STANOVISKO SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Slovenský spolok študentov farmácie vyjadruje podporu pracovníkom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v čase šírenia nielen pandémie ochorenia COVID-19, ale aj bezcieľnych nenávistných útokov voči odborníkom na poli farmácie ako ľudským bytostiam.

Situácia, akej sú v súčasnosti naši budúci kolegovia vystavení, nemá v slušnej spoločnosti miesto a nemôže byť tolerovaná. Ešte nikdy sme nemuseli byť svedkami diania, v ktorom by ich odborné názory boli natoľko znevažované a ich pocit vlastnej bezpečnosti iba v dôsledku vykonávania svojej práce natoľko ohrozený.

Veľmi dobre chápeme strach a napätie vyplývajúce z pandémie ochorenia COVID-19, pretože na nás nepôsobí o nič menej ako na iných ľudí, pre ktorých farmaceuti po boku ostatných odborníkov bojujú za čo najskoršie východisko z tejto nešťastnej doby. Hoci už viac než rok prichádza každý z nás dennodenne o mnoho, aj naďalej zostávame presvedčení, že okolnosti nikdy nemôžu byť natoľko neúnosné, aby sa kvôli nim z medziľudských vzťahov vytratili úcta a tolerancia, ktorých náhradou má byť len slepá a bezcieľna nenávisť.

Sme študenti farmácie a jedného dňa budú naším poľom pôsobenia nie posluchárne a fakultné laboratóriá, ale najmä lekárne, nemocnice a pre mnohých z nás aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Budeme odborníkmi na lieky a budeme tými, na ktorých sa budú a mali by sa ostatní členovia spoločnosti obracať v každej otázke týkajúcej sa vzniku, výroby, distribúcie a použitia lieku, pretože nie je nik, kto by bol v tejto oblasti vzdelaný viac než my. Prechádzame si náročným štúdiom nasledovaným celoživotným vzdelávaním, podrobujeme sa vysokým kritériám na kvalitu nášho pôsobenia a zmyslom našej činnosti je predovšetkým podpora ochrany zdravia každého človeka. Rozhodli sme sa pre toto povolanie a poslanie, aby sme pomáhali ľuďom, a nie preto, aby sme raz kvôli našej práci, vykonávanej podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, museli čeliť ponižovaniu, vyhrážkam a slovným útokom.

Netvárime sa, že prichádzame s riešením problémov, ktoré našou spoločnosťou otriasajú, a uvedomujeme si, že takáto úloha nám ako študentom ani neprislúcha. Všetko, po čom voláme, je návrat morálnych zásad do diskusie, ktorá už dávno stratila prvky slušnej a úctivej komunikácie. Naši kolegovia si nezaslúžia byť hanobení za zodpovedné vykonávanie svojej práce a svojich povinností a neželáme si, aby boli kýmkoľvek ponižovaní či zastrašovaní. Apelujeme na každého člena tejto utrápenej spoločnosti, aby svoj hnev voči pandémii neobracal na nikoho a predovšetkým nie na odborníkov, ktorí od jej vypuknutia zachádzajú za hranice svojich síl, aby ju čo najskôr ukončili. Ide o vopred prehratú vojnu, ktorá môže priniesť veľké množstvo obetí, ale v žiadnom prípade nepomôže nájsť vinníka tejto situácie. V dobe, v ktorej žijeme, nenesie vinu nikto z nás, a práve preto sme vinní všetci. Nesťažujme si životy ešte viac, než je nutné. Konajme opatrne a okrem dôvery vo vedomosti a v odborníkov majme dôveru aj v slušné princípy.