Riešenie z Farmakovín

Spracovala: Natália Hromníková

 

Klinické okienko

 

Farmakoterapeutická analýza detského pacienta vo verejnej lekárni

 

Milí čitatelia a riešitelia kazuistík, v decembrovom čísle Farmakovín sme sa zamerali na dôležitosť hlásenia nežiaducich účinkov, nežiaducich udalostí či medikačných pochybení a na jednotlivé rozdiely medzi týmito pojmami. Ďalej sme vám opäť priniesli kazuistiku, no tentokrát bola zameraná na prostredie verejnej lekárne. Kazuistiku zameranú na detského pacienta pripravila PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. Kľúčom bolo identifikovať farmakoterapeutické problémy a uviesť, aké zmeny by ste v liečbe navrhli.

 

Farmakoterapeutická analýza

22adee86-6590-4591-8bcc-5d59d46ed15epng7b276653-3e34-4635-8762-549d94cc11dcpng

 

Zhrnutie odporúčaní k úprave terapie:

·       Giona Easyhaler 100 plv inh: interakcia s klaritromycínom (len pri dlhodobom užívaní), dávkovanie 1 – 2 vstreky 2× denne

·       Cezera 5 mg tbl flm: nežiaduci účinok ospalosť, užívať večer

·       Nasonex aer nau: možná interakcia s inhalačným kortikoidom, dávkovanie 1 vstrek 1× denne

·       Ventolin Inhaler N sus inh 100 μg/1 dávka: dávkovanie ráno

·       Fromilid 250 tbl flm: u 7-ročného dieťaťa nevhodná lieková forma tablety – prejsť na perorálnu suspenziu s nasledovným dávkovaním:

o   125 mg/5 ml: 7 ml 2× denne, treba 2 balenia

o   Suspenzia 250 mg/5 ml: 3,5 ml 2× denne, stačí 1 balenie

·       Trifed sir: interakcia s Cezerou tbl – možnosť dočasne vysadiť Cezeru počas užívania Trifedu

·       Nurofen pre deti Active tbl oro 100 mg: dávkovanie 1 – 2 tbl každých 8 hodín, ak sa objaví bronchospazmus (astmatik) – zámena za paracetamol

·       Nasivin 0,05 % int nasal: možná interakcia s pseudoefedrínom (Trifed sir), 3× denne 1 kvapka počas maximálne 5 – 7 dní

·       Celaskon tablety 250 mg: 1 tbl denne, možnosť aj Celaskon 100 mg, iba počas chrípkovej sezóny

 

Úspešným riešiteľom kazuistiky gratulujeme a tešíme sa na vaše zapojenie aj nabudúce!