Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

Pondelkový pokec s Peťom

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom diele pondelkového pokecu sa spolu pozrieme na nový test, ktorý môže zlepšiť diagnostiku sklerózy multiplex, taktiež si posvietime na liek Tremfya, ktorý dlhodobo vykazuje dobré výsledky u pacientov so psoriázou, a na záver sa spolu oboznámime s tým, ako dokáže znečistenie hlukom ovplyvniť riziko výskytu srdcových chorôb. Poďme na to.

 

Test, ktorý meria imunoglobulínové reťazce, môže zlepšiť diagnostiku sklerózy multiplex

Nová overená testovacia metóda, ktorá meria imunoglobulínové reťazce, môže pomôcť zlepšiť diagnostiku sklerózy multiplex (MS), tvrdí štúdia publikovaná v Mayo Clinic Proceedings. Autori pre štúdiu poznamenali, že protilátka sa zvyčajne skladá z 2 ťažkých reťazcov imunoglobulínu a 2 ľahkých reťazcov nazývaných kappa a lambda. Nová overená testovacia metóda meria ľahké reťazce voľného kappa imunoglobulínu v mozgovomiechovom moku. Podľa autorov štúdie test poskytuje alternatívu k bežne používanej metóde, ktorá deteguje oligoklonálne pásy, čo sú bielkoviny, ktoré indikujú zápal centrálneho nervového systému. „Medzi výhody merania kappa imunoglobulínu patrí, že je to oveľa jednoduchší test na vykonanie v laboratóriu,“ povedal autor štúdie Ruba Saadeh, výskumný pracovník na oddelení laboratórnej medicíny a patológie Mayo Clinic. „Naše zistenia predstavujú úsporu nákladov, ako aj automatizovanú alternatívu k arzenálu testov používaných na diagnostiku roztrúsenej sklerózy.“ MS, ktorá postihuje mozog a miechu, môže spôsobiť zhoršenie a trvalé poškodenie nervov. Hoci hlavná príčina MS nie je známa, vie sa, že táto choroba aktivuje imunitný systém, aby napadol myelín, ochranný obal, ktorý obklopuje nervové vlákna.

Viac sa dočítate: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/overview/65572#Clinical-and-Interpretive


Údaje o činnosti srdca zaznamenané inteligentnými hodinkami závisia od odtieňa pleti, ukazujú výsledky štúdií

Hoci inteligentné hodinky a iné nositeľné zariadenia sú prospešné na meranie srdcovej frekvencie a rytmu počas cvičenia, tieto merania nemusia byť presné u jedincov s tmavším odtieňom pleti, naznačujú výsledky štúdií, ktoré budú prezentované na 71. výročnom vedeckom zasadnutí American College of Cardiology. Výsledky sú založené na systematickom preskúmaní 10 predtým publikovaných štúdií zahŕňajúcich celkovo 469 účastníkov sú prvou štúdiou, kde sa zhromaždili údaje z viacerých štúdií, aby explicitne preskúmali, ako môže odtieň pleti ovplyvniť presnosť srdcových údajov v nositeľných zariadeniach. „Ľudia si musia byť vedomí toho, že pri používaní týchto zariadení existujú určité obmedzenia pre ľudí s tmavším odtieňom pleti a výsledky treba brať s rezervou,“ povedal spoluautor štúdie Daniel Koerber, MD, rezidentný lekár na University of Alberta v Edmontone. „Algoritmy sa často vyvíjajú v homogénnych bielych populáciách, čo môže viesť k výsledkom, ktoré nie sú také zovšeobecniteľné, ako by sme chceli. Prebiehajúci výskum a vývoj týchto zariadení by mal klásť dôraz na zahrnutie populácií všetkých odtieňov pleti, aby sa vyvinuté algoritmy čo najlepšie prispôsobili zmenám v prirodzenej absorpcii svetla pokožkou.“ Výskumný tím identifikoval 10 štúdií, ktoré uvádzali údaje o srdcovej frekvencii a rytme pre spotrebiteľskú nositeľnú technológiu podľa rasy alebo odtieňa pleti účastníka. Výsledky štyroch z týchto štúdií ukázali, že merania srdcovej frekvencie boli výrazne menej presné u jedincov s tmavšou pokožkou v porovnaní s jedincami so svetlou pokožkou alebo meraniami z overených zariadení, ako sú monitory na hrudnom páse alebo elektrokardiogramy. V jednej štúdii, hoci nebol zaznamenaný žiadny významný rozdiel v presnosti srdcovej frekvencie, nositeľné zariadenia zaznamenali výrazne menej údajových bodov pre jednotlivcov s tmavšou pokožkou. „Existuje veľa tvrdení, že tieto zariadenia dokážu odhaliť problémy so srdcovým rytmom, ako je tachykardia, bradykardia a dokonca aj fibrilácia predsiení,“ povedal Koerber. „Chceme byť schopní informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o tom, či ide o spoľahlivé zdroje na zber údajov u všetkých pacientov bez ohľadu na odtieň pleti.“

Viac sa dočítate: https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2022/03/23/00/35/How-Accurate-Is-Smartwatch-Heart-Data-It-Depends-on-Your-Skin-Tone


Liečivo na psoriázu guselkumab vykazuje u dospelých trvalé vyčistenie kože počas piatich rokov

Prvý inhibítor interleukínu IL-23 vo svojej triede, guselkumab (Tremfya) spoločnosti Janssen Pharmaceutical Companies, poskytol väčšine dospelých pacientov v širokých subpopuláciách so stredne ťažkou až ťažkou plakovou psoriázou (PsO) konzistentný, vysoký stupeň trvalého odstránenia poškodenej kože počas piatich rokov. Samostatná post-hoc analýza štúdií VOYAGE ukázala, že guselkumab poskytoval vysokú mieru trvanlivosti a účinnosti počas piatich rokov a podobné výsledky bezpečnosti u pacientov so stavom metabolického syndrómu aj bez neho na začiatku liečby. Tieto údaje patria medzi 10 abstraktov prezentovaných na výročnom stretnutí Americkej akadémie dermatológie v roku 2022, ktoré sa uskutočnilo 25. až 29. marca 2022. Tremfya je prvá selektívna terapia inhibítorom IL-23 schválená v Spojených štátoch amerických na liečbu dospelých s aktívnou psoriatickou artritídou a dospelých so stredne ťažkou až ťažkou plakovou psoriázou, ktorí sú kandidátmi na fototerapiu alebo systémovú terapiu. „Najnovšie analýzy VOYAGE 1 a 2 dopĺňajú predchádzajúce päťročné údaje zo štúdií,“ povedal Joseph F. Merola, MD, výskumný pracovník z Brigham and Women‘s Hospital a docent dermatológie na Harvard Medical School. „Tieto dodatočné poznatky o potenciáli lieku Tremfya zmierniť rôzne symptómy psoriázy v širokej populácii sú užitočné pre lekárov, pretože hľadáme dlhodobé riešenia na liečbu mnohých symptómov, ktorým naši pacienti čelia pri tejto chorobe.“ Približne 125 miliónov ľudí na celom svete môže plak PsO oslabovať a spôsobovať im rôzne symptómy, fyzické aj psychické. Plak PsO môže vyvolávať zapálené, šupinaté kožné plaky, ako aj sociálne utrpenie.

Viac sa dočítate: https://www.jnj.com/new-data-show-majority-of-adults-with-moderate-to-severe-plaque-psoriasis-treated-with-first-in-class-tremfya-guselkumab-experienced-durable-skin-clearance-through-five-years-reguardless-of-metabolic-syndrome-status-baseline-disease-severity-or-treatment-history


Pacienti s chronickou myeloidnou leukémiou môžu po liečbe TKI dosiahnuť remisiu bez ďalšej potrebnej liečby

Remisia bez ďalšej potrebnej liečby (TFR) je dosiahnuteľná u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou (CML) po liečbe inhibítormi tyrozínkinázy (TKI), ak spĺňajú kritériá pre bezpečnú TFR s potenciálom výrazne zlepšiť kvalitu života, udáva prezentácia na konferencii Hematology/Oncology Pharmacy Association 2022. Prednášajúci Adam J. DiPippo, PharmD, BCOP, a Jonathan Michael Savoy, PharmD, BCOP, obaja odborníci na klinickú farmáciu a na leukémiu na University of Texas MD Anderson Cancer Center, diskutovali o faktoroch, ktoré prispievajú k úspechu TFR. „Je pre mňa úžasné, keď si sadám a premýšľam o tom, čo sme urobili s CML za relatívne krátky čas,“ povedal DiPippo počas prezentácie. „Vybrali sme si v 100 % prípadov smrteľnú chorobu a zmenili sme ju na chronický zdravotný stav v priebehu niekoľkých rokov pomocou jedného typu liekovej terapie.“ Pri výbere možnosti liečby v prvej línii pre jednotlivcov sú podľa panelistov prvou vecou, ​​ktorú treba zvážiť, klinické údaje o lieku a pacientovi, ako sú komorbidity, profil toxicity TKI, interakcie medzi liekmi a preferencie pacienta. Potom sa hodnotí Sokalovo skóre, ktoré sa používa na stratifikáciu jedincov s CML v chronickej fáze do skupín s nízkym, stredným alebo vysokým rizikom pre celkové prežitie, aby sa určilo, či ide o TKI prvej generácie, ako je imatinib, alebo sú výhodnejšie TKI druhej generácie, ako sú bositinib, dasatinib alebo nilotinib. Sokalovo skóre je založené na percente blastov, veľkosti sleziny, počte krvných doštičiek a veku. Ak u jednotlivca existuje stredné alebo vysoké riziko, uprednostňuje sa druhá generácia TKI, a ak má nízke riziko, možno použiť TKI prvej alebo druhej generácie. Pri stratifikácii rizika má TFR podľa Sokalovho skóre stanoveného pri diagnóze približne 50 až 60 % jedincov s nízkym rizikom, zatiaľ čo 10 až 20 % pacientov s vysokým rizikom má TFR. Údaje naznačujú, že u jedincov, ktorí dostávajú interferón a imatinib, je vyššia miera TFR v porovnaní so samotným imatinibom. Vyššie hodnoty TFR sa zistili aj u jedincov s dlhším trvaním expozície interferónu. Pokiaľ ide o hĺbku odpovede, neexistuje optimálne trvanie hlavnej molekulárnej odpovede (MMR) a prebiehajúce štúdie sa zameriavajú na skúmanie jej klinických dôsledkov. Zistilo sa však, že zvýšená citlivosť na skoršie odhalenie recidívy ochorenia môže byť veľkou výhodou. Je tiež dôležité pozrieť sa na dlhodobé nežiaduce účinky TKI, ktorými sú kardiovaskulárna, pľúcna, renálna a endokrinná toxicita. Podľa panelu je tiež dôležité prediskutovať rizikové faktory abstinenčného syndrómu TKI s pacientmi po tom, čo už liečbu nepotrebujú.

Viac sa dočítate: https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/23/4855/476691/Treatment-free-remission-in-patients-with-chronic


Život v blízkosti znečistenia hlukom vedie k vyššiemu riziku srdcového infarktu, ukazujú výsledky štúdie

Výsledky štúdie, ktorá bola prezentovaná na 71. výročnom vedeckom zasadnutí American College of Cardiology, ukázali, že jednotlivci, ktorí sú vystavovaní vysokým hladinám hluku z áut, lietadiel alebo vlakov, mali väčšiu pravdepodobnosť výskytu infarktu ako tí, ktorí žijú v tichších oblastiach. „Keď ľudia hovoria o znečistení, zvyčajne hovoria o časticiach vo vzduchu alebo vo vode,“ povedal hlavný autor štúdie Abel E. Moreyra, MD, profesor medicíny na oddelení kardiológie na Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. „Ale existujú aj iné formy znečistenia a hluk je jednou z nich.“ Štúdia analyzovala mieru výskytu infarktu medzi približne 16 000 obyvateľmi New Jersey, hospitalizovanými pre infarkt v roku 2018 pomocou údajov z databázy MIDAS, ktorá je úložiskom všetkých kardiovaskulárnych hospitalizácií v štáte. Ďalej vyšetrovatelia vypočítali priemerný denný dopravný hluk, ktorý sa vyskytuje doma, pomocou údajov zo štátneho úradu pre štatistiku dopravy. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín: tí, ktorí mali zvýšené hladiny hluku z dopravy (v priemere 65 decibelov alebo viac v priebehu dňa) a pacienti s nízkou expozíciou hluku (denný priemer menej ako 50 decibelov). Hladiny hluku boli v priebehu dňa priemerné a Moreyra povedal, že mnohí jednotlivci mohli zažiť obdobia relatívneho ticha, ktoré boli prerušované hlasnejšími zvukmi, ako napríklad prechádzajúce lietadlá, vlaky alebo nákladné autá. Výsledky štúdie ukázali, že 5 % hospitalizácií pre infarkty bolo možné pripísať zvýšeným vysokým hladinám hluku v mieste bydliska. V miestach s vysokou expozíciou hluku z dopravy bola frekvencia infarktu o 72 % vyššia, pričom tieto oblasti mali 3 336 infarktov na 100 000 ľudí v porovnaní s 1 938 infarktmi na 100 000 ľudí v tichších oblastiach. Táto štúdia je jednou z prvých, ktoré skúmali srdcové choroby a hluk v Spojených štátoch amerických, ale podľa autorov štúdie tieto zistenia podporujú výsledky niekoľkých predchádzajúcich štúdií na túto tému uskutočnených v Európe. „Ako kardiológovia sme zvyknutí premýšľať o mnohých tradičných rizikových faktoroch, ako sú fajčenie, hypertenzia alebo cukrovka. Táto a ďalšie štúdie naznačujú, že by sme možno mali začať uvažovať o znečistení ovzdušia a hluku ako o ďalších rizikových faktoroch kardiovaskulárnych chorôb.“

Viac sa dočítate: https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2022/03/22/19/59/Living-Near-Noise-Pollution-Tied-to-Greater-Risk-of-Heart-Attack