TWINNET

Twinnet je projekt krátkodobých mobilít pod záštitou European Pharmaceutical Students‘ Association. Umožňuje študentom farmácie v rámci Európy krátkodobé výmeny spojené s edukačným programom a spoznávaním sveta farmácie inej krajiny. 

Jednou z hlavných úloh Twinnet-u je zabezpečiť výmenu študentov medzi EPSA členmi a tým umožniť kontakt vedomostí, skúseností a kultúry medzi rôznymi krajinami. Twinnet zvyčajne prebieha medzi dvoma spolkami, no môžu sa ho zúčastniť aj viaceré krajiny. Zatiaľ najväčšieho výmenného programu tohto typu sa zúčastnili zástupcovia zo štyroch krajín.

Na každej strane stojí Twinnet koordinátor, ktorý je zodpovedný za priebeh celého projektu. Každý Twinnet má dve časti. V jednej z nich vycestujú naši študenti do cudzej krajiny, kde pre nich domáci spolok zabezpečuje ubytovanie, stravu, edukačný a sociálny program. V druhej časti zase SSŠF hostí študentov z cudziny, pripravuje pre nich program počas celého týždňa a snaží sa im čo najlepšie priblížiť slovenskú kultúru, farmaceutický systém, gastronómiu či našu prírodu alebo pamiatky. 

Od roku 2012 sme Twinnet na Slovensku priniesli už šiestykrát. Naši študenti mali príležitosť navštíviť dva razy Bulharsko, Srbsko, Turecko a Slovinsko. Twinnet chceme prinášať našim členom každý rok, aby sme svet farmácie prepojili čo najviac a mali absolventov na Európskej úrovni.