Výstup z CSE 2022

Clinical Skills Event 2022

 

Celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny zameraná na znalosti z klinickej farmácie a farmakológie

 

Súťaž Clinical Skills Event sa uskutočnila v piatok 11. marca 2022. Ide o klinicky zameranú súťaž známu študentom farmácie už od roku 2013. V súčasnosti si však uvedomujeme, že medziodborová spolupráca medzi lekármi a farmaceutmi významne prispieva k zlepšeniu a optimalizácii zdravotnej starostlivosti o pacienta. A tak sme si položili otázku – kedy je lepší čas začať spolupracovať, než počas štúdia? Z tohto dôvodu sme spojili spolky študentov farmácie a medicíny a s víziou rozvoja medziodborovej spolupráce a interprofesionálneho vzdelávania sme zorganizovali súťaž určenú pre študentov oboch zdravotníckych odborov. Účastníci tak historicky prvýkrát súťažili v zmiešaných tímoch zložených z dvoch študentov medicíny a dvoch študentov farmácie a riešili zaujímavé klinické kazuistiky reálnych pacientov.

 

Súťaž prebiehala súčasne na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pričom sa zapojili študenti farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a študenti medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU), Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Spolu súťažilo 18 tímov (70 súťažiacich).

 

Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová, PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., Mgr. Gabriel Dóka, PhD., PharmDr. Monika Fedorová, PhD., PharmDr. Peter Takáč, PhD., doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. a MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD.

 

Víťazkami Clinical Skills Event 2022 sa stali Alexandra Nemčíková a Alžbeta Angstová (5. ročník) z FaF UK a Lucia Tibenská a Daniela Šutovská (6. ročník) z LF UK. Na druhom mieste sa umiestnili Simona Hisirová a Laura Fekeová (4. ročník) z UVLF a Laura Jarošová a Michaela Hutková (4. ročník) z UPJŠ. Na treťom mieste skončili Beáta Gálová a Simona Pytlová z FaF UK a Michal Januščák a František Jankovič z LF UK.

 

Víťazi súťaže sa mohli tešiť na ceny ako odborné publikácie, poukážky na medicínske uniformy od firmy Medical Uniforms, fonendoskopy a poukážky od Infinite MedStyle a možnosť návštevy klinickej farmaceutky či zaistenie stáže pre medikov. Každý účastník dostal certifikát a uvítací balíček. O pitný režim sa zas postarali Herbert sirupy.

 

V rámci podujatia Clinical Skills Event sa uskutočnila aj online prednáška na tému: Obraz klinické farmacie v ČR prednášaná klinickou farmaceutkou PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., vedúcou Oddelenia klinickej farmácie vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe a Klinická farmakológia v Nemocnici Ružinov prednášaná klinickou farmakologičkou MUDr. Katarínou Jurečkovou, primárkou Oddelenia klinickej farmakológie Univerzitnej nemocnice Ružinov.

 

Ako hodnotia Clinical Skills Event 2022 súťažiaci?

 

„CSE mi dalo presne to, čo má v názve – klinické zručnosti. Vidieť a vyskúšať si na vlastnej

koži prípady, ktoré musia lekári a klinickí farmaceuti riešiť v praxi, bolo veľkým prínosom nielen v profesijnej oblasti, ale aj v tej ľudskej – mohli sme si naplno uvedomiť, ako veľmi sa

farmaceuti a lekári potrebujú, aby výsledná terapia pacienta bola čo najefektívnejšia.

Vyskúšať si riešenie kazuistík s medikmi bolo to najlepšie, čo sa nám tento rok mohlo stať.

Neľutujem vôbec, že som sa prihlásila a odporúčam všetkým, ktorí nad tým uvažujú – choďte

do toho. Jediné, čo môžete stratiť, je jeden piatok, ale to, čo môžete získať, je nevyčísliteľné –

skúsenosti, priateľstvá, cenné rady a rozhovory.“

 

Simona Hisirová 4.ročník, farmácia UVLF

 

„CSE je úžasná príležitosť vyskúšať si znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas rokov štúdia

(zistíte, že si už veľa nepamätáte z toho, čo ste sa učili). Tohtoročné CSE bolo výnimočne tým,

že po prvýkrát spolu s farmaceutmi súťažili aj medici. Mne osobne sa takáto novinka veľmi

páčila. Je to prvý krok pre lepšiu komunikáciu medzi lekárom a farmaceutom, čo bude mať za

následok zvýšenie kvality liečby pacienta, čo je naším hlavným cieľom. Podobnej súťaže

som sa zúčastnila prvýkrát a rada sa zúčastním CSE aj ďalší rok. A jednoznačne odporúčam

každému študentovi farmácie, ale aj medicíny absolvovať takúto súťaž aspoň raz počas svojho

štúdia.“

 

Natália Mocsár 4. ročník, farmácia UVLF

 

„Podujatie CSE bolo prvé tohto typu, ktoré som absolvoval. Zaujal ma koncept tímovej spolupráce dvoch odborov (medicína a farmácia). Riešenie klinických prípadov nás síce potrápilo, ale dalo nám mnoho skúseností. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a už teraz som si povedal, že o rok sa zúčastním znova.“

 

Filip, 4. ročník, medicína LF SZU

 

Podujatie Clinical Skills Event sa však neskončilo súťažou a pokračovalo aj v máji návštevou klinickej farmaceutky PharmDr. Márie Göböovej, PhD. pôsobiacej na Internej klinike Fakultnej nemocnice Nitra. Víťazi súťaže tak mali možnosť nazrieť do zákulisia práce klinického farmaceuta a dozvedieť sa o tomto atraktívnom odbore viac.

 

Za možnosť zorganizovania projektu ďakujeme podpore Slovenskej lekárnickej komory a taktiež Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK), Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU), Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).


Podporili nás:

Clinical Skills Event 1png

Ďakujeme.