TABLETKA FARMACEUTOV

Lámanie tabletky je tradíciou, na ktorú čaká nejeden študent farmácie. Symbolizuje polovicu náročnej cesty na našej fakulte, kedy sa všetci tretiaci zídu na jednom mieste a oslavujú svoje študijné úspechy do neskorých ranných hodín.

 

Tabletka farmaceutov alebo lámavica je jednoznačne najobľúbenejšia a najnavštevovanejšia párty, na ktorú sa môžu farmaceuti tešiť v prvom mesiaci letného semestra. Tejto udalosti sa zúčastňujú všetci študenti našej fakulty, no je určená hlavne pre tretiakov, ktorí majú počas tohto večera špeciálny sviatok.

Polystyrénovú tabletku vyrobenú študentmi tretieho ročníka tradične lámu zástupcovia študentov a vedenia fakulty, a tento akt symbolizuje úspešné zvládnutie prvej polovice štúdia. Po zlomení tabletky a krátkych príhovoroch sa párty môže začať. Oslava tohto študentského sviatku končí až prvými slnečnými lúčmi, niekedy ani vtedy.