Voľnopredajné lieky

Autor: Anna Martinkovičová

 

Voľnopredajné lieky určené na terapiu zápalov v ústnej dutine

LARYNGOLOGIKÁ, STOMATOLOGIKÁ

Ahojte, milí čitatelia,

prinášame pokračovanie z prostredia klinickej farmakológie a farmakoterapie. Dnešný článok je zameraný na voľnopredajné lieky určené na liečbu zápalov v ústnej dutine. Takéto liečivá môžu byť zaradené do rôznych skupín ako antiseptiká, dezinficienciá, analgetiká, lokálne anestetiká, antibiotiká, antiflogistiká a ďalšie. Možno sa tiež stretnúť s označením liekov podľa miesta zápalu, napríklad názvami laryngologiká či stomatologiká. Laryngologiká (z latinského larynx, čo znamená hrtan) sú lieky používané pri zápale hrtana – laryngitíde, avšak ich použitie môže byť indikované aj na iné zápaly v ústnej dutine. Obdobne to platí aj pri termíne stomatologiká, ktoré majú svoje uplatnenie prevažne pri liečbe stomatitídy, pri prerezávaní zubov alebo po extrakcii zubu. U väčšiny voľnopredajných liekov ide o kombinované prípravky, teda o také, ktoré obsahujú viaceré účinné látky súčasne. Sú dostupné vo viacerých liekových formách, najčastejšie ako pastilky a ústne spreje.

Vyššie uvedené skupiny liekov sa používajú pri zápaloch ústnej dutiny, akými sú laryngitída (zápal hrtana), faryngitída (zápal hltana), tonzilitída (zápal mandlí), gingivitída (zápal ďasien), paradontitída (chronický zápal ďasien), stomatitída (zápal v ústnej dutine, najčastejšie aftózna stomatitída), glositída (zápal jazyka) a chelitída (zápal pier). Príčinou vzniku zápalu je zväčša vírusová alebo bakteriálna infekcia, ale môžu byť spôsobené aj nadmerným používaním hlasovej schránky, nesprávnou životosprávou, nedostatkom vitamínov (zinok, železo, kyselina listová, vitamín B12), stresom či iným mechanickým/tepelným podráždením ústnej dutiny. Ďalšie príčiny zahŕňajú alergické reakcie, ktoré nezriedka súvisia s užívaním iných liekov. Zápaly môžu byť aj prejavom závažných ochorení, akými sú zlyhávanie srdca, pečene a obličiek, autoimunitné ochorenia (diabetes mellitus, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a iné), gastroezofageálny reflux (GERD) a onkologické ochorenia. 

Charakteristickými prejavmi zápalu sú sčervenanie, opuch, bolesť, pocit pálenia či krvácanie. Pri niektorých typoch zápalu sú prítomné lézie a afty, ktorých veľkosť, lokalizácia a bolestivosť je variabilná, z čoho vychádza aj závažnosť ochorenia a následná liečba. Podľa dĺžky trvania zápaly v ústnej dutine rozdeľujeme na akútne a chronické. Väčšina prípadov je akútnych a vyriešia sa do týždňa, ale vhodná domáca starostlivosť môže urýchliť proces hojenia. Keďže zápaly v ústnej dutine môžu sťažovať príjem potravy, čo môže viesť k nedostatku živín a chudnutiu, je niekedy potrebné nasadiť liečbu. Častou indikáciou používania je aj podporná liečba po chirurgických a stomatologických zákrokoch v orofaryngeálnej (týkajúcej sa úst a hltana) oblasti.

Rozdelenie účinných látok nachádzajúcich sa v laryngologikách a stomatologikách:

- antiseptiká

Ø amylmetakrezol

Ø benzalkóniumchlorid

Ø benzoxóniumchlorid

Ø cetylpyridín

Ø dichlórbenzylalkohol/dichlórbenzénmetanol

Ø hexetidín

Ø chlórhexidín

Ø jódovaný povidón 

- antibiotiká

Ø tyrotricín

- analgetiká (látky tlmiace bolesť) a antiflogistiká (protizápalovo pôsobiace účinné látky)

Ø benzydamín

Ø flurbiprofén

Ø diklofenak

Ø cholín salicylát

- účinné látky s iným efektom

Ø alantoín – protizápalový účinok

Ø kyselina askorbová – vitamín a antioxidant

Ø lokálne anestetiká lidokaín, trimekaín

Ø amínfluoridy  – organické zlúčeniny fluóru, ktoré zvyšujú odolnosť zubnej skloviny

Antiseptiká, antibiotiká, lokálne anestetiká

Antiseptiká sú chemické látky, ktoré spomaľujú alebo zastavujú rast mikroorganizmov na vonkajšom povrchu tela a pomáhajú zabrániť vzniku a progresii infekcie. Odlišujú sa od antibiotík, ktoré ničia mikroorganizmy v tele, a od dezinfekčných prostriedkov, ktoré ničia mikroorganizmy nachádzajúce sa na neživých predmetoch. Antiseptiká väčšinou pôsobia nešpecificky a vzhľadom na chemickú rozdielnosť jednotlivých látok sa vyznačujú veľmi širokým spektrom účinku. Možno ich klasifikovať podľa chemickej štruktúry. Bežne používané antiseptické skupiny zahŕňajú alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny, biguanidy, zlúčeniny chlóru a jódu, deriváty halogénovaného fenolu a ďalšie.

Vo voľnopredajných liekoch sa zväčša nenachádzajú antisepticky účinné látky samostatne, ale v kombinácii viacerých antiseptík, prípadne látok s rôznymi mechanizmami účinku. Takými môžu byť protizápalové látky, vitamíny či zložky silíc. Často obsahujú aj lokálne anestetiká, ktoré spôsobujú anestéziu (necitlivosť) blokádou vedenia nervových impulzov, a tým prinášajú úľavu od bolesti.

Amylmetakrezol je fenol so štruktúrou m-krezolu substituovaný amylovou skupinou. Pôsobí ako antibakteriálne a antivírusové činidlo a blokuje napäťovo riadené sodíkové kanály spôsobom podobným lokálnym anestetikám. Mechanizmus virucídneho (ničiaceho vírusy) účinku nie je úplne objasnený, predpokladajú sa viaceré spôsoby ako denaturácia proteínov, pH-indukované preskupenie terciárnej štruktúry proteínov alebo selektívny účinok na vírusové lipidové membrány.

Benzalkóniumchlorid, kvartérna amóniová zlúčenina s vysokým povrchovým napätím, má široké antimikrobiálne účinky proti grampozitívnym aj gramnegatívnym baktériám. Schopnosť dlhého hydrofilného reťazca molekuly inkorporovať sa do cytoplazmatickej membrány vedie k inhibícii rastu a lýze (rozpadu) baktérií. Benzalkóniumchlorid používaný lokálne je dobre tolerovaný.

Benzoxóniumchlorid je kvartérna amóniová soľ, ktorá má silné baktériostatické (zastavujúce rast baktérií) a baktericídne (ničiace baktérie) účinky. Pôsobí proti grampozitívnym a v menšej miere aj gramnegatívnym baktériám. Má tiež fungicídne a antivírusové účinky. Je účinný voči membránovým vírusom, ako napr. vírus chrípky, parachrípky a proti vírusom druhu herpes hominis. Táto antiseptická katiónová látka má vysoký stupeň povrchovej aktivity a silný penetračný účinok, vďaka čomu vedie k smrti patogénov.

Cetylpyridín (cetylpyridíniumchlorid) patrí medzi kvartérne amóniové štruktúry so širokospektrálnymi antiseptickými vlastnosťami. Účinkuje na grampozitívne aj gramnegatívne baktérie. Taktiež pôsobí proti niektorým opuzdreným vírusom a hubám. Po naviazaní na povrch bakteriálnej bunky prechádza dovnútra a viaže sa na mikrobiálnu cytoplazmatickú membránu. Výsledkom väzby je vyššia priepustnosť pre nízkomolekulárne látky, čím je spôsobená smrť bunky. Pre svoju afinitu k vode a nízke povrchové napätie cetylpyridíniumchlorid dosiahne ťažko prístupné miesta sliznice ústnej dutiny, kde ničí mikroorganizmy. Nachádza sa preto ako aktívna zložka aj v ústnych vodách či zubných pastách, kde okrem spomínaného účinku sprostredkúva ochranný účinok proti zubnému povlaku a znižuje zápal ďasien.

Dichlórbenzylalkohol je mierne silné antiseptikum s baktericídnym a virucídnym účinkom.

Hexetidín je organická dusíkatá heterocyklická zlúčenina s baktericídnym, fungicídnym a mierne anestetickým účinkom. Jeho efekt je založený na štrukturálnej podobnosti s tiamínom. Kompetitívnou inhibíciou blokuje tvorbu tiamínpyrofosfátu, koenzýmu nevyhnutného pre životné pochody mikroorganizmov. Zásahom do glykolytického rozkladu sacharidov obmedzuje kyslé kvasenie zbytkov jedla v ústnej dutine. Hexetidín je bežne používaný v humánnej aj veterinárnej medicíne, kde sa využíva aj ako adstringent, deodorant a látka účinkujúca proti zubnému povlaku.

Chlórhexidín je biguanidová zlúčenina so štruktúrou pozostávajúcou z dvoch (p-chlórfenyl)-guanidových jednotiek spojených hexametylénovým mostíkom. Kladne nabitá molekula, akou je chlórhexidín, reaguje so záporne nabitým povrchom mikrobiálnej bunky, čím ničí integritu bunkovej membrány. Následne preniká do bunky a spôsobuje únik intracelulárnych zložiek, čo vedie k bunkovej smrti. Keďže pôsobí proti širokému spektru gramnegatívnych a grampozitívnych baktérií, kvasiniek, dermatofytických húb a lipofilných vírusov, používa sa v liečbe mnohých zápalových ochorení v ústnej dutine.

Niektoré nevýhodné vlastnosti jódu (dráždivosť, nerozpustnosť vo vode) sa podarilo upraviť vyvinutím tzv. jodofórov. Sú to komplexy neutrálnych polymérov s reverzibilne viazaným jódom, ktoré prakticky nepoškodzujú kožu, sliznice a tkanivá. Jódovaný povidón (PVP – jód) je komplexná zlúčenina jódu a polyvinylpyrolidónu (PVP). Pri kontakte s pokožkou a mukóznymi membránami uvoľňuje organický jód, ktorý ničí celý rad choroboplodných zárodkov – grampozitívne a gramnegatívne koky i bacily, niektoré anaeróbne baktérie, kvasinky a vírusy. Dezinfekčný účinok jódu je výsledkom priameho pôsobenia na proteíny mikroorganizmov a používa sa na dezinfekciu ústnej dutiny aj na liečbu gingivitídy a stomatitídy.

Antibiotiká

Tyrotricín je antibiotikum, ktoré bolo izolované z baktérie druhu Bacillus brevis. Predstavuje zmes dvoch krátkych peptidov tvorenú z 80 % tyrocidínov a 20 % gramicidínov. Jeho účinnosť proti grampozitívnym baktériám, najmä proti streptokokom a stafylokokom zúčastňujúcich sa na zápalových infekciách ústnej dutiny a hltana, sa preto zakladá na dvoch rôznych mechanizmoch účinku. Zatiaľ čo tyrocidín najskôr narúša prísun živín cez bakteriálnu membránu a vedie k postupnému rozkladu, gramicidín tvorí v bakteriálnych membránach póry, čím dochádza ku kolapsu gradientu iónov vodíka. V dôsledku prerušenia oxidatívnej fosforylácie sa zastaví energetický metabolizmus baktérií. Tyrotricín je príliš toxický na to, aby sa užíval interne, a preto sa používa výlučne lokálne.

Analgetiká, antiflogistiká

Patria sem zlúčeniny zo skupiny liečiv známych ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré inhibíciou cyklooxygenázy pomáhajú tlmiť zápal, bolesť a znižujú teplotu. Cyklooxygenáza sa podieľa na produkcii prostaglandínov v reakcii na poranenie a po rôznych iných stimuloch.

Flurbiprofén je derivát kyseliny propiónovej a má u ľudí silné analgetické, antipyretické a protizápalové účinky. Podľa štúdií je flurbiprofén zmiešaný inhibítor COX-1 / COX-2 s určitou selektivitou voči COX-1. Predklinické štúdie naznačujú, že R (-) enantiomér flurbiprofénu a príbuzných NSAID môže pôsobiť na centrálny nervový systém; pravdepodobne inhibíciou indukovanej COX-2 na úrovni miechy.

Cholínová soľ kyseliny salicylovej (cholín salicylát) sa používa ako analgetikum, antipyretikum a antireumatikum. Perorálne je indikovaný na úľavu od bolesti pri oparoch, bolestivých miestach na zubných protézach a pri prerezávaní zubov u dojčiat.


Benzydamín je nesteroidné protizápalové liečivo navrhnuté tak, aby vyvolalo lokálne anestetické a analgetické účinky hlavne v ústach a hrdle. Selektívne sa viaže na zapálené tkanivá a zvyčajne nemá nežiaduce systémové účinky. Na rozdiel od iných NSAID neinhibuje cyklooxygenázu ani lipooxygenázu. Predpokladá sa, že má kanabinoidnú agonistickú aktivitu. Zaujímavosťou je nedávne zistenie slovinských vedcov, ktorí skúmali účinky súčasne podaných látok benzydamín a cetylpyridín proti ochoreniu COVID-19, vďaka čomu došlo k zníženiu koncentrácie vírusových častíc SARS-CoV-2. Kombinovaný prípravok s obsahom takých účinných látok (napr. Septolete extra) by mohol byť efektívny v prevencii aj liečbe ochorenia COVID-19.


b3455368-ae21-41cd-90da-9293a533bcccpng
aab2964f-7be0-4059-9faa-df4c97815aa3png
2ffd910f-6b0c-489e-91eb-8ea11c18d04cpng
76b0c684-3f5a-4fe2-bc5e-458ef8c61c98png
BLOG PROMO WEB9png
0945f0bf-5754-43a2-a241-ef992b1bf296png
b9e2ecaf-7b6e-4216-8200-b60a93fb438cpng2dd74957-8820-404a-a219-95e2f835dccbpng
e10f3ce5-7a16-4abb-8c5a-7b26911699f0png

b51cd3a1-fef1-4c34-a796-27f87aa343c8png

a7e0c578-3b63-4a5e-a374-e6072fc95933png

ZÁSADY PRI TERAPII LARYNGITÍDY, STOMATITÍDY A INÝCH ZÁPALOV ÚSTNEJ DUTINY:

Liečba má často podporný charakter a závisí od závažnosti, typu a dĺžky trvania zápalu. Všeobecné opatrenia zahŕňajú úpravu stravovania a suplementáciu vitamínov i minerálov.

·       Je dôležité udržovať hydratáciu. Správna hydratácia udrží sliznicu ústnej dutiny vlhkú, čo pomáha znižovať zápal a bolesť.

·       Správna hygiena ústnej dutiny nielen počas zápalu, ale aj v rámci prevencie pred vznikom zápalu zahŕňa pravidelné čistenie zubov, dezinfekciu a výmenu zubnej kefky, návštevu zubného lekára a dentálneho hygienika. Treba mať na pamäti, že používanie zubných pást a ústnych vôd s obsahom účinných a pomocných látok môže u jednotlivcov vyvolať reakciu z precitlivenosti a zapríčiniť podráždenie a zápal v ústnej dutine.

·       Odporúča sa vyhýbanie pálivým jedlám a dráždivým látkam ako alkohol, sýtené nápoje a káva (kofeín zvyšuje riziko vysúšania sliznice ústnej dutiny). Všeobecne sa neodporúča ani fajčenie a konzumácia príliš teplých ani studených jedál.

·       Kvôli riziku porušenia mikrobiálnej rovnováhy v ústnej dutine sa neodporúča používanie antiseptík a antibiotík dlhšie ako po dobu 2 týždňov.

·       Ak váš zápal trvá dlhšie ako 14 dní, je veľmi bolestivý alebo sú prítomné početné a rozsiahle zápalom postihnuté miesta, môže ísť o príznak vážnejších ochorení. V takom prípade je potrebné navštíviť lekára.

·       V prípade zapáleného hrdla je potrebné vyhnúť sa hlasnému rozprávaniu aj šepkaniu, aby sa predišlo nadmernému zaťažovaniu hlasiviek.

·       Na podpornú liečbu zápalu je možné využiť antibakteriálny, adstringentný a protizápalový účinok rastlinných drog a extraktov z rastlinných drog. Najčastejšie odporúčané sú výplachy a čaje z rumančeku, repíka, šalvie, klinčeka, aloe, nechtíka a tinctura gingivalis.

·       Ako už bolo spomenuté, lieky uvedené v dnešnom článku môžu byť použité pri zápaloch ústnej dutiny. V prípade zápalov v ústnej dutine môžu byť použité aj iné antiseptiká za účelom eliminácie baktérií a vírusov, ako napríklad roztok s obsahom peroxidu vodíka.

UPOZORNENIA PRE OSOBITNÉ VEKOVÉ SKUPINY:

·       DETI, DOJČATÁ

Vekové obmedzenia pre pediatrickú populáciu sú uvedené v tabuľkách. U detí je za určitých okolností bezodkladná návšteva lekára nevyhnutná, a to v prípade závažných infekcií, keď výrazne opuchne sliznica hrtana, čo môže viesť k problémom s dýchaním. Taktiež pokiaľ telesná teplota dieťaťa stúpne na alebo nad 39 °C alebo teplota dlhodobo neklesá.

·       TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY

K dispozícii je zväčša len obmedzené množstvo údajov o užívaní laryngologík a stomatologík u tehotných a dojčiacich žien. Všeobecne platí, že v tehotenstve a počas dojčenia je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a pred začatím farmakologickej terapie sa poradiť so svojím lekárom. Treba mať tiež na pamäti, že zápaly v ústnej dutine môžu ovplyvniť príjem potravy. Nedostatok živín môže predstavovať riziko pre plod, a preto je nutné zvážiť potenciálne riziká a benefity užívania liekov u tehotných žien. Z voľnopredajných liekov je v tehotenstve kontraindikované použitie (nesmie sa použiť) liekov s prídavkom lokálneho anestetika, čajov a tinktúry zo šalvie lekárskej (kvôli obsahu tujónu), taktiež účinnej látky flurbiprofén počas tretieho trimestra gravidity (Strepfen) a v období dojčenia jódovaný povidón (JOX). U tehotných žien sa naopak odporúča kloktanie odvarov z rumančeka kamilkového, pitie prírodnej minerálnej vody Vincentka alebo použitie salinického kloktadla. Pokiaľ je to potrebné, je možné použitie voľnopredajných liekov s chlórhexidínom.

·       STARŠÍ PACIENTI

U starších pacientov nie sú uvedené špecifické odporúčania používania či zmeny dávkovania, a preto nie je používanie laryngologík a stomatologík obmedzené. Avšak, najmä u starších pacientov je dôležité dôsledné dodržiavanie nefarmakologických odporúčaní ako pestrá vyvážená strava a dostatočná hydratácia, najmä kvôli náchylnosti ku xerostómii (suchosť v ústach). Taktiež je potrebné myslieť na možné riziko liekových interakcií a vzniku nežiaducich účinkov pri súčasnom užívaní viacerých liekov, čo je u starších pacientov častejšie ako u iných vekových skupín.

Na záver pripomínam, že článok nie je predmetom reklamy a slúži čisto na edukačné účely.

Použitá literatúra:

ŠVIHOVEC, J., et al. Farmakologie. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2018. 1008s. ISBN: 978-80-247-5558-8.

KUŽELOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly zo všeobecnej a špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 201s. ISBN: 978-80-223-4899-7

KUŽELOVÁ, M., et al. Vybrané kapitoly zo všeobecnej a špeciálnej klinickej farmakológie a farmakoterapie pre farmaceutov. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 105s. ISBN: 978-80-223-5321-2

https://dermnetnz.org/topics/antiseptic

https://www.adc.sk/databazy/klasifikacie/atc-skupiny.html

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/databazy-a-servis/vyhladavanie-liekov-zdravotnickych-pomocok-a-zmien-v-liekovej-databaze?page_id=235

https://www.mdpi.com/2673-8112/1/2/37/htm