Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

Nový spôsob prekonania HEB, či o dôležitosti terapie pri HIV

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Dnes sa spolu pozrieme na nový spôsob podávania liekov cez hematoencefalickú bariéru, ukážeme si skupinu baktérií, ktorá je každoročne zodpovedná za tisíce predčasných pôrodov a úmrtí, a nakoniec sa dozviete aj to, ako kognitívno-behaviorálna terapia vplýva na pacientov s HIV. Poďme na to.

Hypertenzia závislá od soli môže znížiť prietok krvi do mozgu

Vedci z Georgia State University analyzovali aktivitu neurónov a zistili, že konzumácia soli môže zohrávať úlohu v prietoku krvi do mozgu. Keď sú neuróny aktivované, zvyčajne to spôsobuje rýchle zvýšenie prietoku krvi do tejto oblasti, štúdie sa ale obmedzili na povrchové oblasti mozgu, ako je mozgová kôra, a skúmali, ako sa prietok krvi mení v reakcii na zmyslové podnety z prostredia. Vedci sa zamerali na hypotalamus, hlbokú oblasť mozgu zapojenú do kritických funkcií tela, ako je regulácia telesnej teploty, pitie, jedenie a reprodukcia, aby zistili, či hlbšie oblasti mozgu môžu reagovať na podnety vytvorené telom. „Zvolili sme soľ, pretože telo potrebuje veľmi presne kontrolovať hladinu sodíka. Máme dokonca špecifické bunky, ktoré zisťujú, koľko soli je vo vašej krvi,“ povedal Javier Stern, MD, PhD, profesor neurovedy v štáte Georgia a riaditeľ univerzitného centra pre neurozápaly a kardiometabolické ochorenia. „Keď prijmete slané jedlo, mozog to zaznamená a aktivuje sériu kompenzačných mechanizmov na zníženie hladiny sodíka.“ Vedci zistili, že prietok krvi sa znížil, keď sa neuróny aktivovali v hypotalame, čo je opak reakcie kôry na zmyslové podnety. Stern dodáva, že soľ spúšťa pokles prietoku krvi, ktorý spôsobuje hypoxiu, čo je mechanizmus, o ktorom vedci predpokladajú, že posilňuje schopnosť neurónov reagovať na trvalú stimuláciu soľou. Nazývajú to „inverzné neurovaskulárne spojenie“. To by mohlo spôsobiť poškodenie tkaniva v mozgu a vyvoláva otázky o tom, ako môže hypertenzia, ktorú spúšťa soľ, ovplyvniť mozog. Vedci plánujú študovať tento proces na zvieracích modeloch, aby zistili, či prispieva k patológii hypertenzie závislej od soli. Tiež dúfajú, že týmto prístupom budú môcť študovať ďalšie oblasti mozgu a ich choroby.

Viac sa dočítate: https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01398-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS221112472101398X%3Fshowall%3Dtrue

 

 Niektorí pacienti s rakovinou prsníka môžu po operácii vynechať chemoterapiu

Nedávna klinická štúdia zistila, že postmenopauzálne ženy s HR+, HER2- rakovinou prsníka, ktorá sa rozšírila až do maximálne troch lymfatických uzlín, ktoré majú skóre recidívy 21 génov (RS) s hodnotou 25 alebo menej, môžu bezpečne vynechať chemoterapiu a endokrinnú terapiu užívať až po operácii rakoviny prsníka, hovoria výsledky publikované v New England Journal of Medicine. Vedci porovnávali mieru prežitia bez invazívneho ochorenia (IDFS) päť rokov po pridelení liečby medzi pacientmi zaradenými do štúdie. V celkovej populácii štúdie sa nezaznamenalo žiadne klinicky relevantné alebo štatisticky významné zlepšenie IDFS u žien, ktorým bola podávaná chemoterapia nasledovaná endokrinnou terapiou, v porovnaní so ženami, ktoré dostávali iba endokrinnú liečbu. Ďalej mali medzi premenopauzálnymi ženami tie, ktoré dostávali chemoterapiu, 40 %-né relatívne zlepšenie IDFS v porovnaní s tými, ktorým bola podávaná samotná endokrinná terapia. Ženy v teste, ktoré boli po menopauze, nemali podľa autorov štúdie naopak z chemoterapie žiadny prospech. „Toto sú klinicky významné a pôsobivé údaje,“ uviedol výskumný pracovník štúdie Kevin Kalinsky, MD, v tlačovej správe. „Videli sme, že postmenopauzálne ženy s jednou až tromi pozitívnymi uzlinami a RS 0 až 25 sa môžu pravdepodobne bezpečne vzdať adjuvantnej chemoterapie bez ohrozenia IDFS, čo ušetrí desiatkam tisíc žien čas, náklady a potenciálne škodlivé vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spojené s chemoterapiou. Premenopauzálne pacientky s pozitívnymi uzlinami a RS 0 až 25 však pravdepodobne z chemoterapie profitujú.“ Skoršia štúdia naznačila, že 21-génová RS by sa mohla použiť na predpovedanie toho, ktoré ženy s rakovinou s týmito charakteristikami profitujú z toho, že k ich endokrinnej terapii bude pridaná chemoterapia. Ženy, ktoré mali RS menej ako 18, nemali žiadny úžitok z pridania chemoterapie, zatiaľ čo ženy s RS aspoň 31 žili dlhšie, ak mali chemoterapiu. Vedci zahrnuli do výskumu 5 083 žien s HR-pozitívnym, HER-negatívnym a pozitívnym karcinómom prsníka a tiež také, ktoré mali RS 25 alebo menej. Jedna polovica pacientov bola náhodne pridelená na chemoterapiu nasledovanú endokrinnou terapiou po operácii, zatiaľ čo druhá polovica dostávala po operácii len endokrinnú terapiu. Vedci tiež zoskupili premenopauzálne pacientky, ktoré dostávali chemoterapiu, do štyroch skupín zvýšením 21-génovej RS a vyhodnotili ich IDFS 5 rokov po randomizácii. Hoci sa relatívny prínos chemoterapie nezvýšil, keď RS narástla z 0 na 25, vedci zistili, že absolútny prínos bol väčší u pacientov s vyššou RS. Okrem toho medzi premenopauzálnymi ženami vo veku 50 rokov a mladšími mali ženy s najnižším skóre RS podľa autorov štúdie stále prospech z chemoterapie (okrem endokrinnej terapie). „Tieto údaje ďalej pomáhajú individualizovať diskusiu o riziku a prínose chemoterapie u premenopauzálnych pacientok s tromi lymfatickými uzlinami a RS 25 alebo menej,“ uviedol Kalinsky.

Viac sa dočítate: https://www.webmd.com/breast-cancer/news/20211203/gene-test-spots-breast-cancer-patients-who-can-skip-post-op-chemo

 

Nová metóda podávania liekov cez hematoencefalickú bariéru

Podľa štúdie publikovanej v Nano Letters výskumníci vyvinuli nový spôsob podávania liekov cez hematoencefalickú bariéru. Táto technika využíva svetlo a nanočastice na dočasné otvorenie tesných spojení, ktoré chránia mozog a umožňujú liečivám dosiahnuť svoj cieľ. „Prístupy na zvýšenie priepustnosti hematoencefalickej bariéry (BBB) sú nevyhnutné pre pokrok v liečbe chorôb centrálneho nervového systému,“ povedal Xiaoqing Li, spoluautor a doktorand biomedicínskeho inžinierstva na UT Dallas v tlačovej správe. Podľa vedcov metóda zahŕňa injekciu nanočastíc zlata do krvného obehu pacienta, aby sa zamerala na hematoencefalickú bariéru. Výskumníci potom externe aplikujú pikosekundové laserové impulzy na aktiváciu zlatých nanočastíc, ktoré vytvárajú malú mechanickú silu, ktorá dočasne otvára bariéru. Výsledky ukázali, že táto technika podľa autorov štúdie nepoškodila hematoencefalickú bariéru ani vazomotoriku. „Preukázali sme, že permeabilitu možno modulovať bez významného narušenia spontánnej vazomotoriky alebo štruktúry neurovaskulárnej jednotky,“ povedal Qi Cai, PhD, spoluautor výskumu. Výskumníci testovali túto metódu s nákladmi protilátok, lipozómov a adeno-asociovaných vírusových vektorov, ktoré možno použiť na prenášanie komponentov na úpravu génov. Tím získal grant od Cancer Prevention & Research Institute of Texas (CPRIT) na štúdium, či je možné túto metódu použiť na liečbu glioblastómu, najbežnejšieho zhubného nádoru mozgu u dospelých. V súčasnosti plánujú navrhnúť a vyrobiť magnetické nanočastice, ktoré môžu narušiť hematoencefalickú bariéru pomocou magnetických polí. „Podpora od CPRIT bola pre našu prácu kľúčová,“ povedal Zhenpeng Qin, PhD, docent strojárstva na UT Dallas a spoluautor. „Keď sme začínali, mali sme nápad v podstate použiť nanočastice na zacielenie na špecifické zložky hematoencefalickej bariéry s minimálnym zranením.“

Viac sa dočítate: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c02996


Streptococcus skupiny B ako zdroj predčasných pôrodov, invalidity a úmrtnosti dojčiat

Streptococcus skupiny B (GBS) má podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie výrazne vyšší celosvetový vplyv, ako sa predtým uznávalo. Za následok má približne 150 000 úmrtí detí ročne, viac ako pol milióna predčasných pôrodov a významné dlhodobé postihnutie. Vedci požadujú urýchlený vývoj materských vakcín proti GBS, aby sa znížilo jeho šírenie. „Infekcia streptokokom skupiny B predstavuje vážnu výzvu pre každú postihnutú rodinu a v každej krajine,“ povedala Joy Lawn, riaditeľka Centra pre reprodukčné a detské zdravie matiek v London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) v tlačovej správe. „Očkovanie matiek by mohlo v nadchádzajúcich rokoch zachrániť životy stovkám tisícok detí, no 30 rokov od prvého návrhu zatiaľ nikto vakcínu nedodal. Teraz je čas konať pre ochranu najzraniteľnejších obyvateľov sveta pomocou vakcíny proti GBS.“ Vedci poznamenávajú, že niekoľko kandidátov na vakcínu GBS je vo vývoji, ale žiadny zatiaľ nie je dostupný, a to aj napriek vývojovému úsiliu, ktoré trvá niekoľko desaťročí. Primárnou metódou prevencie ochorenia spôsobeného GBS u novorodencov je v súčasnosti antibiotická profylaxia podávaná žene počas pôrodu, ak sa baktéria zistí počas tehotenstva. Je však nepravdepodobné, že by táto intervencia zabránila väčšine mŕtvo narodených detí, predčasných pôrodov alebo ochoreniu GBS, ktoré sa vyskytuje neskôr po narodení. „Tento nový výskum ukazuje, že streptokoková skupina B je hlavnou a nedocenenou hrozbou prežitia a blaha novorodencov, čo má zničujúce dôsledky pre toľké rodiny na celom svete,“ povedal Philipp Lambach, PhD, MBA, lekár z oddelenia imunizácie, vakcín a biológie WHO. Priemerne 15 % všetkých tehotných žien na celom svete je nositeľmi baktérie GBS, zvyčajne bez príznakov. Podľa správy odhady naznačujú, že ak by vakcína proti GBS zasiahla viac ako 70 % tehotných žien, ročne by sa dalo predísť viac ako 50 000 úmrtiam súvisiacim s GBS, ako aj viac ako 170 000 predčasným pôrodom. „Nová vakcína proti GBS by zmenila hru v znižovaní úmrtí novorodencov a matiek v najviac postihnutých krajinách, najmä v subsaharskej Afrike, kde je bremeno týchto úmrtí alarmujúce,“ povedala Martina Lukong Baye, MD, MPH.

Viac sa dočítate: https://www.who.int/news/item/02-11-2021-urgent-need-for-vaccine-to-prevent-deadly-group-b-streptococcus

 

Kognitívno-behaviorálna terapia môže pomôcť jednotlivcom s AIDS/HIV s depresiou

Zdravotné sestry, ktoré sú trénované na poskytovanie adaptovanej kognitívno-behaviorálnej terapie (CBT) na verejných HIV klinikách, môžu pomôcť jednotlivcom s depresiou a nekontrolovaným HIV dodržiavať ich liečebný režim, ukazujú výsledky štúdie. „Vieme, že liečba HIV-pozitívnych ľudí s klinickou depresiou samotnými antidepresívami neovplyvňuje ich vírusovú záťaž. Ich depresia sa môže zlepšiť, ale ich dodržiavanie liečby nie,“ uviedol vo vyhlásení Steven Safren, profesor psychológie a riaditeľ centra pre výskum HIV/AIDS a duševné zdravie na univerzite v Miami. „Ukázali sme, že je možné vyškoliť sestry, aby poskytovali kognitívno-behaviorálnu terapiu adherencie a depresie (CBT-AD), intervenciu, ktorá úspešne rieši klinickú depresiu aj nekontrolovaný HIV.“ Vedci zistili, že jednotlivci, ktorí absolvovali sedenia CBT-AD, mali viac ako 2,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu nedetekovateľnú vírusovú záťaž, než tí, ktorí podstúpili obvyklú starostlivosť. Štúdia zahŕňala 161 pacientov s AIDS/HIV a klinickou depresiou zo štyroch kliník verejného zdravia v meste Khayelitsha v Južnej Afrike. Zistila, že v Južnej Afrike je len 0,28 psychiatra a 0,32 psychológa na 100 000 ľudí, hoci lekári môžu predpisovať antidepresíva. Všetci jedinci v štúdii dostali obvyklú starostlivosť o klinickú depresiu a AIDS/HIV. Nie každý jednotlivec dosiahol vírusovú supresiu po prvom mesiaci liečby antiretrovírusovou liečbou. Polovica jedincov bola náhodne pridelená, aby sa zúčastnila ôsmich sedení CBT-AD, na ktorých vyškolené sestry používali stratégie na liečbu depresie s poradenstvom, ktoré zahŕňalo depresiu, životné zručnosti, monitorovanie nálady, riešenie problémov a relaxáciu. Na sledovanie ich dodržiavania dostali jednotlivci elektronickú škatuľku na tabletky, ktorá po otvorení vysielala signál v reálnom čase na webový server. Ďalším krokom bude, aby vyšetrovatelia zhodnotili, ako vhodne implementovať prístup CBT-AD v Južnej Afrike alebo dokonca na južnej Floride, povedal Safren.

Viac sa dočítate: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25823