Unipharma

Veľkodistribúcia liekov je komplexný a logisticky náročný proces, ktorého cieľom je zachovať kvalitu, bezpečnosť a účinnosť lieku na ceste od výrobcu až do lekárne a k pacientovi. Dodržiavanie a kontrola kvality v distribučnom reťazci si vyžadujú vysoko profesionálny prístup odborníkov. Farmaceut je najväčší odborník na lieky, preto jeho zastúpenie v takejto spoločnosti nesmie chýbať.  

Kto je UNIPHARMA ?  


UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je už 30 rokov najúspešnejšou obchodno-distribučnou spoločnosťou so slovenským kapitálom pôsobiaca v oblasti distribúcie liekov a zdravotníckeho materiálu. Okrem veľkodistribúcie sa zaoberá aj výrobou liekov v rozsahu „balenie do vonkajšieho obalu“ a „miesto fyzického dovozu“. Veríme, že šírením farmaceutickej hrdosti dosiahneme aj naše ciele a podporíme firemnú stratégiu; inovácie a dáta; pacient v centre našej pozornosti; uvedomenie si našej spoločenskej zodpovednosti a dbanie na firemnú kultúru. Sme moderná spoločnosť, ktorá sa okrem svojej hlavnej činnosti angažuje aj v podpore tých, ktorí to najviac potrebujú cez Nadáciu UNIPHARMA. Aktuálne informácie prináša už 26 rokov UNIPHARMA aj ako vydavateľ odborno-informačného mesačníka Lekárnik. Benefitom pre našich klientov aj zamestnancov sú aj služby cestovnej kancelárie Pharmaeduca.  


Kým vieš byť u nás ?   
V našej spoločnosti sa môžete uplatniť na pozíciách:  

  • odborný zástupca za veľkodistribúciu,    

  • odborný zástupca za výrobu,    

  • odborný zástupca za zabezpečovanie kvality liekov,    

  • špecialista nákupu,    

  • špecialista predaja,    

  • referent správy databáz,  

  • obchodný reprezentant.    

Si farmaceut a máš komunikačné, kreatívne či manažérske zručnosti a prehľad v oblasti zdravotníctva a farmácie? V UNIPHARME môžeš byť aj súčasťou marketingového tímu, ktorý:  

  • tvorí odborné vzdelávacie kreditované podujatia pre lekárnikov,  

  • vydáva odborno-informačný mesačník Lekárnik pre odbornú verejnosť,  

  • tvorí príspevky na sociálne siete.    

U nás môžeš byť kýmkoľvek a pritom stále farmaceut, ktorý vie využiť svoje odborné vedomosti a zručnosti. UNIPHARMA je spoločnosť, ktorá podporuje kariérny rast a dáva priestor mladým profesionálom realizovať sa.    

Ak túžiš byť priamo v kontakte s pacientom, UNIPHARMA má pod záštitou virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ, ktoré združuje nezávislých lekárnikov na Slovensku. Okrem toho lekárňam pomáha s rekonštrukciami a redizajnom prevádzok, s marketingom (reklamy, letáky, vlastná značka, vernostný systém, category manažment...), či školí lekárnikov.    


- V PLUS LEKÁRŇACH sa môžeš uplatniť ako farmaceut a neskôr ako zodpovedný farmaceut.  
Máš k nám blízko  


Nie je dôležité, odkiaľ pochádzaš. UNIPHARMA pôsobí na celom Slovensku. Naše vlastné, moderné obchodno-distribučné strediská sa nachádzajú v Bratislave, v Bojniciach a v Prešove. Lekárne združené vo virtuálnom zoskupení PLUS LEKÁREŇ môžete nájsť už na viac ako 570 miestach.  

Ak chcete po ukončení štúdia pôsobiť v oblasti distribúcie, výroby, v PLUS LEKÁRŇACH, prípadne sa chcete o pracovných príležitostiach dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: zamestnanie@unipharma.sk   


Sledujte nás na sociálnych sieťach  
https://www.facebook.com/unipharmask 


https://www.facebook.com/pluslekaren