Zrušenie Summer University 2021

Letná univerzita sa tento rok na Slovensku neuskutoční – ako sa sen mnohých študentov farmácie takmer stal skutočnosťou


Celoeurópsky projekt Letnej univerzity, týždňovej udalosti, ktorá sa mala konať po prvýkrát v histórii na Slovensku v júli 2021 pod záštitou Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA), Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF), Spolku košických študentov farmácie, Univerzity Komenského (UK) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), sa tento rok z dôvodu nezlepšujúcej sa pandemickej situácie neuskutoční. Udalosť pripravovali študenti našej fakulty v spolupráci so študentmi farmácie z Košíc od septembra 2019.


Pre našich zahraničných účastníkov sme mali pripravený bohatý program po vzdelávacej aj po kultúrnej stránke. 22. ročník tejto udalosti sa mal niesť v inovatívnom štýle a Reception Committee (Organizačný výbor – RC) si dal na príprave naozaj záležať. Udalosť sa mala konať na dvoch miestach. Prvým mala byť Bratislava, kde by sme našich účastníkov privítali počas otváracej ceremónie v Aule Univerzity Komenského v prítomnosti rektora UK. Na ďalší deň sme sa mali čičmanskými vozňami vlaku ZSSK previesť cez naše krásne Slovensko až do Drienice, kde mal prebiehať zvyšok kongresu. V rámci vzdelávacieho programu bolo naplánovaných 75 hodín edukačného obsahu, viac ako 40 hodín tréningov mäkkých zručností (soft-skills), vedecká exkurzia v Šarišských Michaľanoch, kampaň verejného zdravia v inovatívnom štýle zameraná na ochorenia kože a workshopy na najaktuálnejšie farmaceutické témy v spojení so soft-skills. Okrem toho boli plánované výlety do blízkeho okolia, Vysokých Tatier, člnkovanie na Štrbskom plese, exkurzia v Nestville parku, návšteva Ranča Dubina, Spišského a Ľubovnianskeho hradu a na každý večer špecifický kultúrny program.


Napriek všetkej, takmer dvojročnej snahe o prípravu úžasného podujatia na zviditeľnenie Slovenska sme museli dospieť k zodpovednému, aj keď neľahkému rozhodnutiu, a naše podujatie zrušiť. Veríme však, že aj týmto aktom sme sa posunuli o niečo bližšie k EPSA-e a položili sme základy udalosti, ktorú raz naši nástupcovia rozvinú a budú schopní túto myšlienku priviesť do úspešného konca. Zároveň môžem povedať, že táto cesta nás mnohému naučila a pomohla nám osobnostne vyrásť. Chcem sa poďakovať celému organizačnému tímu za nadšenie, chuť pracovať na niečom novom a za ich kontinuálne napredovanie počas celej našej vzrušujúcej cesty. Menovite sa chcem poďakovať členom RC tímu Martine Opetovej, Natálii Hromníkovej, Máriovi Markuliakovi, Martinovi Chrastinovi, Kristíne Palutkovej, Zuzane Sliackej, Michaele Sklenárovej, Michalovi Sejnovi (SKŠF), Monike Cesnekovej a Kataríne Štrbavej. Zároveň ďakujem Laure Adamkovičovej, ktorá ako členka tímu a neskôr aj ako prezidentka SSŠF s celou Správnou radou podporovali našu cestu, boli nám stále nápomocní a viedli nás na nej, vďaka čomu sme sa spoločne veľa naučili. Rovnako by som chcela vyjadriť vďaku za podporu EPSA-e, SKŠF – najmä prezidentovi Igorovi Ontekovi, UK, UVLF a všetkým partnerom, ktorí v nás mali dôveru v týchto neľahkých časoch. Vďaka zároveň patrí aj devätnástim motivovaným študentom, ktorí boli ochotní podieľať sa na tomto podujatí ako tím pomocníkov. Verím, že naša práca bola prínosná a raz poslúži ako základ pre ďalších motivovaných študentov, ktorí sa rozhodnú takýto alebo podobný event uskutočniť. Je to veľká životná skúsenosť, ktorá dokáže človeka veľa naučiť, preto ju rozhodne každému odporúčam.


Janka Leskovská

Predsedníčka organizačného výboru (RC)


YT video EPSA SU 21: https://youtu.be/QZH7GBmyJpk