MEDZINÁRODNÝ VEDECKO-POPULÁRNY PROJEKT

Education and Research in the Field of Drug Design and Development within the V4 Region Medzinárodný vedecko-populárny projekt

Milé študentky, milí študenti, premýšľate o tom, ako si prehĺbiť svoje znalosti vo farmácii, ako rozvinúť svoje schopnosti v spolupráci na medzinárodnej úrovni, alebo zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku? 

Máme pre vás ponuku aktívneho zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce s učiteľmi, vedcami a najmä študentmi z farmaceutickej fakulty v Českej republike a Poľsku v rámci realizácie medzinárodného vedecko-populárneho projektu „Education and Research in the Field of Drug Design and Development within the V4 Region“ (Project ID# 22130144), ktorý získala naša Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spoločne s Medical University of Lublin a Masarykovou univerzitou a ktorý je realizovaný s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.  

Hľadáme študentov najmä (ale nielen ) 1.–4. ročníka, ktorí: 

  •   majú záujem nadobudnúť vedomosti o projekcii, syntéze a biologickom hodnotení inovatívnych terapeutík, napríklad inovatívnych protinádorovo účinkujúcich molekúl,
  •   majú záujem zúčastniť sa na online-stretnutiach (prednáškach, diskusiách) a chcú sa dozvedieť veľa aktuálnych poznatkov,
  •   majú záujem cestovať do zahraničia na krátkodobé študijné pobyty v termíne od 09.05. – 13.5. 2022 (na Farmaceutickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne) alebo od 20.3. – 24.3. 2023 (Medical University of Lublin v Lubline),
  •   sa neboja angličtiny. 

Čo získate? Ponúka sa niekoľko odpovedí

  •   teoretické a praktické znalosti v oblasti projekcie a výskumu inovatívnych liečiv,
  •   stretnete sa so študentmi, učiteľmi a vedcami z Českej republiky, Poľska a Slovenska, 
  • zúčastnite sa na rôznych odborných a voľnočasových aktivitách,
  • zdokonalíte sa v komunikácii v cudzom jazyku,
  • a najmä ... osobné kontakty so zahraničnými odborníkmi vo farmácii zvýšia možnosti vášho budúceho profesionálneho uplatnenia. 

Ak vás možnosť aktívnej participácie na tomto medzinárodnom projekte oslovila, píšte, prosím, na e-mailovú adresu: malik2@uniba.sk do 14.04.2022.

Tento projekt vám detailnejšie priblížime na online-stretnutí alebo osobne.

Poďte do toho spolu s nami .

Srdečne vás pozdravujú členovia tímu Slovenska , vaši učitelia z Katedry farmaceutickej chémie FaF UK – Ivan Malík & Fils Andriamainty & Stanislava Šoralová & Robert Šandrik & Stanislav Bilka.