Voľnopredajné lieky

Autor: Anna Martinkovičová

 

Rinitída – zápalové ochorenie nosovej sliznice

Voľnopredajné lieky určené na symptomatickú liečbu nealergickej rinitídy

Ahojte, milí čitatelia,

aj tentokrát budeme pokračovať v tematike ochorení postihujúcich respiračný systém. Predpokladám, že každý z nás sa už stretol s rinitídou, bežne nazývanou nádcha.

Rinitída je zápal sliznice nosovej dutiny spôsobený prevažne rinovírusmi, ale aj inými typmi vírusov, baktériami alebo dráždivými látkami. Zápal sliznice nosovej dutiny (rinitída) a prínosových dutín (sínusitída) často prebieha v celom sinonazálnom systéme súčasne, preto sa zvykne používať aj označenie rinosínusitída. Osobitnou formou je tehotenská vazomotorická rinosínusitída, ktorá sa objavuje v druhom alebo treťom trimestri gravidity a zvyk­ne ustúpiť do týždňa po pôrode. Predpokladá sa, že príčinou môže byť progesterónom indukovaná relaxácia hladkej svaloviny ciev. V tehotenstve sa preto zvykne zhoršiť priebeh aj inej formy rinitídy (vrátane alergickej). Nealergická nádcha vo väčšine prípadov nie je zdraviu škodlivá, no ovplyvňuje kvalitu života. Bežným typom zápalového ochorenia dýchacích ciest je aj alergická nádcha, ktorej spúšťačmi sú alergény prítomné najmä vo vzduchu.

Najvýraznejšie pozorované patologické zmeny rinitídy resp. rinosínusitídy sú metaplázia epitelu nosových dýchacích ciest, keď sú pohárikové bunky nahrádzané ciliárnymi (stĺpcovitými) epiteliálnymi bunkami. Výsledkom je hypersekrécia mucínu. Nosová dutina nie je adekvátne vyčistená, čoho klinickými prejavmi sú nazálna kongescia (upchatý nos), kýchanie, výtok z nosa (rinorea), bolesti hlavy, horúčka, zhoršenie čuchu (hyposmia) až strata čuchu (anosmia).


Dekongestíva a iné nosové liečivá na lokálne použitie

Nealergická rinitída

Rozdelenie dekongestív a iných zdravotníckych pomôcok:

- Sympatomimetiká (lokálne dekongestíva) – indikované na symptomatickú terapiu kongescie.

 o   oxymetazolín

 o   xylometazolín

 o   nafazolín

 o   tramazolín

 o   fenylefrín

- Kortikosteroidy – používané na liečbu alergickej rinitídy.

- Antihistaminiká – význam v terapii alergickej rinitídy.

- Iné lieky a zdravotnícke pomôcky na lokálne použitie:

 o   prípravky na nosovú hygienu – izotonické, hypertonické (soľné) roztoky,

 o   regeneračná liečba sliznice nosovej dutiny.

Dekongestíva sú používajú na zmiernenie upchatia horných dýchacích ciest. Sympatomimetiká používané v uvedenej indikácii stimulujú alfa-1 receptory, čo sú receptory spojené s Gq proteínom. Navodzujú kontrakciu (spazmus) ciev sliznice nosovej dutiny, a tým znižujú prekrvenie sliznice a jej opuch. Oxymetazolín, xylometazolín, nafazolín a tramazolín sú deriváty imidazolu. Niektoré z nich majú afinitu aj k iným receptorom. Okrem α1, sú to aj α2 (xylometazolín, oxymetazolín) a beta adrenergné receptory (nafazolín). Všeobecne platí, že prípravky s obsahom alfa-1 agonistov by sa nemali podávať dlhšie ako týždeň z dôvodu možného predĺženia pociťovania príznakov rinitídy  a vzniku závislosti (sanorinizmus). Typickými nežiaducimi účinkami, ktoré sa môžu objaviť aj pri správnom dávkovaní, sú pocit sucha nosovej sliznice, pálenie v nose, bolesť hlavy, nevoľnosť a po vysadení opuch nosovej sliznice. Dlhodobé používanie môže viesť až k ireverzibilnému poškodeniu slizničného epitelu spojeného s útlmom aktivity cílií a k vzniku rhinitis sicca (pocit suchého nosa sprevádzaný vznikom chrást) alebo rhinitis medicamentosa (rinitída vyvolaná liekmi). Ako dekongestívne látky sú dostupné vo voľnopredajných liekoch indikovaných na širokú škálu stavov, ako sú bežná nádcha, senná nádcha a alergie horných dýchacích ciest. U niektorých liečiv zo skupiny lokálnych dekongestív bol preukázaný aj antivírusový účinok. Napriek tomu je ich výhradnou indikáciou symptomatická úľava pri nosovej kongescii. V OTC liekoch sa spomínané účinné látky nachádzajú samostatne alebo sa používajú kombinácie uvedených liečiv, prípadne kombinácie s inými liečivami (analgetiká – antipyretiká, antitusiká, antihistaminiká, vitamín C). Okrem lokálne používaných dekongestív existujú aj systémovo pôsobiace (napríklad s obsahom pseudoefedrínu), avšak ich výdaj môže byť viazaný na lekársky predpis.

Oxymetazolín

1619371e-5434-4ef6-a1e4-8a8e98b0df2bpng
49bf69cc-e705-4211-9692-b50a671a8719png
36a28344-b678-40ec-ab8d-78f10341ebdcpng


Xylometazolín

3c2f1d19-1e16-4433-8375-2b9dfdedfb0bpng
45637545-754e-4514-90c3-b05c4728ddd1png
cfbdac99-bbe6-4567-9419-fd827f37fe4bpng
9969db21-eddb-4f70-87b6-3d0b3f937afbpng

242751d8-1aa0-4b49-b243-6b714d14f75cpng
d74610b7-2b14-4432-ad04-302e7c4f8562png
c4b57558-bb15-4f75-94d8-a7e15b6486e1png

Nafazolín

BLOG PROMO WEB12png

Tramazolín

4ad0d68c-c5fc-45c3-9056-3060e7995162png

Fenylefrín

cd5ae27b-054b-499e-9df6-960b69893832png

Iné lieky a zdravotnícke pomôcky (soľné roztoky)

Vo všeobecnosti rozdeľujeme soľné nosové roztoky do troch skupín podľa koncentrácie častíc na izotonické (koncentrácia soli je blízka prirodzenej koncentrácii solí v nosovej sliznici), hypertonické (koncentrácia solí je vyššia ako prirodzene) a hypotonické (koncentrácia solí je nižšia ako prirodzene). Základnou úlohou prípravkov na bežnú nosovú hygienu je očista nosovej sliznice. Samotné ochorenie, ako aj používanie lokálnych dekongestív môže viesť ku zvýšenému vysušovaniu nosovej sliznice. Pravidelná aplikácia izotonických prípravkov významne zmierňuje vysušovanie nosového epitelu a následné komplikácie. Izotonické roztoky možno podávať už od narodenia a sú vhodné aj na dlhodobé používanie. Hypertonické nosové roztoky na rozdiel od izotonických nosových roztokov možno aplikovať krátkodobo a len v čase zvýšenej tvorby sekrétu v nosovej dutine a v paranazálnych (prínosových) dutinách. Podstata ich účinku spočíva vo využití koncentračného gradientu, keď voda ako hlavná objemová zložka sekrétu opúšťa dutiny smerom k miestu s vyššou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc (v tomto prípade hypertonického nosového prípravku). Následne dochádza k uvoľneniu horných dýchacích ciest a zníženiu opuchu sliznice. Existuje široká škála soľných roztokov, ktoré patria medzi zdravotnícke pomôcky (z uvedeného dôvodu ich bližšie v článku nešpecifikujem). Inou alternatívou je použitie voľnopredajných liekov s prídavkom látok zmierňujúcich poškodenie a podporujúcich regeneráciu sliznice nosovej dutiny (Coldastop). Kombinácie alfa-1 sympatomimetík s dexpanthenolom a kyselinou hyalurónovou pomáhajú zvlhčiť nosovú sliznicu, čím znižujú pocit vysušenia. Soľné roztoky aj liečivá s obnovujúcim účinkom sú vhodným variantom pre osoby, ktoré netolerujú alebo majú kontraindikované použitie dekongestív zo skupiny sympatomimetík, a zároveň predstavujú alternatívu pre pacientov, ktorí sa snažia zbaviť závislosti od vazoaktívnych dekongestív.

394d6866-0c98-40bd-87e0-b29d3ca4e569png


ZÁKLADNÉ ZÁSADY LIEČBY NEALERGICKEJ RINITÍDY

·       Alfa-1 sympatomimetiká pôsobia len symptomaticky a neurýchľujú vyliečenie, preto je potrebné vyhnúť sa pravidelnému používaniu lokálnych dekongestív dlhšie ako po dobu 5 – 7 dní a častejšej aplikácii ako 3-krát denne. V dôsledku pretrvávajúcej vazokonstrikcie sa môže vyskytnúť atrofická rinitída, až anosmia (strata čuchu). Po ukončení liečby (5 – 7 dní) alebo vysadení lieku (napr. z dôvodu výskytu nežiaducich účinkov) je tiež dôležité dbať na to, aby nedošlo v dôsledku nevedomosti pacienta k jeho výmene či nahradeniu iným voľnopredajným liekom s rovnakým (alfa sympatomimetickým) mechanizmom účinku.

·       Lokálne dekongestíva sa môžu absorbovať z nosa a vyvolať systémové účinky stimuláciou centrálneho nervového systému a zvýšením krvného tlaku, preto by sa mali používať opatrne u hypertonikov, u pacientov s glaukómom, s feochromocytómom, s diabetes mellitus, s hypertrofiou prostaty a u pacientov liečených inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO).

·       V niektorých prípadoch nealergická rinitída vedie ku komplikáciám. Tie zahrňujú nosové polypy (neškodné vaky tekutiny, ktoré rastú vo vnútri nosových priechodov a dutín), sinusitídu  (infekcia prínosových dutín) či zápaly stredného ucha. Je potrebné navštíviť lekára, ak sa príznaky zhoršujú alebo významne ovplyvňujú kvalitu života. Neliečená dlhodobá rinitída môže viesť k chronickej rinitíde.

·       Lokálne dekongestíva sa nesmú použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.

·       V prípade aplikácie do nosovej dutiny vo forme nosových sprejov je odporúčané používanie konkrétneho prípravku len u jednej osoby, aby sa zabránilo šíreniu infekcie.

·       Súbežné použitie viacerých prípravkov vo forme nosových sprejov alebo kvapiek je prípustné (pri výraznom opuchu nosovej sliznice), avšak je nutné zachovať väčšie časové odstupy medzi dvomi či tromi prípravkami. Ako vhodné riešenie sa v tomto prípade ponúka použitie kombinovaného prípravku, ktorý obsahuje dekongestívnu zložku na uľahčenie dýchania (pozor, môže sa používať iba krátkodobo) a izotonický roztok morskej soli.

·       Pre rýchle vyliečenie je potrebné dbať na nefarmakologický prístup liečby, a to zvýšeným príjmom tekutín (obzvlášť u tehotných žien), dostatkom spánku a vyhýbaním sa pobytu v infekčnom či prašnom prostredí (používať ochranné masky). Dôležitá je aj prevencia rozvoja infekcie posilňovaním imunity organizmu.

Na záver pripomínam, že článok nie je predmetom reklamy a slúži čisto na edukačné účely.

Zdroje:

ŠVIHOVEC, J., et al. Farmakologie. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2018. 1008s. ISBN: 978-80-247-5558-8.

https://go.drugbank.com/

https://www.adc.sk/databazy/klasifikacie/atc-skupiny.html#goR01

https://somfarmaceut.sk/spravna-dispenzacia-akutna-rinitida-a-sinusitida/