo vrchol CK-MB nad 200 mg/dl sa považoval za závažný. Vedci zistili, že cholesterol matky počas tehotenstva významne koreloval s každým meradlom závažnosti srdcového infarktu. V druhej analýze vedci zistili, že hladiny cholesterolu tehotných matiek korelovali s oboma mierami rizika aterosklerózy. Dva faktory boli počet kardiovaskulárnych rizikových faktorov a počet kardiovaskulárnych rizikových faktorov plus klinické prejavy, ako je srdcový infarkt alebo mozgová príhoda. „Prospektívne štúdie sú potrebné na lepšie vyhodnotenie veľkosti, v akej môže materský cholesterol ovplyvniť vývoj aterosklerózy u potomkov a kombinovaný účinok rizikových faktorov počas celého života,“ povedal Cacciatore.

Viac sa dočítate: https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwab152/6398375