TEVA 

Investujeme do oblasti vzdelávania

Spolupracujeme so Slovenským spolkom študentov farmácie 

Teva investuje do oblasti vzdelávania aj čo sa týka mladých, nádejných farmaceutov.

V rámci spolupráce so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) naša spoločnosť už pravidelne podporuje Kariérne dni farmaceutov (KDF). Počas KDF sa študenti farmácie majú možnosť dozvedieť viac aj o tom, aké pracovné príležitosti im ponúka práve farmaceutická firma.

Viac o KDF 2023 nájdete tu:
Taktiež už dlhoročne podporujeme magazín SSŠF nazývaný Farmakoviny.

Viac o Farmakovinách nájdete tu: http://sssf.sk/farmakoviny/