TEAMBUILDING FARMACEUTOV
lodenica FaF UK

Štúdium na Farmaceutickej fakulte nie je iba o horde učenia, je aj o medziľudských vzťahoch a tie pravidelne utužujeme na Lodenici UK. Loďky, relax, grilovačka, partia spolužiakov či dobré pivko sú neodmysliteľnou súčasťou Teambuildingu, a práve vďaka nim je to jedno z najobľúbenejších podujatí na našej fakulte.

 

Teambuilding začína zvyčajne o 16:00, kedy sa pomaly študenti FaF UK zbiehajú v Lodenici UK. Ak nám počasie praje, Teambuilding sa koná v otvorenom areáli Lodenice, no v prípade dažďa a iných poveternostných živlov sa celá zábava presúva do vnútorných priestorov Lodenice. Pre všetkých zúčastnených je pripravená grilovačka, dobré pivko a iné alko a nealko nápoje. Okrem relaxu a posedenia so spolužiakmi si môžu naši spolužiaci vyskúšať aktivity ako plavba loďkou po Karloveskom ramene Dunaja, zasúťažiť v streľbe zo vzduchovky a hádzaní šípok na terč či vyskúšať si beerpong alebo zahrať Fifu na Xboxe.

Celý Teambuilding sa nesie v uvoľnenej atmosfére a jeho cieľom je utuženie kolektívu študentov Farmaceutickej fakulty UK nie len v rámci jedného ročníka ale aj medzi nimi. Vysoká škola predsa nie je len o učení a známkach, je aj o ľuďoch, zábave, zážitkoch a najkrajšom životnom období, na ktoré budeme spomínať po celý život.

 

Teambuilding FaF UK je pravidelne organizovaný v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FaF UK a bez ich pomoci by nebolo možné priniesť študentom jedno z ich najobľúbenejších podujatí.